Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Kunsten at skabe tillid

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
5 min.
15.12.2020

Tillid er en af grundpillerne i god kommunikation og et godt samarbejde. Ofte bliver tilliden dog udfordret, når stressniveauet stiger og usikkerheden følger med, og i disse situationer kommer dem, om muligt, til at spille en endnu vigtigere rolle end sædvanligt. Tilliden er fundamentet for den gode relation, vi har til andre, og vi har derfor endnu større grund til at gøre en ekstra indsats for at sikre tilliden, som vores relationer har til os.

Du får her 12 gode råd til, hvordan du styrker tilliden til dine relationer.


1. VÆR INTERESSERET, OG TAL BEGRÆNSET OM DIG SELV

Tilliden til dig vil stige, når andre får opfattelsen af, at du har deres interesser på sinde. Vær derfor interesseret i de personer, du interagerer med, og husk at lytte og vise denne interesse tydeligt. Spørg derfor ind til den anden part, og tal kun i meget begrænset omfang om dig selv, da det vil få dig til at virke mere optaget af at tage hensyn til andres interesser, hvilket endvidere vil få dig til at virke mere pålidelig og troværdig.

 

2. SIG, HVAD DU MENER, OG MEN, HVAD DU SIGER

Hvis du skal kunne skabe maksimal værdi på arbejdspladsen, er det essentielt, at der er mulighed for og plads til, at du kan give din ærlige mening til kende og dele den med kolleger og samarbejdspartnere. Det øger desuden graden af tillid på arbejdspladsen, da tillid har de bedste forudsætninger, når de involverede føler, at alle andre siger, hvad de mener, og ikke bare hvad, de tror, folk gerne vil høre. Alle behøver dog ikke nødvendigvis at vide alt eller høre alle dine meninger – hvor gode og fornuftige de end måtte være – så efterstræb at være så præcis som muligt med den information, du deler, og som andre vil have gavn af. Det betyder samtidig, at du skal være ærlig om den information, du ikke har, så der ikke opstår misforståelser eller fejlopfattelser, som i sidste ende vil resultere i et overordnet tab af tillid.

 

3. KOMMUNIKÉR OFTE, PRÆCIST OG UBESVÆRET

Tilliden mellem mennesker stiger i mange tilfælde i takt med mængden af kommunikation, der bliver udvekslet. En nem og ligetil måde at øge tilliden til dig er derfor at kommunikere ofte og regelmæssigt til de relevante personer, så du får skabt en vis stabilitet i jeres kontakt, og måske ligefrem gør jeres berøringer til en vane. Du kan desuden med fordel adressere din kommunikation direkte til andre med henblik på at skabe korte og effektive kommunikationsveje, der kan give næring til de indbyrdes relationer. Hav samtidig øje for at holde din kommunikation så præcis som mulig, så du videreformidler information hurtigt og herved gør tidsinvesteringen ved at indgå i interaktioner med dig lille, og kommunikationen bliver let og ubesværet.

 

Artiklen fortsættes herunder.

Vil du lære at udtrykke dig klart og tydeligt i dine relationer?

På kurset NLP 1 får du et unikt indblik i, hvordan meningen af ord og budskaber formes i den enkelte modtagers bevidsthed. Herigennem bliver du i stand til at tilpasse dine budskaber, så du får skabt den ønskede mening hos de rette personer. 

4. VÆR ÆRLIG, OG FORKLAR DINE FØLELSER

Vi har hørt det før, og vi ved det godt - med ærlighed kommer man længst. Det ordsprog gælder ikke mindst, når du skal skabe tillid hos andre mennesker, så vær ærlig og ligefrem i din gøren og laden - også når det kommer til at forklare dine følelser. De færreste af os kan læse tanker, så du er nødt til at forklare dine følelser, tanker og holdninger for andre for at give dem et fuldkomment indblik i dit perspektiv. Vær dog opmærksom på, at dine følelser kan have indvirkning på, hvordan andre opfatter dine budskaber – for eksempel kan de have en negativ indflydelse i situationer eller under omstændigheder, hvor du føler dig presset og dine følelser ’løber af med dig’.


5. STØT ANDRES BESLUTNINGER, OG TAG DEL I RISIKOEN

Indbyrdes og gensidig tillid vil ofte øges, når vi deler eller er fælles om noget. Det gælder også for beslutninger, så har du et mål om at øge en eller flere personers tillid til dig, bør du støtte dem i de af deres beslutninger, du er enig i, og tage del i den risiko, der er forbundet med den pågældende beslutning. Når vi bakker hinanden og hinandens idéer og initiativer op, står vi sammen om opgaverne og de opstillede mål, som vi enten begge eller hver især kæmper for, og vi deles på den måde om både risiko og anerkendelse. Det betyder, at ligesom vi må sikre, at alle får den anerkendelse, de fortjener, skal vi samtidig sørge for, at alle bærer deres del af ansvaret, når en fejl opstår, eller noget mislykkes.

 

6. OVERHOLD AFTALER, OG LEVÉR DEN AFTALTE KVALITET

Der er ikke noget, der kan skade tilliden mellem mennesker som brudte løfter. Lov derfor aldrig noget, du ikke er sikker på, du kan holde, og overhold altid dine aftaler, så du ikke kommer til at skuffe nogen eller sætte en kæp i hjulet på det, andre prøver at lykkes med. Levér desuden altid den aftalte kvalitet, da dét at falde under standard også vil opfattes som et brudt løfte og således forvolde skade på jeres indbyrdes tillid.

 

7. LAD TVIVLEN KOMME SAGEN TIL GODE, OG BÆR IKKE NAG

Pas på med at være for forudindtaget og gøre dig for mange antagelser, hvis din viden er mangelfuld. Lad hellere tvivlen komme sagen til gode og undersøg med en objektiv vinkel. Lad ligeledes være med at stå fast, hvis du ikke er sikker i din sag - det vigtige for dig bør ikke være at få ret, men derimod at få plejet relationen, så du har bedre forudsætninger for at skabe resultater. Af samme grund bør du undlade at bære nag, da det ikke gør noget godt for dig fremadrettet. Sket er sket.

 

8. VÆR IKKE KONFLIKTSKY, OG VÆR KUN UENIG 1 TIL 1

Tillid kræver ærlighed, og ærlighed medfører, at der til tider vil opstå konflikter. Konflikter er en naturlig del af arbejdslivet og relationer, og der er derfor ingen grund til at være konfliktsky. At anerkende behovet for konflikter er dog ikke ensbetydende med, at du behøver at være kritisk eller kontrær, så gem de kritiske spørgsmål til situationer, hvor I er på tomandshånd – her egner de sig bedst. Her betaler det sig dog at være uenig, da det kan være med til at vise en hensigt om at opnå det bedst mulige resultat enten for jer begge eller for den anden part.

 

Artiklen fortsættes herunder.

Relaterede artikler og podcasts

9. INDRØM FEJL, OG VÆR IKKE BANGE FOR AT SIGE UNDSKYLD

Nogen vil muligvis kalde det for en anden side af ærligheden, at vi er i stand til at indse og indrømme vores fejl. Når vi indrømmer fejl, viser vi, at der er andre hensyn, der vejer tungere end vores egen stolthed - det kan eksempelvis være et højere, fælles mål. Vi viser samtidig, at vi er villige til at give afkald på noget, og på den måde ”ofre os” for at få sandheden frem, hvilket igen vil øge tilliden. Når du siger undskyld, forsikrer det også andre om, at du anerkender fejlen, og at du vil forsøge at undgå det samme udfald i fremtiden.


10. SIG IKKE NOGET OM ANDRE, DU IKKE HAR SAGT TIL DEM SELV

Det er generelt god skik ikke at bagtale eller gå bag om ryggen på andre. Det risikerer at komme dem for øre og skade jeres indbyrdes relation, og det er på den måde et afgørende element i tilliden mellem dig og andre mennesker. Så sig ikke noget om andre, du ikke allerede har sagt til dem selv. Det er ikke tillidsskabende i sig selv, men træder du forkert her, risikerer du helt at udrydde den tillid, du måtte have opbygget, og det kan dermed komme til at koste dyrt.

 

11. GIV DET, DU KAN, NÅR DU KAN, OG TAG IMOD DET, DU FÅR

Hensynet til hinanden er noget af det vigtigste for tilliden mellem mennesker, og en af de mest synlige måder, det kommer til udtryk på, er når du hjælper andre. Hjælp derfor andre som du kan, når du kan, og tag omvendt også imod hjælp fra andre, når de tilbyder det. Samarbejdet, der opstår herudaf, er en smuk katalysator for den gensidige tillid og skal udnyttes ved enhver lejlighed for at maksimere graden af tillid.


12. GLÆD DIG PÅ ANDRES VEGNE, OG HUSK AT SIGE TAK

Når du glæder dig på en andens vegne, vil det illustrere den gode relation, der eksisterer imellem jer, og være udtryk for jeres indbyrdes tillid. Det viser en hensyntagen og omsorg for den anden person og en oprigtig interesse for den andens ve og vel, som går ud over en rent formel relation.

 

Artiklen fortsættes herunder.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.