5 gode råd til forhandlingsteknik

Disse 5 råd vil give dig succes i dine forhandlinger.


Vil du sikre dig et positivt output af forhandlingssituationen, skal du:

  1. Fastlægge et mål for forhandlingen og holde fokus på dette
  2. Klarlægge forhandlingens variable og brug dem rigtigt
  3. Opnå indsigt i modpartens mål og persontype
  4. Lægge en klar strategi med den gode relation for øje
  5. Sikre en god afslutning og forventningsafstemme

Din succes afhænger i høj grad af dine evner til at forhandle. Både i forhold til at nå dine fastlagte mål og i forhold til skabelsen, fastholdelsen og udbyggelsen af værdifulde relationer. Udviklingen af dine kompetencer inden for forhandlingsteknik er derfor afgørende for din succes. Søger du inspiration til hvordan du kan gribe dine fremtidige forhandlingssituationer an på en mere struktureret og professionel måde, så klik på videoen eller læs med herunder.

1. Fastsæt dine mål - og hold fokus


Uanset om du sidder på salgs- eller indkøbssiden, eller i en hvilken som helst anden type forhandling, vil situationen på et tidspunkt skifte fra en normal dialog til en konkret forhandlingssituation. Her er det vigtigt at forstå at holde fokus og få sat de rigtige mål, så du får det bedst mulige udgangspunkt for forhandlingen. Bliver du overrumplet af modpartens krav eller forventninger, er det derfor vigtigt at få skabt en timeout, så vi skaber den fornødne tid til at fastlægge, hvordan du kommer hjem det med bedst mulige resultat – ikke bare for dig selv, men også for modparten.

2. Klarlæg forhandlingens variable og brug dem rigtigt


I enhver forhandling er der mindst 2 forskellige parter, med hver sit udgangspunkt og udspil, som sætter dagsordenen for forhandlingsspillet. Selve forhandlingsgrundlaget dannes af forhandlingens forskellige variable. Disse kan betegnes som de forskellige delelementer, der spiller ind i den samlede forhandling. Det kan f.eks. dreje sig om spørgsmål om leveringstid, antal enheder, valg af underleverandører, eller miljømæssige hensyn. Det er vigtigt at være bevidst om alle forhandlingens variable, så vi kan forstå at håndtere dem, både enkeltvis og som en samlet pakke.

3. Opnå indsigt i modpartens mål og persontype


Næste skridt er at rette fokus på modparten – hvad er dennes udgangsposition, hvilke variable vil denne indflette i forhandlingen og hvordan vil de i generelt spille spillet. Modpartens persontype bør også være i fokus, og kender du dem på forhånd, kan det være, at du allerede har værdifuld viden omkring hvordan de forhandler. Men først og fremmest bør du have et klart billede af hvilke mål modparten har sat for forhandlingen.

4. Læg en klar strategi med den gode relation for øje


Når du har ovenstående punkter på plads, kan vi arbejde struktureret med vores strategi og taktik for forhandlingen. Det er vigtigt, at du forstår at styre forhandlingen, så du får skabt en win-win situation, hvor både dine egne og modpartens overordnede succeskriterier bliver mødt. På denne måde får du skabt en relationsforhandling, som udover den indgåede aftale også rummer mulighed for senere at udbygge det etablerede samarbejde.

5. Afslut og forventningsafstem


For at sikre at begge parter forlader forhandlingssituationen tilfredse, og med en god mavefornemmelse, er det vigtigt at runde forhandlingen godt af. Det gøres ved at opsummere aftalen, forventningsafstemme og sørge for at kontrakten tager forbehold for eventuelle faldgruber der kunne tænkes at opstå.

Har du interesse i at styrke dine kompetencer og få nye, effektive og anvendelige værktøjer inden for forhandlingsteknik, kan du læse mere om vores kursus her

Du kan også finde flere gode råd inden for emnerne herunder:

Successful Networking

Projektstyring

Den coachende samtale

Salgsledelse

Præsentationsteknik

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved