Sales for non-sales People

Deltagerpris, DKK.

Varighed 1 dag

Målgruppe

Alle ikke-sælgere i virksomheden der har kontakt til kunderne.

Dit udbytte

Alle medarbejdere med kundekontakt skaber oplevelsen og det samlede indtryk, som kunden får af din virksomhed. Som deltager på Sales for non-sales people får du den viden, adfærd og færdigheder, som du behøver for at yde en positiv indvirkning på virksomhedens samlede salg og indtjening. Du bliver bevidst om den afgørende rolle, som du spiller i kundens samlede oplevelse.

Virksomhedens udbytte

En medarbejder, der:

 • Har ny inspiration og motivation til at deltage aktivt i salget
 • Har øget forståelse for vigtigheden af sin rolle som ambassadør for virksomheden
 • Vil løfte serviceniveauet og salget over for kunderne
 • Skaber øgede resultater, når muligheden er der for det

Metode

Kurset er lektionsinddelt, og vil være præget af teoriindlæg, krydret med instruktørens praktiske erfaringer. Kurset er bygget op omkring servicekonceptet og den understøttende teori. Teorien følges op med forskellige typer af cases og øvelser, der sikrer indlæring og anvendelighed i forhold til den enkeltes dagligdag. Derudover vil instruktøren trække på holdets erfaring og forskellighed for at få perspektiv på den indlærte teori.

Sted og dato

Indhold

 • Din rolle som ambassadør for din virksomhed
 • Klarlæg kundens behov
 • Egen motivation og holdninger
 • Sådan skaber du basis for stærkere kunderelationer
 • Effektiv kommunikation
 • Indsamling og videregivelse af vigtig information
 • Professionel håndtering af modstand fra din kunde
 • Skab, forøg og forstærk gode relationer hver gang du har kundekontakt
 • Personlig handlingsplan

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 1 dag. Der undervises på følgende tidspunkt:

1. dag kl. 09:00 - kl. 17.00

Kurset afholdes på Sjælland i København og i Jylland i Århus.
Alle priser er ekskl. moms