Nyt fra videobloggen: 5 gode råd til Forandringsledelse

Forandringer er ikke et forbigående fænomen, det er et vilkår. Ønsker du at følge med tiden, udviklingen og dine konkurrenter, må du som leder være i stand til at vurdere hvor og hvornår du bør lede din virksomhed og medarbejdere gennem større eller mindre forandringsfaser. Én ting er at beslutte hvor og hvornår. Noget andet er at vide, hvordan du fører dine medarbejdere igennem de forskellige forandringsfaser, så de stadig er motiverede og trygge ved den fremtid der venter dem. Ønsker du inputs til, hvordan du får din virksomhed og dine medarbejdere bedst igennem fremtidige forandringsprocesser, giver denne video dig 5 gode råd: Walk the talk, Anerkend, Forandring i portionsanretninger, Fortæl om konsekvenserne og Jungleloven.

Én ting er at tale om hvordan forandringer bør imødekommes og hvordan andre bør agere i forandringsprocessen. Noget andet er at forstå at bakke disse ord op med handling. Når din virksomhed eller afdeling står over for forandringer, er det vigtigt, at du som leder forstår at gå forrest. I sådanne tider vil alles øjne rettes mod dig – derfor er det vigtigt, at du forstå at statuere et eksempel og imødegår forandringerne med den samme motivation og positive indstilling, som du ønsker dine medarbejdere skal have.

Når I står over for forandringer, kan der til tider opstå usikkerhed og utilfredshed blandt virksomhedens medarbejdere. Derfor er det vigtigt at have en positivt udgangspunkt, og huske at anerkende de ting, som i forvejen fungerer godt. Du skal som leder være klar over, hvad dine medarbejdere kan og hvad de er i stand til, og forstå at fortælle dem det, så de føler sig værdsatte.

Forandringsprocesser kan, ligesom alle større projekter, forekomme uoverskuelige og overvældende, hvis de betragtes som én samlet opgave. Derfor er det vigtigt, at tage en mere struktureret tilgang til forandringsprocessen, hvor de forskellige delprocesser håndteres separat. Dette kan gøres ved at opstille delmål, som vil gøre vejen til målet mere overskuelig og realistisk for dine medarbejdere. Samtidig kan denne opdeling give anledning til fejringen af delsuccesser, hvilket vil biddrage til at øge motivation – både for dine medarbejdere og dig selv som leder.

For at dine medarbejdere skal kunne se målet som realistisk, er det derfor hensigtsmæssigt at klippe processen hertil op i mindre bidder. Opsættes delmål, vil du som leder kunne fejre delsuccesser, hvilket vil give stor motivation til dine medarbejdere.
Når en forandring er nødvendigt, er det vigtigt, at du som leder forstår at tage ansvaret for at gøre dine medarbejdere klar over hvorfor den er nødvendig. Det gør du bedst ved at fortælle om konsekvenserne herved – om de negative konsekvenser ved ikke at flytte sig, og ved de positive konsekvenser ved at følge med udviklingen og gennemføre de fornødne forandringer.

Charles Darwin’s kendte slogan omkring evolutionens naturlige selektion ”Survival of the fittest” oversættes ofte til dansk som ”De stærkeste overlever”. Men evolution handler ikke blot om udviklingen af styrke, men i højere grad om evnen til at tilpasse sig tidens forandringer. Det er præcis derfor du som leder ikke bør frygte forandringer, men snarere gøre dit bedste for at ruste din afdeling, virksomhed og medarbejdere til at imødekomme de mange forandringer, som har indflydelse på markedet omkring jer.

Har du interesse i at styrke dine kompetencer og få nye, effektive og anvendelige værktøjer inden for forandringsledelse, kan du læse mere om vores kursus her

Du kan også finde flere gode råd inden for emnerne herunder:

Salgsledelse

Forhandlingsteknik

Successful Networking


Projektstyring

Den coachende samtale

Præsentationsteknik

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved