Avanceret Indkøb

- Den Professionelle indkøbers udvidede værktøjskasse

Et optimeret indkøb kræver kompetente medarbejdere, der brænder for indkøbsoptimering og proaktivt ser udviklingspotentialet i virksomhedens samlede indkøb. Avancerede indkøbsværktøjer såsom detaljerede udbudsrunder og professionelle forhandlingsteknikker skaber et solidt fundament for enhver indkøber og sikrer, at virksomhedens indkøb er bedste praksis og det, konkurrenterne prissammenligner sig op imod. Den allerede dygtige indkøber kan gennem udvidelse af sine praktiske og teoretiske indkøbsfærdigheder forbedre virksomhedens bundlinje og sikre optimal omkostningsstyring gennem indblik i udfærdigelse og afvikling af udbudsrunder og avanceret forhandlingsplanlægning og eksekvering. Dette vil gøre at deltageren kan tage skridtet fra dygtig indkøber til indkøbsekspert.
Kurser - Back Office og Telefon - Indkøb - Avanceret Indkøb
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 27/5 - 28/5 2 dage DKK 15.500  
Aarhus Dato: 28/10 - 29/10 2 dage DKK 15.500  

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, som i det daglige sidder med leverandørkontakt, praktisk håndtering af- og/eller strategisk indkøb i både det offentlige og private. Søger du udvidede metoder i dit arbejde med indkøb og avancerede værktøjer til at drive processer relateret til indkøb, og ønsker du at opnå bedre resultater og få større indflydelse gennem omkostningsoptimering, så er dette kursus for dig.

Dit udbytte

Du vil på kurset opnå en bedre evne til at planlægge og strukturere udbudsrunder til optimering af priser og rammevilkår (Request For Quotation:RFQ) samtidig med, at du også opnår kompetencer til at analysere og give feedback på disse afholdte RFQ. Derudover lærer du spillereglerne for avanceret forhandlingsteknik både i forhold til planlægning, afvikling og opfølgning.

Virksomhedens udbytte

Din virksomhed vil få en indkøber, der:
 • Forstår indkøbsfunktionens vigtighed og proaktivt vil være en kompetent medspiller i virksomhedens strategiske udvikling
 • Evner praktisk og strategisk tilrettelæggelse af en RFQ med henblik på optimering af priser
 • Har den fornødne indsigt til at kunne planlægge, afvikle og følge op på forhandlinger med et udvidet indblik i effektiv forhandlingsteknik
 • Vil kunne forbedre virksomhedens performance på indkøbsområdet, herunder opnå lavere priser og forbedrede rammevilkår
 • Har udvidede analytiske- og strategiske værktøjer til at optimere indkøbet

Metode

Kurset er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med praktiske erfaringer. Teorien følges op med forskellige typer af cases og øvelser, der sikrer indlæring og omstilling til den enkeltes dagligdag. Du vil med andre ord kunne anvende dine nye kompetencer og viden, så snart du vender tilbage til din arbejdsplads. Derudover vil instruktøren trække på holdets erfaring og forskellighed for at få perspektiv på den indlærte teori.

Form

Kurset afholdes over to dage, hvor der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag: kl. 9.00 til 16.30
2. dag: kl. 9.00 til 16.30


Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms

Indhold

Request For Quotation - Strukturering
 • Du vil lære at strukturere en RFQ så den er gennemskuelig og forståelig for leverandøren
 • Vurdere og udvælge kravsspecifikationer og priser
 • Prissætte alternativer på udbudsmaterialer


Et godt udbud giver både bedre priser og rammevilkår

Request For Quotation – analyse og feedback
 • Nøgtern vurdering af indkomne tilbud
 • Udpegning af den bedst egnede leverandør blandt flere indkomne alternativer
 • Forståelse og anvendelse af ”best-of-best” i vurderingen
 • Håndtering af tilbagemeldinger til leverandører


En skarp vurdering af indkomne tilbud sikrer fremtidig succes

Forhandling – Strategi og forberedelse
 • Indsamling af fakta om forhandlingsparter
 • Definering af målsætninger forud for forhandlinger
 • Forstå magtspillet og relevante teknikker til styring af forhandlingsforløbet
 • Opbygning af forhandlingsteams
 • Håndter konfliktoptrapning


Rettidig omhu og grundig planlægning er vejen til målet

Forhandling – Taktik og eksekvering
 • Forberedelsen af den rette forhandlingstaktik
 • Udvikling og opbygning af materiale til struktureret agenda for forhandlingerne
 • Informering af leverandører om agendaen for forhandlingerne
 • Anvendelse af relevante forhandlingsteknikker til styring af mødet for opnåelse af det ønskede resultat


Den gode taktik og rette udførsel giver det bedste resultat

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved