"Ledere har styr på kursuspenge"

Af Jens Dalgaard, adm. direktør, TACK International

Debatindlæg i Børsen d. 5. januar 2010

I Danmark er man efter min erfaring uhyre mål- og resultatbevidst, når man køber uddannelse og udvikling til sine virksomheder. Derfor blev jeg forundret over et indlæg i Børsen 21. december, hvor det hævdes, at danske ledere ikke ved, hvordan de skal omsætte uddannelse af medarbejdere til resultater på bundlinjen. Men måske er forklaringen, at synspunktet støtter sig til en bog af Robert O. Brinkerhoff baseret på amerikanske forhold.

Ude i den danske virkelighed er der i dag kun få, der køber kurser og videreuddannelse som underholdning eller som aflad for ikke selv at gøre noget for kompetenceudviklingen. I de seneste 10-15 år er niveauet i human resource-ledelse steget betydeligt, ikke blot i de mange HR-afdelinger, der er blevet oprettet, men også i direktionerne og blandt mellemledere. Det er professionelle afgørelser, der træffes. Professionalismen ses tydeligt, når virksomhederne specificerer deres ønsker. De er klar over, at kursusformen er god til at bibringe færdigheder, men de ved også, at denne mere traditionelle indlæring skal kombineres med coaching på jobbet i de »én til én«-situationer, som sætter det indlærte ind i den kontekst, hvor det giver konkret mening for medarbejderen. Lederens inddragelse er en katalysator for den fortsatte proces.

Der er fokus på implementering fra kundernes side. Og der spares ikke. Inden for integrerede uddannelses- og udviklingsprogrammer er efterspørgslen stigende, både med hensyn til mængde og kvalitet.

Med så kritiske indkøbere er det en udfordring for uddannelsesvirksomheder at levere god forberedelse, baseret på feltstudier i kundevirksomheden, at måle relevant og troværdigt før, under og efter programmet, og at komme med den bedste udførelse, uanset om det gælder kick-off, kursusforløb eller implementering. Samspillet mellem købere og udbydere er udtryk for en dansk – eller måske i virkeligheden skandinavisk – uddannelseskultur på højt niveau.

Relaterede sider:
Ledelseskurser, TACK Coachakademi, Implementering

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved