Mystery Shopping

Målgruppe

Butikskæder der ønsker en uvildig og ensartet vurdering af, hvordan kunderne oplever deres enkelte butikker.

Dit udbytte

Tilbagemelding på butiksniveau over, hvordan kundeekspeditionerne gennemføres, og hvordan butikkerne er indrettet.

Debatoplæg til vurdering af hvilke strategiske tiltag, der skal gøres for at forbedre kundeekspeditionerne og butiksindretning.

Efterfølgende dialogværktøj og arbejdsredskab for ledelsen af den enkelte butik.

Resultater kan efterfølgende bruges som grundlag for coaching i butikkerne samt som indholdsmæssigt input til eventuel efteruddannelse.

Sted og dato

Indhold

  • Mysteryshopping er faktisk afprøvning af ekspeditioner/salg i de enkelte butikker. Der fokuseres på:
  • Butiksindretning
  • Kundemodtagelse
  • Åbning af salg
  • Situationsspørgsmål
  • Servicesalg (mersalg/plussalg)
  • Afslutning af salg

Form

Tilrettelægges med udgangspunkt i din virksomheds aktuelle behov.