Personlig effektivitet - Positiv tidsstyring

Deltagerpris, DKK.

Varighed 1 dag

Målgruppe

Alle der i deres dagligdag føler, at de har for travlt, gerne vil nå mere og få mere plads til udvikling og nye opgaver.
OBS: Arbejder du som leder, HR-medarbejder eller med en anden funktion hvor du arbejder med effektivitetsprocesser, kan du, som tilkøb til kurset, opnå certificering i brugen af Den Personlige Effektivitetsprofil.

Dit udbytte

Som deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
  • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
  • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
  • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
  • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
  • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

Virksomhedens udbytte

En medarbejder, der:

  • Skaber tid og overskud til at nå sine opgaver og mål
  • Har fokus på sin tidsudnyttelse og effektivitet
  • Skaber optimale resultater med personligt overskud og overblik
  • Ved certificering: kan effektivisere sine medarbejderes arbejdsvaner

Metode

Kurset er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med praktiske erfaringer. Teorien følges op med forskellige typer af cases og øvelser, der sikrer indlæring og omstilling til den enkeltes dagligdag. Foretages tilkøb af certificering, vil denne session blive aftalt individuelt.

Sted og dato

Indhold

  • Holdning til tidsforbrug – holdningsbearbejdning til tid og overskud
  • Målsætning – nå dine mål – hver gang
  • Prioritering – vær bevidst om prioriteringen af dine opgaver
  • Analyse – hvor og hvordan kan du spare tid
  • Planlægning – lær at strukturere din arbejdsgang
  • Tidsplanlægning – effektivt tidsbudget og optimal brug af elektroniske kalendersystemer
  • Afbrydelser – effektive værktøjer til positiv håndtering af afbrydelser
  • Møder – effektivitet, struktur og god mødeledelse
  • Mail- og informationshåndtering – skab en overskuelig mailboks og et ryddet skrivebord
  • Delegering – otte trin til effektiv delegering
  • Udskydelser – indhent det forsømte
  • Teameffektivitet – udnyt teamets samlede potentiale
  • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 1 dag. Der undervises på følgende tidspunkt:

1. dag kl. 09.00 - kl.17.30

Kurset afholdes på Sjælland i Holte og i Jylland i Århus.
Alle priser er ekskl. moms