5 gode råd til projektstyring

Uanset om du står over for et mindre eller længerevarende projekt, er det vigtigt at sikre, at projektforløbet styres optimalt.
I denne video får du fem gode råd til Projektstyring: Kend din rolle/ansvar, Skab overblik, Skab struktur og tag styring, Analysér og informér dine interessenter og Vurdér risici.

Når du går ind til et hvilket som helst projekt, er det i første omgang vigtigt at du kender din rolle og dine ansvarsområder. Det er vigtigt, at du ved hvad du bidrager med, og hvad der forventes af dig igennem hele projektforløbet, så du kender så du ved hvordan du skal agere i projektteamet. Du skal være bevidst om dine kompetencer og vide præcis hvilke opgaver det forventes, at du løser og tager ansvar for. Samtidig er det lige så vigtigt, at du ved hvad du ikke skal tage ansvar for, så der ikke skabes tvivl om rollefordelingen i projektteamet.

Overblik er altafgørende for at projektprocessen kan forløbe planmæssigt. Her drejer det sig om at få fastlagt de præcise mål for projektet, så I efterfølgende kan planlægge den bedste strategi til at nå disse. Det kræver, at I i projektteamet bliver enige om de grundlæggende retningslinjer for projektets udførelse: hvilke og hvor mange forskellige faser skal I arbejde jer igennem, hvilke opgaver skal løses og hvordan skal udførelsen af de enkelte faser gribes an.

Når der er skabt overblik over de grundlæggende retningslinjer for projektet, skal der skabes struktur og tages styring. Det kræver at I får skabt gates mellem de forskellige faser. Gates fungerer som beslutningspunkter, der skal gennemløbes for at gå fra projektets ene fase til den næste. Her skal projektteamet i fællesskab vurdere, om I er klar til at gå ind i forløbets næste fase. Bliver I enige om, at I i den igangværende fase har skabt et tilstrækkeligt stærkt fundament, kan I således gå videre til den næste. Det er ikke sikkert at dette viser sig at være tilfældet – hvorfor det nogle gange kan være nødvendigt at tage et eller flere skridt tilbage i projektforløbets faser, for at lave de nødvendige justeringer. I sådanne tilfælde bliver det ekstra afgørende, at I sørger for at have jeres overordnede deadline for øje, så tidsplanen ikke skrider.

Så tidligt i projektforløbet som muligt, bør du arbejde på at få identificeret og analyseret dine interessenter. Du skal vide hvem de er, hvor de er, hvad de vil have og hvordan du får dem engageret i projektet, så du har deres fulde opbakning. Får du ikke dine interessenter med på dit hold, så at sige, risikerer du i stedet, at de kan blive stopklodser i forhold til opnåelsen af jeres fastlagte mål.

Gennem et projektforløb kan der opstå mange risikomomenter, som kan have større eller mindre indflydelse på projektets forløb og resultat. Ved opstarten af ethvert projekt, er det derfor afgørende at få vurderet og analyseret de potentielle risici, der kan være forbundet med projektforløbet. På den måde har I mulighed for at minimere eller helt undgå, at de får negativ indflydelse på projektforløbet.

Har du interesse i at styrke dine kompetencer og få nye, effektive og anvendelige værktøjer inden for projektstyring, så kan du læse mere om vores kursus her


Du kan også finde flere gode råd inden for emnerne herunder:

Forhandlingsteknik

Successful Networking


Den coachende samtale

Salgsledelse


Præsentationsteknik

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved