Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

7 gode råd til det ”gode” råd

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
4 min.
12.04.2021

Du behøver sjældent at føle dig helt alene med de beslutninger, du skal træffe, da mange mennesker omkring dig, uanset hvad du står i eller overfor, er mere end villige til at give deres besyv med og dele ud af deres råd. Det til trods for at de muligvis ikke har de rigtige forudsætninger for at rådgive om det pågældende emne, eller de simpelthen mangler den nødvendige indsigt til, at du kan bruge deres input i praksis. Du skal derfor tænke dig godt om, før du tager imod de mange råd, du får, og det kan være en svær opgave at sortere i rådene og udvælge de mest hensigtsmæssige.

Naturligvis skal du altid lytte og være respektfuld, når nogen forsøger at hjælpe dig ved at tilbyde dig den bedste form for rådgivning, de kan; de prøver jo rent faktisk at gøre dig en tjeneste, selvom det måske ikke altid er lige tydeligt. Når du så har modtaget rådene, er det blevet tid til at gøre dig de rigtige overvejelser om, hvad du kan og vil bruge rådene til - det får du her 7 gode råd til.

 

1. VÆLG DINE RÅDGIVERE

Det vil ikke være alle, der har en tilstrækkeligt god forståelse for dig, din verden og det, de gerne vil rådgive om, til, at de kan give dig brugbare og værdifulde råd. Det gælder derfor om at finde frem til de personer, der har den rette indsigt, og hvis rådgivning, du er overbevist om, du kan stole på. Udvælg herudfra dine rådgivere, og sørg for, at du hverken har for få eller for mange af slagsen.

For få rådgivere indebærer den risiko, at de rådgivere, du har til rådighed, ikke dækker hele det faglige eller kompetencemæssige spektrum, som du har brug for. Det betyder, du risikerer at løbe ind i en problemstilling, som ingen af dine eksisterende rådgivere kan hjælpe dig med, og så er gode råd for alvor dyre.

Omvendt kan for mange rådgivere nemt resultere i et mudret billede som følge af de mange potentielt modstridende synspunkter og idéer, de alle vil præsentere for dig, og det kan være med til at gøre det sværere at definere det eller de specifikke råd, der vil virke bedst for dig. Husk dog på, at det er sundt med flere perspektiver på den samme sag, så sørg gerne for at inddrage folk med forskellige indgangsvinkler til en given sag, hvis du bliver i tvivl om, hvordan du skal gribe den an.

Uanset antallet er det vigtigste dog, at de rådgivere, du har, også er de rigtige. Det kan din mavefornemmelse garanteret give dig et praj om, men det er ikke nok i sig selv; det skal også underbygges med fakta og relevant argumentation, hvilket vi vil beskrive nærmere i det følgende.

Relaterede podcasts 

2. VURDÉR RELEVANSEN

Når du modtager et givent råd, skal du også tage stilling til, hvor aktuelt og relevant rådet er på det pågældende tidspunkt. Har du selv bedt om rådet, kan vi roligt antage, at du har god grund til også at tage imod rådet, men nogle gange vil du blive tilbudt råd, selvom du ikke har bedt om det, og særligt i de tilfælde skal du vurdere relevansen af rådet. Er der noget, der taler for at følge rådet og føre det ud i livet lige nu, eller kan det tænkes at være mere hensigtsmæssigt at gøre på længere sigt, hvorfor rådet hellere bør gemmes i din idébank på nuværende tidspunkt?

 

3. FORSTÅ AGENDAEN BAG

På trods af at det formentlig (og forhåbentligt) hører til sjældenhederne, har den, der råder dig, ikke altid dine interesser på sinde. Det kan godt være, at personen i virkeligheden forsøger at stille sig selv bedre ved at få dig til at gøre noget bestemt. Du bør derfor altid søge at forstå den bagvedliggende agenda med rådet for at afklare, om hensigten er både sund og reel for dig og i forlængelse heraf; hvad du og dine helt konkret vil få ud af at følge rådet.

 

4. VURDÉR KVALITETEN

Du har garanteret også oplevet, at nogen forsøgte at råde dig om noget, du med sikkerhed vidste, de ikke havde forstand på. Her kan intentionen med rådet ganske vist være velmenende, men det betyder ikke, at rådet er godt, og at du bør følge det. Vær dermed sikker på, at forudsætningerne er på plads, og afsenderen af rådet har den nødvendige viden og de rette kompetencer til at rådgive dig inden for et bestemt område. Med andre ord; er det den rigtige person til at give lige netop dét råd?

Nogle mennesker er mere frembrusende end andre og kan slet ikke holde sig tilbage fra at give dig gode råd uanset hvad, det drejer sig om. Det betyder, at den første, der rækker hånden op, ikke altid vil være den, der har det bedste svar, og hurtige råd er ikke altid gode råd. Se derfor altid nærmere på, hvad rådet bliver underbygget af; er det bare en holdning for holdningens skyld, eller er det rent faktisk hold i den?

Relaterede artikler

5. ANALYSÉR INDSATSEN

Forskellige råd kan indebære varierende mængder af arbejde for dig, og du er således altid nødt til at vurdere indsatsen, som det vil kræve af dig at følge rådet. Andre mennesker vil ikke altid have en tilstrækkelig god forståelse for din situation og hvad, det vil kræve af dig at gøre det, de foreslår, så du er den eneste person, der for alvor kan foretage den vurdering.

Nogle gange vil det ikke engang være tydeligt for dig selv, hvad rådet vil kræve af dig, og det giver dig så meget desto mere grund til at analysere indsatsen. Vil du først kende rådets forudsætninger og krav på et senere tidspunkt? Hvad er du i så fald nødt til at gøre for at finde ud af det? Og hvor er der desuden risiko for, at der kan dukke overraskelser op?

 

6. VURDÉR INVESTERINGEN

Udover indsatsen skal investeringen naturligvis også vurderes. Det er her, din ROI (Return On Investment) bliver defineret, og det vil først være herefter, du kan bestemme dig for, hvorvidt et råd vil være værd at følge eller ej. Vil det kunne betale sig for dig at gøre den nødvendige indsats for at følge rådet, når det holdes op imod hvad, du i sidste ende vil få ud af det, og synes du dermed, at det kan betale sig for dig? Og er der også her eventuelle usikkerheder forbundet med, hvad dit udbytte eller resultat vil være ved at følge rådet?

 

7. HUSK DIG SELV

Uanset hvilken form for beslutning du står overfor, skal du altid sikre dig, at du har dig selv med i beslutningen, at beslutningen er i overensstemmelse med dine værdier, og at din beslutning ikke går imod alt det, du tror på. Sørger du ikke for, at det er tilfældet, risikerer du efterfølgende at få svært ved at leve med dig selv og din beslutning. Ganske vist skal vi nå de bedste resultater, vi er i stand til, men vi er samtidig også nødt til at agere ud fra og inden for vores eget værdigrundlag.

Alle vil gerne give et godt råd med på vejen, men folks råd er ofte baseret på det, de kender i forvejen, og med udgangspunkt i deres egen verden. Rådene vil dermed ganske givet ikke fungere så godt for dig, som det antages, så godt nok har alle en mening, men få har meningen helt for dig. Visse råd behøver du naturligvis ikke løbe hele denne liste igennem for at ”godkende”, men når det vedrører noget tilstrækkeligt vigtigt, er det med sikkerhed umagen værd. Så tænk dig om, og stil de nødvendige krav til de råd, du modtager, inden du bestemmer dig for at følge dem.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.