Service, Indkøb & Telefon

Kurser i Service, Indkøb og Telefonsalg

Service, Indkøb og telefonsalg har stor indflydelse på virksomhedens bundlinje og identitet. Telefonkontakten rammer mange funktioner i virksomheden, og den giver mulighed for at opbygge og vedligeholde relationer til kunderne og dermed løfte salget. Både den indgående og den udgående telefonkontakt skal være professionel og serviceorienteret, da den skaber en stor del af virksomhedens image. Derfor skal både receptionister, kundeservicemedarbejdere, ordremodtagere, telefonsælgere, sekretærer m.fl. være klædt godt på. Du kan bl.a. lære at sælge endnu mere på indgående samtaler, få endnu flere penge hjem fra dine skyldige debitorer og forøge din hitrate, når du telefonisk booker møder. På indkøbssiden er der ligeledes meget at vinde, hvis indkøberen får de optimale betingelser til at sætte sit præg på bundlinjen – op til 60% af resultatet på en virksomheds bundlinje kan føres tilbage til indkøbsafdelingen. Med dette formål for øje, kan du styrke din evne til at udføre de rette markeds- og leverandøranalyser og forstå magtforholdet mellem indkøber og leverandør, så du kan bruge denne viden til at styre forhandlingsforløbet og opnå optimale vilkår hver gang der købes ind.

Åbne kurser & Uddannelsesforløb

Disse emner afholdes både som åbne kurser og uddannelsesforløb, hvor man som enkelt person kan deltage på et kursus sammen med personer fra andre virksomheder. Alle emner kan dog også afholdes som interne virksomhedsforløb, Ring på tlf. 70101201 for at høre nærmere.
Koordinatoruddannelsen - Den ansvarlige nøglemedarbejder
Åbent kursus: 3 x 2 dage
Kursus: Koordinatoruddannelsen
Værløse & Aarhus
Åbent kursus: 3 x 2 dage
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Kundeservice pr. tlf. - Virksomhedens ansigt udadtil
Åbent kursus: 1 dag
Kan skræddersys
Kurser - Back Office & Telefon - Kundeservice pr. telefon - Virksomhedens ansigt udadtil
Aarhus & København
Åbent kursus: 1 dag
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Kundeservicemedarbejderen -Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb
Sammensatte uddannelsesforløb -Kundeservicemedarbejderen
Aarhus & Værløse
Uddannelsesforløb: 9 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Personlig effektivitet - Positiv tidsstyring
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys
Kurser i personlig udvikling - Personlig effektivitet - Positiv tidsstyring
Aarhus & Værløse
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Mødebooking - Første skridt mod salget
Åbent kursus: 1 dag
Kan skræddersys
Kurser - Back Office & Telefon - Mødebooking - Første skridt mod salget
Aarhus & Værløse
Åbent kursus: 1 dag
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Receptionisten -Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb
Sammensatte forløb-uddannelse i Back Office & Telefon-Receptionisten
Aarhus & Værløse
Uddannelsesforløb: 6 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Forhandlingsteknik - Det bedste resultat med to vindere
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys
Salgskurser - Forhandlingsteknik - Det bedste resultat med to vindere
Aarhus & Værløse
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Salg pr. telefon Få mere ud af hver kundekontakt
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys
Salgskurser - salg pr. telefon - få mere ud af hver kundekontakt.
Aarhus & Værløse
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Telefonsælgeren -Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb
Sammensatte forløb-Uddannelse i Back Office & Telefon-Telefonsælgeren
Aarhus & Værløse
Uddannelsesforløb: 9 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Læs mere

Uddannelsesforløb

Med et uddannelsesforløb bestående af min. 4 kurser sikrer du dig målrettet kompetenceudvikling samt
en besparelse på 20% på den samlede pris. Ring til os på 70101201 for at høre nærmere.

Klik på overskriften på de enkelte forløb for at læse mere, gå til bestilling og valg af kursusdatoer. Eller
klik her for at gå til oversigten over uddannelsesforløb inden for Service, Indkøb & Telefon

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere
Hvilke kurser kan du vælge?
I kursusoversigten her over finder du beskrivelser af de forskellige telefon- og sekretærkurser og de sammensatte forløb. Herunder kan du også bestille yderligere informationer om de kurser, du finder interessante og relevante for dig.

Er du i tvivl om, hvor du skal starte, og ønsker du rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os og få vejledning om, hvilket kursus der er det rigtige for dig. Du kan også hente inspiration under uddannelsesforløb og se, hvilken kursuspakke der kan ruste dig til at blive endnu bedre. Uanset om du er ny i faget, eller du er en garvet sekretær eller medarbejder på telefonen, kan du finde et kursus, der matcher dine behov.
Hvor bliver kurserne afholdt?

Vi afholder vores åbne kurser både på Sjælland og i Jylland – på KolleKolle i Værløse og på Hotel & Konferencecenter HORISONT i Aarhus. Klik på nedenstående links for at se en beskrivelse af de to kursussteder:

KolleKolle
HORISONT

Du kan læse mere om vilkårene ved tilmelding til de åbne kurser her.

God fornøjelse!

Hvorfor kurser i Service, Indkøb & Telefon?


Det er alment kendt, at den service der ydes for kunder og andre interessenter er en central del af en virksomheds brand, og i særdeleshed at service er en central del af den eksisterende opfattelse af en virksomhed. Dette understreges yderligere i den viden, at god service er grundlæggende for at kunne skabe gode, langvarige relationer til kunder og interessenter.

I mange tilfælde vil god service være centralt for at sikre en fortsat konkurrencedygtighed. Derudover kan servicefunktionen ligeledes sikre viden om kunders og interessenters krav, opfattelser og behov, og derved være i stand til at viderekommunikere viden om en virksomheds omkringlæggende miljø til de afdelinger som dette er interessant for. Serviceafdelingerne og disses funktion er altså centrale, ikke bare i at sikre virksomhedens renommé og omtale, men også i at sikre at uvurderlig viden bliver delegeret til de rette.

En anden vigtig del af kunder og interessenters opfattelse af en given virksomhed er dennes arbejde med og administration af den kommunikation virksomheden foretager via telefonisk kontakt, både ind- og udgående. Den telefoniske kommunikation en virksomheds ansatte foretager sig har ofte en afsmittende effekt på opfattelsen af den pågældende virksomheds
serviceniveau, og der er dermed direkte sammenhæng mellem en virksomhedsbrug af telefonisk kontakt og virksomhedens brand. Derfor er det vigtigt konstant at sikre sine medarbejderes kompetencer på dette område.

Den telefoniske kontakt er også central, når det kommer til virksomhedens indkøbsafdeling. Her er det centralt at sikre at medarbejdernes kompetencer er skarpe, både på den kommunikative front, men også rent indkøbsfagligt. Mange virksomheder vil kunne opleve store konkurrencemæssige fordele ved løbende at sikre og opdatere deres medarbejderes kompetencer på indkøbsområdet, således at indkøbsafdelingen formår at forhandle de mest gunstige kontrakter i hus. Dette vil, udover at give virksomheden et konkret økonomisk afkast, kunne være med til at skabe et positivt miljø for medarbejderne, som gennem udviklingen vil kunne opnå øget motivation og arbejdsglæde. En yderligere mulighed for at styrke sin serviceafdelings kompetencer er ved at foregribe eller videreudvikle på de krav der gennem den seneste tids udvikling er opstået med hensyn til online-service og –kontakt. Også her vil det være nødvendigt for virksomhederne at sikre, at der eksisterer et kompetencegrundlag der kan understøtte de behov der eksisterer hos kunder og interessenter, for på denne måde at sikre, der er tilfredshed blandt disse. Altså er det vigtigt at sikre, at der hele tiden er opdaterede kompetencer blandt ens medarbejdere for at sikre virksomhedens brand og omtale, og disse kompetencer kan med fordel udvikles gennem kurser udviklet med netop dette for øje.
© 2016 TACK International. All rights reserved