Dramatisk Kommunikation

Deltagerpris, DKK.

Varighed 2 dage

Målgruppe

Ledere, sælgere, produktansvarlige m.fl. - alle med en udadvendt jobprofil.

Dit udbytte

På dette kursus vil du få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på. Dette er en mental og praktisk proces, der foregår i samspil mellem dig selv og dine omgivelser. På dette kursus får du redskaberne til at udvikle dig. Du vil blive bedre til at tænke kreativt under pres. Du vil blive mere bevidst om din egen måde at agere på, og du vil forbedre din stemme og dit kropssprog. Desuden vil du opnå større selvsikkerhed, og blive mere tydelig i dine budskaber.

Virksomhedens udbytte

En medarbejder der:

  • Kan formidle og kommunikere med stor troværdighed og selvsikkerhed
  • Har lært at kommunikere under pres uden at tabe tråden
  • Brænder igennem og kan inspirere andre

Metode

Kurset har en ”hands- on” tilgang, og det vil bestå af mange lærerige øvelser med masser af deltager og instruktør feedback. Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem teori og involverende praksis. På kurset tages der udgangspunkt i den enkelte deltager, og det er derfor prioriteret, at der kun er få deltagere på hvert kursus. Dette gøres for at sikre at hver deltager får et optimalt og praktisk anvendeligt udbytte med hjem.

Sted og dato

Indhold

  • Kropssprog i praksis – Hvordan du anvender dig selv optimalt
  • Improvisation – Signalér overskud gennem din evne til at improvisere
  • Lyt, observér og reagér – Vær 100 % til stede i din kommunikation
  • Story telling – Sådan styrker du effekten af dine budskaber
  • Status – Lær at tilpasse din status efter behov
  • Din personlige handlingsplan – Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkt:

1. dag: kl. 09:00 - 16.30
2. dag: kl. 09:00 - 16.30

Kurset afholdes på Sjælland i Holte
Alle priser er ekskl. moms