5 gode råd til forhandlingsteknik

Disse 5 råd vil give dig succes i dine forhandlinger.


Vil du opnå bedre resultater med dine forhandlinger, skal du:

  1. Fastlægge et mål for forhandlingen og holde fokus på dette
  2. Klarlægge forhandlingens variable og bruge dem rigtigt
  3. Opnå indsigt i modpartens mål og persontype
  4. Lægge en klar strategi med den gode relation for øje
  5. Sikre en god afslutning og forventningsafstemme

Din succes afhænger i høj grad af dine evner til at forhandle professionelt. Når du formår at anvende de rette værktøjer og den rigtige forhandlingsteknik, kan det hjælpe dig med at lykkedes - både i forhold til at nå dine fastlagte mål og i forhold til skabelsen, fastholdelsen og udbyggelsen af værdifulde relationer. Udviklingen af dine kompetencer inden for forhandlingsteknik kan dermed have afgørende indflydelse på dine generelle resultater.

Søger du inspiration til hvordan du kan gribe dine fremtidige forhandlingssituationer an på en mere struktureret og professionel måde? Du får her en praktisk guide med en række konkrete eksempler på, hvordan du forhandler på en effektiv måde og samtidig skaber værdi for både dig og din modpart.

Klik på videoen “5 gode råd til forhandlingsteknik” eller læs artiklen herunder.

Drømmer du om at blive en bedre forhandler? Læs mere om TACKs kursus i forhandlingsteknik her

1. Fastsæt dine mål - og hold fokus

Hvad enten du sidder på salgs- eller indkøbssiden, eller i en hvilken som helst anden type forhandling, vil situationen på et tidspunkt skifte fra en normal dialog til en konkret forhandlingssituation. Når vi begynder at forhandle, bliver alting meget detaljeret og der er nogle ting, vi hver især kan blive holdt op på. Her er det vigtigt at du forstår at holde fokus, og får sat de rigtige mål, så du får det bedst mulige udgangspunkt for forhandlingen. Bliver du overrumplet af modpartens krav eller forventninger, kan det være nødvendigt at få skabt en timeout, så du skaber den fornødne tid til at fastlægge, hvilke metoder du skal benytte, for at du kommer hjem det med bedst mulige resultat – ikke bare for dig selv, men også for modparten.

2. Klarlæg forhandlingens variable og brug dem rigtigt


I enhver forhandling er der mindst 2 forskellige parter, med hver sit udgangspunkt og udspil, som sætter dagsordenen for forhandlingsspillet. Selve forhandlingsgrundlaget dannes af forhandlingens forskellige variable. Disse kan betegnes som den række af delelementer, der spiller ind i den samlede forhandling. For at give nogle eksempler, så kan det dreje sig om spørgsmål om leveringstid, antal enheder, valg af underleverandører, eller miljømæssige hensyn. Det er vigtigt at være bevidst om alle forhandlingens relevante variable, så vi har en forståelse for, hvordan vi skal håndtere dem, både enkeltvis og som en samlet pakke.

3. Opnå indsigt i modpartens mål og persontype


Næste skridt er at rette fokus på modparten – hvad er dennes udgangsposition (udfordringer/fordele), hvilke variable vil denne indflette i forhandlingen og hvordan vil de i generelt spille spillet. Din forståelse for modpartens persontype bør også være i fokus, da det er en afgørende brik ift. din kommunikation. Kender du modparten på forhånd, kan det være, at du allerede har værdifuld viden omkring hvilke teknikker de plejer at benytte, når de forhandler, hvilket ligeledes kan hjælpe dig godt på vej. Men først og fremmest bør du have et konkret billede af, hvilke grundlæggende mål modparten har sat for deres egen forhandling.

4. Læg en klar strategi med den gode relation for øje


Når du har ovenstående grundlæggende punkter på plads, kan vi arbejde struktureret med vores strategi og taktik for forhandlingen. Det er vigtigt, at du forstår at styre forhandlingen, så du får skabt en win-win situation, hvor både begge parters overordnede succeskriterier bliver mødt. På denne måde får du skabt en relationsforhandling, som udover den indgåede aftale også rummer mulighed for senere at udbygge det etablerede samarbejde.

5. Afslut og forventningsafstem


For at sikre at begge parter forlader forhandlingssituationen tilfredse, og med en god mavefornemmelse, er det vigtigt at runde forhandlingen godt af. Det gøres rent praktisk ved at opsummere aftalens indhold, forventningsafstemme og sørge for at kontrakten tager forbehold for eventuelle faldgruber/situationer der kunne tænkes at opstå.

Bliv en bedre forhandler


Har du interesse i at styrke din forhandlingsteknik, og dermed dine forhandlinger. På TACKs kursus i forhandlingsteknik får du nye, effektive og anvendelige værktøjer inden for forhandlingsteknik. Du kan læse mere om TACKS kursus i forhandling her

Vil du læse mere om, hvilke værktøjer, du kan bruge til at styrke din egen evne som forhandler så kan du få mere inspiration her. Læs for eksempel følgende relevante artikler.

Skab tillid i din forhandling - kommunikation og forhandlingsteknik

Sælgeren ødelægger sit salg i forhandlingen - 4 fif til forhandlingsteknik

Tid til genforhandling - om at forhandle i en vanskelig virkelighed

Forhandlingens 7 bud - i krig, kærlighed, salg og ledelse

FAQ

Hvordan sikrer jeg et godt udbytte af forhandlingen – både for mig og min modpart?
Helt overordnet bør du fokusere på mulighederne frem for begrænsningerne. Du kan skabe resultater via relationer og gør klogt i at forstå modpartens situation, men i sidste ende er din forberedelse det vigtigste parameter for et godt forhandlingsresultat. Se videoen med den ultimative guide til den gode forhandlingsstrategi her

Hvem er et kursus i forhandlingsteknik relevant for?
Kurset i forhandlingsteknik er relevant for alle, som enten er ansvarlige for eller deltager i forhandlinger. Særligt hvis du søger ny inspiration til dine forhandlinger, nye redskaber til at optimere forløbet i forhandlingens faser eller vil styrke dine egne forhandlingsevner. Læs mere om kurset som vil styrke din forhandlingsstrategi her

Hvor afholdes kurset Forhandlingsteknik?
De åbne kurser i forhandlingsteknik afholdes enten i Værløse eller i Aarhus på henholdsvis KolleKolle Konferencehotel eller Helnan Marselis Hotel. Hvis du omvendt ønsker et firmatilpasset uddannelsesforløb inden for forhandlingsteknik, bestemmer du selv, hvor det skal afholdes. Se afholdelsestidspunkt og –sted for kurset i forhandlingsteknik her

Hvad er udbyttet af kurset Forhandlingsteknik?
Du vil opnå en stor motivation og selvsikkerhed i din forhandlingssituation, ligesom du effektivt vil forstå din modpart og forhandle dig frem til de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde. Endvidere vil du kunne skabe en vind/vind-situation i enhver forhandling. Læs hele beskrivelsen af kurset i forhandlingsteknik her

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved