Præsentationsteknik - Sikker personlig fremtræden

Deltagerpris, DKK.

Varighed 3 dage

Målgruppe

Alle, der lejlighedsvis skal præsentere ideer, projekter eller produkter/ydelser til en forsamling. Kurset henvender sig både til den erfarne og uerfarne taler, og de lærte teknikker kan både anvendes til store og små forsamlinger. Typiske deltagere er sælgere, salgsledere, sekretærer, indkøbschefer, produktchefer, ledere, konsulenter og alle andre, der ønsker at styrke deres personlige gennemslagskraft, når de skal tale for en større eller mindre forsamling.

Dit udbytte

Du bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket. Du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme.

Virksomhedens udbytte

En medarbejder, der:

 • Kan fange og inspirere enhver forsamling med sine budskaber
 • Skaber værdi gennem virkningsfuld og troværdig kommunikation
 • Har en sikkerhed og et smittende overblik i forhold til sin præsentation

Metode

Du vil som deltager hele tiden være aktiv på kurset. Bortset fra korte indlæg fra instruktøren, vil deltagerne hele tiden være ”på” - enten som den der præsenterer eller som aktiv lyttende tilskuer, der efterfølgende giver feedback. Alle øvelserne optages på DVD. Deltagerne får personlig feedback om styrker og svagheder, samt gode råd til den fortsatte personlige udvikling.

Sted og dato

Indhold

 • Forberedelse af en præsentation
 • Fastlæggelse af mål og målgruppe
 • Kreativitet – hvordan kommer det med i dit indlæg
 • Sådan motiverer du dine tilhørere
 • Disposition – sådan præsenterer du logisk og naturligt
 • Effektiv brug af visuelle hjælpemidler
 • Håndtering af afbrydelser, spørgsmål og indvendinger - uden at tabe tråden
 • Kropssprog og øjenkontakt
 • Din stemme og stemmeføring
 • Menneskelige relationer og kontakt til dit publikum
 • Personlig handlingsplan

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland i Vedbæk og i Jylland i Århus.
Alle priser er ekskl. moms