Nyhed på videobloggen: 5 gode råd til præsentationsteknik

Dét at tale foran forsamlinger eller præsentere et produkt, strategi eller lign. er ikke lige let for alle. Hvor nogle nærmest er født til det, bliver andre skrækslagne ved tanken. Selvom det om det falder nogle mere naturligt end andre, er præsentationsteknik dog noget alle kan lære. Uanset hvor dit nuværende kompetenceniveau ligger, findes der en række redskaber og teknikker, som du kan benytte dig af når du skal præsentere, for at øge dine muligheder for at brænde igennem med dit budskab. Har du interesse heri, så kig nærmere på vores video som giver dig 5 gode råd til præsentationsteknik: Få den gode start, Forbered dig grundigt, Skab billeder, Brug din stemme og Udnyt din mimik.

I enhver præsentation er det afgørende at komme godt fra start, så du med det samme fanger dine tilhøreres opmærksomhed. Derfor er det en rigtig god idé at vide, hvordan du vil begynde din præsentation og vide præcis, hvad du vil sige i de første 3-4 sætninger. Dette er altså en teknik som kan styrkes gennem målrettet træning. Har du først fuldstændig styr på åbningen af din præsentation, vil du få større ro og mere overskud til at fokusere på dit kropssprog, din stemme og selve leveringen af dit budskab.

Ligesom det er vigtigt at have 100 % styr på starten af din præsentation, er det naturligvis vigtigt, at du generelt er velforberedt. Du bør på forhånd have fastlagt en struktur og en indholdsmæssig tidslinje, så du får det optimale ud af den taletid, du har fået stillet til rådighed. Hermed ikke sagt, at du nødvendigvis bør have forberedt hver enkelt sætning og en præcis rækkefølge af alle dine pointer. Ofte fungerer det bedst, hvis du kan navigere frit imellem dine forskellige indholdspunkter og forstår at improvisere undervejs. Evnen til at improvisere er en vigtig del af en god præsentationsteknik, som får dig til at udstråle overskud, professionalitet og troværdighed – så længe du forstår at vie den fornødne tid til alle dine planlagte indholdspunkter.

80 % af vores indlæringsevne foregår via synssansen – derfor er det afgørende, at du forstår at implementere billeder i din præsentation. Det kan både gøres ved at anvende billeder i selve din præsentation og/eller i dit sprog ved hjælp af metaforer, eller ved at fortælle en historie eller at knytte en anekdote til det budskab du søger at levere. Formår du at skabe billeder for dine tilhørere, enten direkte via synssansen eller indirekte i deres bevidsthed, stimulerer du deres forestillingsevne, hvilket vil øge deres engagement i din præsentation, samt øge chancen for, at de vil huske dig og dine budskaber efterfølgende.

Selvom synssansen ejer størstedelen af betydningen for den menneskelige indlæringsevne, er det vigtigt at understrege vigtigheden af brugen af din stemme, når du præsenterer. Én ting er at vælge de rigtige ord og formuleringer, noget andet er at forstå at sige dem på en varieret og fængende måde. Derfor bør du stræbe efter udnytte dine retoriske virkemidler, din volumen, intonation og din artikulation, så du stimulerer dine tilhøreres opmærksomhed. Har du indtil nu ikke været opmærksom på, hvordan du bruger din stemme i dine præsentationer, er det en del af din præsentationsteknik, du vil kunne få stor gavn af at fokusere på.

Ligesom du kan drage gavn af at fokusere brugen af din stemme, kan du ligeledes styrke effekten af dine budskaber gennem brugen af din mimik. Ansigtet indeholder en lang række mindre muskler, som alle kan benyttes til at nuancere dine ansigtsudtryk. Undersøgelser har vist at ansigtets mimiske egenskaber, er med til at hjælpe os med at forstå, hvordan andre mennesker har det. Derfor har din brug af ansigtsmimik ligeledes stor betydning for, hvordan andre omfatter din måde at præsentere på. Føler de, at du er oprigtigt engageret i det, du fortæller om, er der meget større chance for, at de også vil lade sig rive med og påvirkes af, og huske din præsentation.

Ønsker du at styrke dine kompetencer og få nye, effektive og anvendelige værktøjer inden for præsentationsteknik, kan du læse mere om vores kurser i:

Præsentationsteknik

Dramatisk kommunikation

UndervisningsteknikDu kan også finde flere gode råd inden for emnerne herunder:

Salgsledelse

Forhandlingsteknik


Successful Networking

Projektstyring

Den coachende samtale

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved