Personlig effektivitet - Positiv tidsstyring

Deltagerpris, DKK.

Varighed 1 dag

Målgruppe

Alle der i deres dagligdag føler, at de har for travlt, gerne vil nå mere og få mere plads til udvikling og nye opgaver.

Dit udbytte

Du vil med udgangspunkt i din egen Personlige Effektivitetsprofil få nogle grundlæggende værktøjer og metoder, som vil give dig større personlig sikkerhed og gøre dig bedre til at disponere over din egen tid og dine egne ressourcer. Vælger du at anvende disse værktøjer, vil du kunne frigøre mange timer til andre gøremål, og du vil samtidig blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft.

Virksomhedens udbytte

En medarbejder, der:

 • Skaber tid og overskud til at nå sine opgaver og mål
 • Har fokus på sin tidsudnyttelse og effektivitet
 • Skaber optimale resultater med personligt overskud og overblik

Metode

Kurset er meget intensivt, og består af en blanding af instruktørindlæg, erfaringsudveksling, praktiske øvelser og gruppearbejde. For at sikre forankringen arbejdes der med en personlig handlingsplan, der tager udgangspunkt i den Personlige Effektivitetsprofil.

Sted og dato

Indhold

 • Hvad er tid, og hvilken betydning har dine holdninger og vaner?
 • Hvordan arbejder du med personlig målsætning?
 • Hvordan prioriterer du dine opgaver?
 • Effektiv tidsanalyse - en knap faktor
 • Forståelse for planlægning
 • Skemalægning
 • Hvordan håndterer du afbrydelser?
 • Effektive møder
 • Håndtering af mails og opgaver, herunder arkivering og orden
 • Sådan arbejder du med delegering
 • Din betydning for teameffektiviteten

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 1 dag. Der undervises på følgende tidspunkt:

1. dag kl. 09.00 - kl.17.30

Kurset afholdes på Sjælland i København og i Jylland i Århus.
Alle priser er ekskl. moms