Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

5 nye gode råd til den coachende samtale

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
2 min.
05.11.2013

Ønsker du som leder at skabe mere tid til at løse dine primære arbejdsopgaver, bør du fokusere på at gøre dine medarbejdere i stand til at tage større ansvar. 

I den forbindelse er coaching og den coachende samtale et yderst effektivt redskab. Via den coachende samtale kan du skabe de rette rammer for dine medarbejderes udvikling og få dem til at reflektere over deres udfordringer - altså hjælp til selvhjælp. En god leder behøver ikke at have alle løsningerne, men lederen bør derimod kunne coache og stille de rigtige spørgsmål, så medarbejderne selv tager ejerskab og ansvar for løsningen af deres arbejdsopgaver. Via coaching kan du finde frem til dine medarbejderes fulde potentiale og gøre dem mere proaktive, ansvarlige og motiverede.

 

Her er 5 gode råd til den coachende samtale:

 

1. Stil åbne spørgsmål 

Første trin i den coachende samtale er at stille gode, åbne spørgsmål – både for at få en masse informationer og for at få dine medarbejdere til at reflektere over de spørgsmål, du stiller. På den måde får du dem til at tage aktivt stilling til deres udfordringer, og du hjælper dem således til selv at udtænke løsningerne. Åbne spørgsmål er dem, der ikke kan svares ”ja” eller ”nej” til. Det kunne fx være ”Hvordan” og ”Hvornår”.

Relaterede artikler

2. Lyt

Når du stiller spørgsmål, skal du også skal være i stand til at lytte til dine medarbejderes svar. Når du lytter, opstår der nogle gode pauser, hvor dine medarbejdere får tid til at reflektere over det, de selv fortæller. Det giver dem lejlighed til selv at arbejde sig frem mod de rette løsninger. I den coachende samtale er det lederens opgave at skabe de rette rammer for sine medarbejderes udvikling. Gennem coaching kan du hjælpe din medarbejder til at indse, at han/hun kan meget mere, end vedkommende måske selv tror.

3. Fokusér

Som leder skal du kunne holde skarpt fokus på det, du vil, fremfor det du ikke vil, og du skal kunne coache dine medarbejdere til at få samme indgangsvinkel i forhold til deres arbejde. Du skal lære dig selv og dine medarbejdere at fokusere mindre på problemer, og i stedet koncentrere jer om jeres målsætninger, og dét I ønsker at opnå. Fokusér på at udleve dine drømme frem for at fokusere på alle de potentielle udfordringer, der afholder dig fra at nå dine mål.

Relaterede kurser

4. Giv ansvar

Som leder har du et ansvar for, at der sker en udvikling i din afdeling/virksomhed, men du har ikke altid ansvaret for at komme med løsningen. Derfor er det vigtigt, at du som leder forstår at uddelegere de rigtige opgaver til de rigtige medarbejdere. Den coachende samtale er et nyttigt værktøj, når du skal sikre dig, at dine medarbejdere er rustede til at klare de ansvarsopgaver, du uddelegerer. Hjælper du dem til selv at udtænke løsningerne, vil de også være både mere motiverede og bedre rustede til at løfte de opgaver, som de fremadrettet får ansvar for.

5. Følg op

Endelig skal du som leder huske at følge op på løsningen af de opgaver du uddelegerer. Dette kræver en struktureret tilgang, så du altid sørger for at få en opfølgende samtale i kalenderen. Til den samtale gøres status: Hvor langt er I nået i forhold til opnåelsen af de løsningskriterier, som I fastsatte i første omgang, og er der opstået uforudsete ændringer, som påvirker løsningen af opgaven? Uanset om medarbejderen er nået i mål eller ej, skal du som leder anerkende den forandring og det fremskridt, der er sket. Skulle denne forandring vise sig ikke at være helt så markant, som du havde håbet, skal du huske på at al forandring tager tid – og ikke mindst tålmodighed.

5 gode råd til den coachende samtale

Se videoen og hør mere om, hvordan du skaber gode og udviklende samtaler vha. coaching.

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.