Avanceret Indkøb

- Den Professionelle indkøbers udvidede værktøjskasse

Et optimeret indkøb kræver kompetente medarbejdere, der brænder for indkøbsoptimering og proaktivt ser udviklingspotentialet i virksomhedens samlede indkøb. Avancerede indkøbsværktøjer såsom detaljerede udbudsrunder og professionelle forhandlingsteknikker skaber et solidt fundament for enhver indkøber og sikrer, at virksomhedens indkøb er bedste praksis og det, konkurrenterne prissammenligner sig op imod. Den allerede dygtige indkøber kan gennem udvidelse af sine praktiske og teoretiske indkøbsfærdigheder forbedre virksomhedens bundlinje og sikre optimal omkostningsstyring gennem indblik i udfærdigelse og afvikling af udbudsrunder og avanceret forhandlingsplanlægning og eksekvering. Dette vil gøre at deltageren kan tage skridtet fra dygtig indkøber til indkøbsekspert.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, som i det daglige sidder med leverandørkontakt, praktisk håndtering af- og/eller strategisk indkøb i både det offentlige og private. Søger du udvidede metoder i dit arbejde med indkøb og avancerede værktøjer til at drive processer relateret til indkøb, og ønsker du at opnå bedre resultater og få større indflydelse gennem omkostningsoptimering, så er dette kursus for dig.

Udbytte

Du vil på kurset opnå en bedre evne til at planlægge og strukturere udbudsrunder til optimering af priser og rammevilkår (Request For Quotation:RFQ) samtidig med, at du også opnår kompetencer til at analysere og give feedback på disse afholdte RFQ. Derudover lærer du spillereglerne for avanceret forhandlingsteknik både i forhold til planlægning, afvikling og opfølgning.

Indholdseksempler

Kurset vil altid blive skræddersyet til din virksomhed og de udfordringer, I står overfor, men herunder kan du se eksempler på, hvad kurset bl.a. kan indebære.

Request For Quotation - Strukturering


 • Du vil lære at strukturere en RFQ så den er gennemskuelig og forståelig for leverandøren
 • Vurdere og udvælge kravsspecifikationer og priser
 • Prissætte alternativer på udbudsmaterialer

Et godt udbud giver både bedre priser og rammevilkår


Request For Quotation – analyse og feedback


 • Nøgtern vurdering af indkomne tilbud
 • Udpegning af den bedst egnede leverandør blandt flere indkomne alternativer
 • Forståelse og anvendelse af ”best-of-best” i vurderingen
 • Håndtering af tilbagemeldinger til leverandører

En skarp vurdering af indkomne tilbud sikrer fremtidig succes

Forhandling – Strategi og forberedelse


 • Indsamling af fakta om forhandlingsparter
 • Definering af målsætninger forud for forhandlinger
 • Forstå magtspillet og relevante teknikker til styring af forhandlingsforløbet
 • Opbygning af forhandlingsteams
 • Håndter konfliktoptrapning

Rettidig omhu og grundig planlægning er vejen til målet


Forhandling – Taktik og eksekvering


 • Forberedelsen af den rette forhandlingstaktik
 • Udvikling og opbygning af materiale til struktureret agenda for forhandlingerne
 • Informering af leverandører om agendaen for forhandlingerne
 • Anvendelse af relevante forhandlingsteknikker til styring af mødet for opnåelse af det ønskede resultat

Den gode taktik og rette udførsel giver det bedste resultat

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved