Tak fordi du tager første skridt i din udvikling sammen med os!

På TACKs kurser og uddannelser får du løftet dine kompetencer inden for dit fag, og en større viden om dig selv, så det bliver sjovere, nemmere og mere spændende at gå på arbejde. Og filosofien har altid været: ’Lær’ det i dag, brug det i morgen’.
Kalenderen for sæson 2023 ligger klar. Her finder du masser af spændende kursustilbud og kortere uddannelsesforløb inden for salg, ledelse og personlig udvikling.

Når du bestiller kursusinfo og/eller en kursuskalender, deltager du automatisk i konkurrencen om et gavekort på 2.000 kr. til Takeoffer, som kan bruges på en masse lækre ophold. Vinderen trækkes 15. juni 2023, hvorefter vi kontakter dig direkte.

Bestil kursusinformation

Kursuskalender

JA TAK, send mig kursuskalenderen

Vælg kursusbeskrivelser i kategorierne herunder


Salg

xDu lærer at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med dit salg. Du bliver i stand til at sætte dig ind i kundens måde at tænke på, og når frem til en stil, hvor du sælger kundefordele frem for at beskrive produkter.
xSom deltager på Projektsalg vil du opnå en stor motivation og sikkerhed i dit salgsarbejde, hvor planlægning og overblik er afgørende. Du kommer igennem den langsigtede salgssituation systematisk – fra det øjeblik projektet og kunden udvælges til kontrakten kan skrives. Du vil komme effektivt til dit mål, undgå ærgrelser over at blive nummer to, opnå de ønskede resultater og samtidig skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer.
xDin evne til at aflæse kundens psykologiske drivkræfter forbedres, og du bliver i stand til at anvende denne viden i al kontakt med kunden. Din evne til at læse og forstå kundens forventning til dig og din rolle, samt at kommunikere og skabe tillid forbedres. Du vil hurtigt mærke en stor forskel i dit salgsarbejde, fordi du lærer metoder til differentiering overfor forskellige kundetyper.
xSom deltager på TACKs kursus i forhandlingsteknik vil du opnå en stor motivation og selvsikkerhed i din forhandlingssituation. Du vil effektivt forstå din modpart og forhandle dig frem til de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde. Du vil lære spillereglerne for god forhandlingsteknik, og kunne skabe en vind/vind situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale.
xDu vil blive trænet i en systematisk metode til at bearbejde dine største kunder og kundemner, og herunder blive bedre til at udarbejde kundeplaner, kundeanalyser og identificere de formelle og uformelle beslutningstagere. Desuden vil du videreudvikle dine individuelle evner inden for salg til dine key accounts.
xSom deltager på Sales Power vil du:

 • Få større bevidsthed omkring dig selv og dine spidskompetencer
 • Få øget fokus, ro, vilje og selvtillid
 • Få øget motivation og struktur i dit daglige salgsarbejde
 • Opbygge den mentale styrke til at yde en toppræstation – hver gang
 • Få en dybere forståelse af egne handlinger, følelser og tanker
 • Skabe stærkere relationer og fremstå mere sikker, overbevisende og troværdig

xFormålet med TACK Salgs Coach uddannelse er at uddanne coaches i salg på højt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente salgscoaches og kunne løfte kollegaer, medarbejdere og andre i deres salg. Derudover vil det gøre den enkelte i stand til at flytte resultatet af eget salg væsentligt. Forløbet er ligeledes en effektiv klargøring til deltagelse i TACK Coach Akademi og dermed en mulig senere ICF Certificering som coach.
xDu bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket, og du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme. Herudover giver kurset i præsentationsteknik dig en selvsikkerhed, som du kan gå ud og udnytte til at igangsætte førnævnte positive spiral.
xPå dette kursus vil du få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på. Dette er en mental og praktisk proces, der foregår i samspil mellem dig selv og dine omgivelser. På dette kursus får du redskaberne til at udvikle dig. Du vil blive bedre til at tænke kreativt under pres. Du vil blive mere bevidst om din egen måde at agere på, og du vil forbedre din stemme og dit kropssprog. Desuden vil du opnå større selvsikkerhed, og blive mere tydelig i dine budskaber.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xSom deltager på kurset i Business Storytelling vil du:

 • Få praktiske og metodiske værktøjer der styrker din forståelse af egne fortællerkompetencer
 • Blive i stand til at påvirke dine tilhøreres følelser og adfærd med dit budskab
 • Skabe stærkere relationer og sammenhold via levende fortællinger
 • Opleve større fortællerglæde via god timing og indlevelse


xBliv opdatereret på den nyest viden indenfor salg og optimér din evne til at skabe gode præsentationer og tilgå forskellige kundetyper med succes.
xVil du styrke salget til dine Key accounts? Denne uddannelse giver dig alle de vigtigste redskaber til dit KAM-salg. Lær at identificere beslutningstagere, forstå nøglepersoner, så du kan påvirke de rette personer på det rette tidspunkt. Bliv stærk i dine forhandlinger og lær at gennemføre værdiskabende præsentationer.

Ledelse

xSom deltager på Field Sales Management vil du få et klart billede af dine opgaver, og du vil få mulighed for at prioritere i forhold til at skabe succes med dit salgsteam. Du vil få et bedre billede af din ledelsesautoritet, opnå forståelse af dit team og blive i stand til at fortsætte succesen med din næste sælger. Din værktøjskasse vil blive fyldt op inden for kommunikation, motivation, delegering og salgscoaching.
xSom deltager på Profitable Sales Management vil du løfte din daglige salgsledelse til et højere taktisk niveau og få mulighed for at influere på din virksomheds strategi. Du vil blive i stand til at differentiere din ledelses- og autoritetsstil i forhold til dit salgsteam. Du vil kunne tænke fremtid og styre at din planer nås samtidig med, at du vil kunne manøvrere i forhold til dine omgivelsers påvirkning.
xDu vil blive introduceret til nogle af de grundlæggende principper inden for moderne ledelse og få nogle praktiske værktøjer til løsning af daglige ledelsesopgaver. Der vil være særligt fokus på områder som lederrollen, målsætning, delegering, motivation og kommunikation. Ved deltagelse på kurset vil du endvidere få mulighed for at skabe et netværk til andre ledere, som kan være særligt gavnligt for dig, som er ny leder.
xDu vil igennem dette Change Management kursus få styrket dine evner til både at lede forandringsprocessen som helhed samt få succes med de enkelte dele af dit forandringsprojekt. Change Management-kurset tager udgangspunkt i de ledelsesmæssige og psykologiske aspekter, der er vigtigst i forbindelse med forandringsprocesser.

Du vil blive i stand til at skabe en ordentlig vision for forandringerne, som du vil kunne kommunikere på en hensigtsmæssig måde og herved gøre forståelig på samtlige niveauer i organisationen. Du vil igennem en adressering af bekymringer og frygt blandt medarbejdere lære at tæmme modstanden imod forandring og vende den til accept eller ligefrem engagement fra medarbejdernes side. Du vil få et gennemgående kendskab til de mulige forhindringer, der kan opstå undervejs, samt kravene til dig selv som leder.

Gennem hele kurset vil du få mulighed for at arbejde med forskellige værktøjer til ledelse af forandringer i relation til dit eget forandringsprojekt, og du vil således øge mange relevante kompetencer ifm. at lede dit eget forandringsprojekt succesfuldt.
xDu vil få kendskab til en adfærdspsykologisk model, der vil give dig mulighed for at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse. Du vil blive endnu mere opmærksom på dine egne reaktionsmønstrer og behov, samt blive endnu bedre til at forstå dine medarbejderes reaktionsmønstre og behov. I løbet af kurset vil du lære hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer og delegerer overfor de forskellige medarbejdertyper. Du vil også opnå større indsigt i din egen ledelsesstil, og dennes styrker og begrænsninger.
xNår du deltager på TACKs projektleder kurser, vil du få styrket din forståelse af, hvordan du selv er som leder; hvordan projektledelse adskiller sig fra almindelig ledelse; samt hvornår og hvordan du med fordel kan anvende situationsbestemt ledelse.

Du vil forbedre din evne til at engagere og motivere de enkelte projektdeltagere hver især, ligesom du vil blive bevidst om, hvordan du skaber et kreativt, effektivt og produktivt arbejdsmiljø. Du vil blive i stand til at sammensætte det perfekte projektteam, håndtere de opstående konflikter og se projektdeltagernes forskellighed som en styrke, du kan udnytte til at få maksimalt udbytte af projektteamet.

TACKs projektledelse kurser vil desuden give dig indsigt i alle projektets faser, samt hvordan din rolle i denne forbindelse udvikler og ændrer sig i løbet af hele projektets levetid. Endelig vil du komme til at arbejde med projekt- og ledelsesrapportering, så du både kan sikre det fulde overblik, samt at alle interessenter bliver tilstrækkeligt og rettidigt informeret.
xDu vil få konkret viden om, hvordan du fremover skal styre dine projekter, og hvilke områder der er vigtige, og som kræver din opmærksomhed, såfremt du vil have succes med dine projekter. Du vil få en række konkrete værktøjer som du straks kan gå hjem og bruge i dine egne projekter.
xDu får indsigt i metoden og teorien bag coaching. I forbindelse med kurset vil du endvidere blive trænet i praktisk anvendelse af de lærte teknikker. Du får mulighed for at tage udgangspunkt i egne cases/problemstillinger, hvorfor udbyttet også kan være konkrete løsninger på en case.

xDu vil blive bedre rustet til at gennemføre de forskellige typer af personalesamtaler, du som leder typisk kan komme ud for. På kurset vil du lære om hvilke faldgruber og udfordringer, der kan være fra første ansættelsesinterview til fratrædelsessamtalen. Du vil også lære mere om, hvordan du kan afholde de årlige udviklingssamtaler, så begge parter er aktive i samtalen. Endvidere vil du blive trænet i at afholde ”den vanskelige samtale” – ofte samtaler med et mere konfronterende indhold (typisk kritik). Ved at blive trænet i nogle konkrete samtaleteknikker, vil du opleve, at du bliver bedre til at styre samtalen, og får medarbejderen til at tage mere ansvar og handle mere selvstændigt.
xFormålet med TACK Salgs Coach uddannelse er at uddanne coaches i salg på højt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente salgscoaches og kunne løfte kollegaer, medarbejdere og andre i deres salg. Derudover vil det gøre den enkelte i stand til at flytte resultatet af eget salg væsentligt. Forløbet er ligeledes en effektiv klargøring til deltagelse i TACK Coach Akademi og dermed en mulig senere ICF Certificering som coach.
xSom deltager på Product Management 1 vil du:
 • Få et tydeligere billede af din rolle og prioriteringerne i produktchef-funktionen
 • Få inspiration og værktøjer til at fastlægge og tydeliggøre produktstrategien
 • Blive bedre til at planlægge, styre og udvikle produktkategorien og dens indtjening
 • Blive mere effektiv til at styre indgangen/udviklingen af nye produkter
 • Opnå større indsigt i din egen funktionsudøvelse – og større motivation for din egen udvikling som produktchef

xSom deltager på Product Management 2 vil du:
 • Få en dybere forståelse for din rolle og prioriteringerne i produktchef-funktionen
 • Få inspiration og værktøjer til at forbedre din product marketing
 • Styrke dit samarbejde med og din brug af salgskanalerne – både i din egen salgsorganisation og de evt. markedsselskaber og eksterne salgskanaler, der afsætter dine produkter
 • Kunne lægge en målrettet plan for din funktion og for dit produktområde, der rækker 1-3 år frem i tiden
 • Opnå større motivation gennem øget indsigt i din funktionsudøvelse og dit udviklingspotentiale


xSom deltager på kurset Distanceledelse vil du:

 • Få indsigt og værktøjer til at imødekomme de særegne udfordringer der knytter sig til distanceledelse
 • Lære at arbejde proaktivt med delegering, tillid og loyalitet
 • Udvikle dine kommunikationsevner til at ”kompensere for” afstanden i det daglige
 • Få værktøjer til at gennemføre konstruktive performance- og udviklingssamtaler på distancen
 • Lære at arbejde struktureret med motivation
xSom deltager på kurset Lederaspiranten vil du:

 • Få den fornødne viden og de rette værktøjer til at undgå faldgruber og komme optimalt fra start som leder
 • Blive mentalt forberedt på at tage skiftet fra medarbejder til leder, og kunne lede tidligere kolleger
 • Få styrket selvindsigt og lære at arbejde målrettet med dine styrker og udviklingsområder
 • Lære at bruge kommunikation som ledelsesværktøj og blive bedre til at observere, lytte, forstå og argumentere
xSom deltager på kurset i Business Storytelling vil du:

 • Få praktiske og metodiske værktøjer der styrker din forståelse af egne fortællerkompetencer
 • Blive i stand til at påvirke dine tilhøreres følelser og adfærd med dit budskab
 • Skabe stærkere relationer og sammenhold via levende fortællinger
 • Opleve større fortællerglæde via god timing og indlevelse


xDu vil gennem dette kursus i stresshåndtering lære en række teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau samt de ressourcer og værktøjer, du kan gøre brug af for at holde stressen under kontrol. Du vil lære nogle teknikker, som du kan anvende og få glæde af både på arbejdspladsen og i privat regi. Ved at få analyseret karakteren af din stress får du mulighed for at være på forkant og herved få styr på den, frem for at lade stressen styre dig.
xDu bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket, og du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme. Herudover giver kurset i præsentationsteknik dig en selvsikkerhed, som du kan gå ud og udnytte til at igangsætte førnævnte positive spiral.
xSom deltager på kurset Konflikthåndtering & Problemløsning bliver du i stand til at:
 • Identificere en potentiel konflikt, før den udvikler sig
 • Håndtere en konflikt, som allerede er i gang
 • Bruge konflikter positivt, så de biddrager til udviklingen i virksomheden
 • Kommunikere konstruktivt og effektivt – også i tilspidsede situationer

xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xDenne uddannelse er skabt til dig der er leder, og som ønsker at skabe tillid og gennemslagskraft, samt at opbygge et solidt fundament som effektiv leder. Gennem uddannelsen opnår du øget selvindsigt og redskaber til effektiv kommunikation og motivation.
xDenne uddannelse er skræddersyet til salgslederen. Du lærer at motivere salgsteamet gennem daglig ledelse og udviklende samtaler, ligesom du får redskaber til at træffe beslutninger, der vil højne salget, på baggrund af en analytisk og struktureret indsats.
xDenne uddannelse er skræddersyet til produktchefen. Her får du et klart billede at din rolle som produktchef samt dine udviklingsområder. Du lærer at forme, markedsføre og implementere en klar produktstrategi, ligesom du får redskaber til at skabe bevare overblikket i processen.
xUddannelsen henvender sig til erfarne ledere, mellemledere og senior management, som ønsker indsigt i Dreams and Details nye strategiske tilgang til fastholdelse af virksomhedens succes og fremtidige muligheder.

Personlig Udvikling

xSom deltager på Personlig Power 1 vil du opnå større bevidsthed om egne styrker og svagheder. Deltagerne lærer redskaber som man individuelt kan arbejde videre med i forhold til ens egen personlige udvikling, men også kan bruge i team-/organisationssammenhæng.
xSom deltager på Personlig Power 2 vil du få større handlekraft, mere overskud til arbejde og privatliv, større arbejdsglæde, større gennemslagskraft og mere kontrol over dig selv og dine omgivelser. Kurset lærer dig at nedbryde de normale tankemønstre som ikke er fremmende for ens udvikling. Du vil lære at åbne op for kreativiteten og ny tænkning. Det som karakteriserer store personligheder er, at de har erkendt at de største og vanskeligste bjerge er de forhindringer som man selv indeholder på det personlige plan.
xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

xSom deltager på NLP1 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til

 • At få det du gerne vil have.
 • At kommunikere præcist.
 • At styre dine følelser.
 • At gennemføre vanskelige samtaler.
 • At gennemføre coachende samtaler.
 • At se vanskeligheder og problemer i nyt og positivt lys.
 • At sætte realistiske og holdbare mål.

xSom deltager på NLP 2 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til

 • At styre en samtale succesfuldt.
 • At kommunikere fantasifuldt med metaforer.
 • At aflevere dit budskab enkelt og forståeligt.
 • At skifte abstraktionsniveau.
 • At kommunikere med større grupper af mennesker.
 • At gennemføre barske samtaler.

xDu bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket, og du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme. Herudover giver kurset i præsentationsteknik dig en selvsikkerhed, som du kan gå ud og udnytte til at igangsætte førnævnte positive spiral.
xPå dette kursus vil du få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på. Dette er en mental og praktisk proces, der foregår i samspil mellem dig selv og dine omgivelser. På dette kursus får du redskaberne til at udvikle dig. Du vil blive bedre til at tænke kreativt under pres. Du vil blive mere bevidst om din egen måde at agere på, og du vil forbedre din stemme og dit kropssprog. Desuden vil du opnå større selvsikkerhed, og blive mere tydelig i dine budskaber.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xCertificeringen henvender sig til ledere på alle niveauer samt HR-medarbejdere, der skal drive effektivitetsprocesser og er tilmeldt kurset Personlig effektivitet.
xDu vil gennem dette kursus i stresshåndtering lære en række teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau samt de ressourcer og værktøjer, du kan gøre brug af for at holde stressen under kontrol. Du vil lære nogle teknikker, som du kan anvende og få glæde af både på arbejdspladsen og i privat regi. Ved at få analyseret karakteren af din stress får du mulighed for at være på forkant og herved få styr på den, frem for at lade stressen styre dig.
xSom deltager på kurset Konflikthåndtering & Problemløsning bliver du i stand til at:
 • Identificere en potentiel konflikt, før den udvikler sig
 • Håndtere en konflikt, som allerede er i gang
 • Bruge konflikter positivt, så de biddrager til udviklingen i virksomheden
 • Kommunikere konstruktivt og effektivt – også i tilspidsede situationer

xSom deltager på kurset i Business Storytelling vil du:

 • Få praktiske og metodiske værktøjer der styrker din forståelse af egne fortællerkompetencer
 • Blive i stand til at påvirke dine tilhøreres følelser og adfærd med dit budskab
 • Skabe stærkere relationer og sammenhold via levende fortællinger
 • Opleve større fortællerglæde via god timing og indlevelse


Service & Administration

xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xSom deltager på kurset Konflikthåndtering & Problemløsning bliver du i stand til at:
 • Identificere en potentiel konflikt, før den udvikler sig
 • Håndtere en konflikt, som allerede er i gang
 • Bruge konflikter positivt, så de biddrager til udviklingen i virksomheden
 • Kommunikere konstruktivt og effektivt – også i tilspidsede situationer

xVed at tage koordinatoruddannelsen vil du opnå:

 • Stærke redskaber til at arbejde effektivt og målrettet med koordinering og opgavestyring
 • Bedre overblik og overskud i dagligdagen
 • Øget personlig gennemslagskraft gennem selvindsigt og adfærdsforståelse
 • Stærkt indblik i kommunikationsredskaber, både fysisk og virtuelt
 • Færre konflikter og redskaber til at løse de konflikter, der kommer
 • Viden og værktøjer til at begå dig i den virtuelle verden
 • At blive en kompetent og effektiv mødeleder
 • Sundere relationer og et bedre arbejdsliv

xSom deltager på NLP1 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til

 • At få det du gerne vil have.
 • At kommunikere præcist.
 • At styre dine følelser.
 • At gennemføre vanskelige samtaler.
 • At gennemføre coachende samtaler.
 • At se vanskeligheder og problemer i nyt og positivt lys.
 • At sætte realistiske og holdbare mål.

xSom deltager på NLP 2 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til

 • At styre en samtale succesfuldt.
 • At kommunikere fantasifuldt med metaforer.
 • At aflevere dit budskab enkelt og forståeligt.
 • At skifte abstraktionsniveau.
 • At kommunikere med større grupper af mennesker.
 • At gennemføre barske samtaler.

xSom deltager på Personlig Power 1 vil du opnå større bevidsthed om egne styrker og svagheder. Deltagerne lærer redskaber som man individuelt kan arbejde videre med i forhold til ens egen personlige udvikling, men også kan bruge i team-/organisationssammenhæng.
xSom deltager på Personlig Power 2 vil du få større handlekraft, mere overskud til arbejde og privatliv, større arbejdsglæde, større gennemslagskraft og mere kontrol over dig selv og dine omgivelser. Kurset lærer dig at nedbryde de normale tankemønstre som ikke er fremmende for ens udvikling. Du vil lære at åbne op for kreativiteten og ny tænkning. Det som karakteriserer store personligheder er, at de har erkendt at de største og vanskeligste bjerge er de forhindringer som man selv indeholder på det personlige plan.
xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

Gratis e-bøger, rapporter mv.

Oplysninger

Send venligst materialet via:© 2016 TACK International. All rights reserved