Bestilling af uddybende materiale

- Du deltager automatisk i konkurrencen om en masse lækre præmier.

Når du bestiller TACKs kursusbeskrivelser eller kursuskalender, deltager du lige nu automatisk i konkurrencen om en iPhone, en bluetooth højtaler, en eksklusiv kaffemaskine og lækre høretelefoner

Vinderen udtrækkes d. 21. juni 2019 og får direkte besked.

Bestil kursusinformation

Kursuskalender

JA TAK, send mig kursuskalenderen

Vælg kursusbeskrivelser i kategorierne herunder


Salg

xDu lærer at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med dit salg. Du bliver i stand til at sætte dig ind i kundens måde at tænke på, og når frem til en stil, hvor du sælger kundefordele frem for at beskrive produkter.
xSom deltager på Projektsalg vil du opnå en stor motivation og sikkerhed i dit salgsarbejde, hvor planlægning og overblik er afgørende. Du kommer igennem den langsigtede salgssituation systematisk – fra det øjeblik projektet og kunden udvælges til kontrakten kan skrives. Du vil komme effektivt til dit mål, undgå ærgrelser over at blive nummer to, opnå de ønskede resultater og samtidig skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer.
xSom deltager på kurset Den erfarne sælger vil du opnå en større motivation og sikkerhed i dit salg. Du vil blive trænet i dine personlige salgsmetoder med konkret feedback til udvikling og forbedring af dine salgsegenskaber. Du får tilpasset din sælgerstil, så du opnår større gennemslagskraft overfor dine kunder. Du får konkrete idéer til at opnå de ønskede resultater og samtidig styrke fundamentet af tilfredse kunder
xDin evne til at aflæse kundens psykologiske drivkræfter forbedres, og du bliver i stand til at anvende denne viden i al kontakt med kunden. Din evne til at læse og forstå kundens forventning til dig og din rolle, samt at kommunikere og skabe tillid forbedres. Du vil hurtigt mærke en stor forskel i dit salgsarbejde, fordi du lærer metoder til differentiering overfor forskellige kundetyper.
xSom deltager på Forhandlingsteknik vil du opnå en stor motivation og selvsikkerhed i din forhandlingssituation. Du vil effektivt forstå din modpart og forhandle dig frem til de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde. Du vil lære spillereglerne for god forhandlingsteknik, og kunne skabe en vind/vind situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale.
xDu vil blive trænet i en systematisk metode til at bearbejde dine største kunder og kundemner, og herunder blive bedre til at udarbejde kundeplaner, kundeanalyser og identificere de formelle og uformelle beslutningstagere. Desuden vil du videreudvikle dine individuelle evner inden for salg til dine key accounts.
xDu vil få videreudviklet dine færdigheder inden for salg og forhandling. Din evne til at fokusere på forskelle i kulturer og sprogbrug vil blive skærpet, og kontakten til udenlandske handelspartnere vil blive nemmere med de værktøjer og teknikker du lære på kurset.

OBS - dette pop up hold tager udgangspunkt i dette program, men deltagerne vil inden start modtage en undersøgelse, så vi kan tilpasse indholdet til de faktiske deltagere.
xSom deltager på Salg fra butik vil du opleve, at dit energiniveau og din motivation vil stige i takt med at din indsigt i professionelt butikssalg bliver større, og dit overblik over dine muligheder for at forbedre dine præstationer, vokser. Derudover vil du i takt med at du forbedrer dine resultater, få overskud til at udfordre dig selv og dine kollegaer, og bruge din viden fra kurset til at gennemføre salgstræning i hverdagen, hvilket gør dig/jer endnu bedre til bl.a.:

At tage imod kunderne, så du opnår det bedste udgangspunkt for salget.
At afdække hhv. udvikle kundens behov.
At præsentere kundens valgmuligheder på en begejstret og engageret facon.
At behandle kundens indvendinger seriøst og professionelt.

xSom deltager på Sales Power vil du:

 • Få større bevidsthed omkring dig selv og dine spidskompetencer
 • Få øget fokus, ro, vilje og selvtillid
 • Få øget motivation og struktur i dit daglige salgsarbejde
 • Opbygge den mentale styrke til at yde en toppræstation – hver gang
 • Få en dybere forståelse af egne handlinger, følelser og tanker
 • Skabe stærkere relationer og fremstå mere sikker, overbevisende og troværdig

xAlle medarbejdere med kundekontakt skaber oplevelsen og det samlede indtryk, som kunden får af din virksomhed. Som deltager på Sales for non-sales people får du den viden, adfærd og færdigheder, som du behøver for at yde en positiv indvirkning på virksomhedens samlede salg og indtjening. Du bliver bevidst om den afgørende rolle, som du spiller i kundens samlede oplevelse.
xSom deltager på Messesalg vil du få inspiration og værktøjer til at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med din messedeltagelse. Du bliver i stand til at optimere dit messeresultat (ROI) ved at fokusere på målet med messen, kundens behov og interesse, samt måden hvorpå du håndtere kunden direkte på – og udenfor – standen, herunder bedst mulig tidsudnyttelse pr. besøg på standen.
xDu bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket. Du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme.
xPå dette kursus vil du få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på. Dette er en mental og praktisk proces, der foregår i samspil mellem dig selv og dine omgivelser. På dette kursus får du redskaberne til at udvikle dig. Du vil blive bedre til at tænke kreativt under pres. Du vil blive mere bevidst om din egen måde at agere på, og du vil forbedre din stemme og dit kropssprog. Desuden vil du opnå større selvsikkerhed, og blive mere tydelig i dine budskaber.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xSom deltager på Channel Partner Excellence, vil du få en klar model for strukturering og styring af salgs- og distributionskanaler. Samtidig vil du blive klar til at skabe forståelse for din ledelsesopgave, og kunne se din værdi i egen organisation. Du vil opnå færdigheder, der vil gøre dig i stand til at skabe partnerskab med dine distributører, forstå deres forretning og skabe resultater gennem deres organisation.
xFormålet med TACK Salgs Coach uddannelse er at uddanne coaches i salg på højt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente salgscoaches og kunne løfte kollegaer, medarbejdere og andre i deres salg. Derudover vil det gøre den enkelte i stand til at flytte resultatet af eget salg væsentligt. Forløbet er ligeledes en effektiv klargøring til deltagelse i TACK Coach Akademi og dermed en mulig senere ICF Certificering som coach.
xAlle, der arbejder med salg, ved, at intet er mere værdifuldt end personlige kontakter. Din evne til at ”netværke” er ofte afgørende for din succes i erhvervslivet. Du vil lære at udnytte dine kontakter på en effektiv måde.
xSom deltager på kurset i Business Storytelling vil du:

 • Få praktiske og metodiske værktøjer der styrker din forståelse af egne fortællerkompetencer
 • Blive i stand til at påvirke dine tilhøreres følelser og adfærd med dit budskab
 • Skabe stærkere relationer og sammenhold via levende fortællinger
 • Opleve større fortællerglæde via god timing og indlevelse


Ledelse

xSom deltager på Field Sales Management vil du få et klart billede af dine opgaver, og du vil få mulighed for at prioritere i forhold til at skabe succes med dit salgsteam. Du vil få et bedre billede af din ledelsesautoritet, opnå forståelse af dit team og blive i stand til at fortsætte succesen med din næste sælger. Din værktøjskasse vil blive fyldt op inden for kommunikation, motivation, delegering og salgscoaching.
xSom deltager på Profitable Sales Management vil du løfte din daglige salgsledelse til et højere taktisk niveau og få mulighed for at influere på din virksomheds strategi. Du vil blive i stand til at differentiere din ledelses- og autoritetsstil i forhold til dit salgsteam. Du vil kunne tænke fremtid og styre at din planer nås samtidig med, at du vil kunne manøvrere i forhold til dine omgivelsers påvirkning.
xDu vil blive introduceret til nogle af de grundlæggende principper inden for moderne ledelse og få nogle praktiske værktøjer til løsning af daglige ledelsesopgaver. Der vil være særligt fokus på områder som lederrollen, målsætning, delegering, motivation og kommunikation. Ved deltagelse på kurset vil du endvidere få mulighed for at skabe et netværk til andre ledere.
xDu vil få styrket dine evner til både at lede forandringer samt gennemføre de forskellige processer i dit forandringsprojekt. Du vil øge dine kompetencer for at lede forandringsprojekter succesfuldt. Kurset tager udgangspunkt i de ledelsesmæssige og psykologiske aspekter, der er ved forandringsprocesser. Gennem hele kurset vil deltagerne få mulighed for at arbejde med forskellige værktøjer til ledelse af forandringer i relation til deres eget forandringsprojekt.
xDu vil få kendskab til en adfærdspsykologisk model, der vil give dig mulighed for at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse. Du vil blive endnu mere opmærksom på dine egne reaktionsmønstrer og behov, samt blive endnu bedre til at forstå dine medarbejderes reaktionsmønstre og behov. I løbet af kurset vil du lære hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer og delegerer overfor de forskellige medarbejdertyper. Du vil også opnå større indsigt i din egen ledelsesstil, og dennes styrker og begrænsninger.
xDu vil få styrket dine lederevner i forbindelse med projektledelse, samt blive bedre til at motivere de enkelte projektdeltagere. Endvidere vil du blive bevidst om at skabe et kreativt og effektivt arbejdsmiljø og få ny forståelse for de vigtigste elementer i ledelse af projekter. Du bliver i stand til at se projektdeltagernes forskellighed som en styrke og derved få det mest optimale udbytte af projektteamet.
xDu vil få konkret viden om, hvordan du fremover skal styre dine projekter, og hvilke områder der er vigtige, og som kræver din opmærksomhed, såfremt du vil have succes med dine projekter. Du vil få en række konkrete værktøjer som du straks kan gå hjem og bruge i dine egne projekter.
xDu bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket. Du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xSom deltager på Channel Partner Excellence, vil du få en klar model for strukturering og styring af salgs- og distributionskanaler. Samtidig vil du blive klar til at skabe forståelse for din ledelsesopgave, og kunne se din værdi i egen organisation. Du vil opnå færdigheder, der vil gøre dig i stand til at skabe partnerskab med dine distributører, forstå deres forretning og skabe resultater gennem deres organisation.
xDu vil blive bedre rustet til at gennemføre de forskellige typer af personalesamtaler, du som leder typisk kan komme ud for. På kurset vil du lære om hvilke faldgruber og udfordringer, der kan være fra første ansættelsesinterview til fratrædelsessamtalen. Du vil også lære mere om, hvordan du kan afholde de årlige udviklingssamtaler, så begge parter er aktive i samtalen. Endvidere vil du blive trænet i at afholde ”den vanskelige samtale” – ofte samtaler med et mere konfronterende indhold (typisk kritik). Ved at blive trænet i nogle konkrete samtaleteknikker, vil du opleve, at du bliver bedre til at styre samtalen, og får medarbejderen til at tage mere ansvar og handle mere selvstændigt.
xDu får indsigt i metoden og teorien bag coaching. I forbindelse med kurset vil du endvidere blive trænet i praktisk anvendelse af de lærte teknikker. Du får mulighed for at tage udgangspunkt i egne cases/problemstillinger, hvorfor udbyttet også kan være konkrete løsninger på en case.

xDu vil gennem dette kursusforløb lære nogle teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau, samt de ressourcer du har til at håndtere stressen. Du vil lære nogle teknikker, som du både kan anvende på arbejdspladsen og privat. Ved at få kortlagt hvor ”det stresser”, får du mulighed for at være på forkant og derved få ”styr på stressen”, frem for at ”stressen styrer dig”.
xFormålet med TACK Coachakademi er at uddanne coaches på et internationalt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente coaches, der er trænet i de færdigheder og metoder, som lever op til de retningslinier der stilles af International Coach Federation (ICF). Efter deltagelse i forløbet vil det være muligt for deltagerne at ansøge om at blive certificeret som Associate Certified Coach (ACC) hos ICF, når kravene til praksis er opfyldt *).
Alle deltagere får, foruden den fastlagte undervisning, 4 timers individuel coaching som udføres i TACKs lokaler (værdi kr. 7.200 ekskl. moms)
xFormålet med TACK Salgs Coach uddannelse er at uddanne coaches i salg på højt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente salgscoaches og kunne løfte kollegaer, medarbejdere og andre i deres salg. Derudover vil det gøre den enkelte i stand til at flytte resultatet af eget salg væsentligt. Forløbet er ligeledes en effektiv klargøring til deltagelse i TACK Coach Akademi og dermed en mulig senere ICF Certificering som coach.
xSom deltager på Product Management 1 vil du:
 • Få et tydeligere billede af din rolle og prioriteringerne i produktchef-funktionen
 • Få inspiration og værktøjer til at fastlægge og tydeliggøre produktstrategien
 • Blive bedre til at planlægge, styre og udvikle produktkategorien og dens indtjening
 • Blive mere effektiv til at styre indgangen/udviklingen af nye produkter
 • Opnå større indsigt i din egen funktionsudøvelse – og større motivation for din egen udvikling som produktchef

xSom deltager på Product Management 2 vil du:
 • Få en dybere forståelse for din rolle og prioriteringerne i produktchef-funktionen
 • Få inspiration og værktøjer til at forbedre din product marketing
 • Styrke dit samarbejde med og din brug af salgskanalerne – både i din egen salgsorganisation og de evt. markedsselskaber og eksterne salgskanaler, der afsætter dine produkter
 • Kunne lægge en målrettet plan for din funktion og for dit produktområde, der rækker 1-3 år frem i tiden
 • Opnå større motivation gennem øget indsigt i din funktionsudøvelse og dit udviklingspotentiale


xSom deltager på kurset Distanceledelse vil du:

 • Få indsigt og værktøjer til at imødekomme de særegne udfordringer der knytter sig til distanceledelse
 • Lære at arbejde proaktivt med delegering, tillid og loyalitet
 • Udvikle dine kommunikationsevner til at ”kompensere for” afstanden i det daglige
 • Få værktøjer til at gennemføre konstruktive performance- og udviklingssamtaler på distancen
 • Lære at arbejde struktureret med motivation
xSom deltager på kurset Lederaspiranten vil du:

 • Få den fornødne viden og de rette værktøjer til at undgå faldgruber og komme optimalt fra start som leder
 • Blive mentalt forberedt på at tage skiftet fra medarbejder til leder, og kunne lede tidligere kolleger
 • Få styrket selvindsigt og lære at arbejde målrettet med dine styrker og udviklingsområder
 • Lære at bruge kommunikation som ledelsesværktøj og blive bedre til at observere, lytte, forstå og argumentere
xSom deltager på kurset High Performance Leadership vil du:
 • Få et klart billede af, hvor du skal fokusere for at løfte jeres præstationer til det næste niveau
 • En dyb forståelse af forudsætningerne for High Performance
 • Styrke din evne til at give løbende feedback og at skabe en feedback-kultur, som dagligt styrker teamet og jeres indsatser
 • Udvikle både en personlig handlingsplan og en plan for din organisation, som du vil få støtte til at implementere
 • Få kvalificeret sparring på dine fokusområder af både undervisere og øvrige deltagere
 • Markant øge dine muligheder for at lykkes med dine forretningsplaner
 • Få praktiske værktøjer, som leder dig gennem processen og styrker din ledelse allerede fra i morgen

xThe workshop will inspire you to combine soulful leadership with emotional intelligence, which will make you able to:

 • Understand how success together with an abundance mentality are inextricably linked together
 • Understand how the body reacts and interacts when accessing the different archetypes
 • Have the opportunity to reflect and become more effective
 • Find and follow your passion!
 • Bring out the warrior within you!

xSom deltager på kurset i Business Storytelling vil du:

 • Få praktiske og metodiske værktøjer der styrker din forståelse af egne fortællerkompetencer
 • Blive i stand til at påvirke dine tilhøreres følelser og adfærd med dit budskab
 • Skabe stærkere relationer og sammenhold via levende fortællinger
 • Opleve større fortællerglæde via god timing og indlevelse


xSom deltager på kurset DISC Master Practitioner vil du:
 • Lære teorien bag DISC
 • Få indgående forståelse for din egen profil, og lære hvordan din adfærd påvirker andre
 • Blive i stand til at give feedback på profiler
 • Få en dybere forståelse for grupper og lære at give dem bedre og mere målrettet feedback
 • Forstå hvad der motiverer mennesker og deres adfærdsmæssige bevæggrunde

Service, Indkøb & Telefon

xSom deltager på Kundeservice pr. telefon bliver du i stand til at ekspedere indgående samtaler effektivt og venligt - og på en måde, som profilerer virksomheden positivt over for kunderne. Kurset giver inspiration til, hvordan du kan sikre en høj standard i telefonbetjeningen og give kunderne lyst til at ringe igen
xSom deltager på Mødebooking bliver du i stand til at opnå bedre resultater i dit arbejde med canvassalg. Antallet af mødeaftaler vil stige, og du sikrer samtidig, at møderne er kvalitetsmøder - med det rette indhold og fokus.
xSom deltager på Salg pr. telefon – inbound, bliver du i stand til at udnytte den telefoniske kontakt med kunden til at skabe mersalg. Kurset lærer dig, hvordan du ekspederer indgående samtaler fra den serviceorienterede dialog til fokus på mersalg, så kunden får en positiv oplevelse og lyst til at ringe igen

xSom deltager på Forhandlingsteknik vil du opnå en stor motivation og selvsikkerhed i din forhandlingssituation. Du vil effektivt forstå din modpart og forhandle dig frem til de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde. Du vil lære spillereglerne for god forhandlingsteknik, og kunne skabe en vind/vind situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale.
xSom deltager på Salg pr. telefon – outbound, bliver du i stand til at opnå bedre resultater i dit arbejde med det opsøgende telefonsalg. Du lærer bl.a. at komme igennem med dit budskab og fastholde kundens opmærksomhed og interesse. Vigtigst er din evne til at bryde igennem barrieren og holdningen omkring telefonsælgere.
xAlle medarbejdere med kundekontakt skaber oplevelsen og det samlede indtryk, som kunden får af din virksomhed. Som deltager på Sales for non-sales people får du den viden, adfærd og færdigheder, som du behøver for at yde en positiv indvirkning på virksomhedens samlede salg og indtjening. Du bliver bevidst om den afgørende rolle, som du spiller i kundens samlede oplevelse.
xDu bliver i stand til at gennemføre effektive rykkerprocedurer gennem struktur og kundeforståelse. Procedurer der vil sikre virksomhedens tilgodehavende, men samtidig sikre en fortsat god relation til debitoren.
xDu vil på kurset blive bevidst om dine egne styrker og indsatsområder, samt få nogle effektive værktøjer til at opnå større effektivitet og bedre overblik i dagligdagen. Du bliver opmærksom på, hvordan du kan have ”mange bolde i luften”, uden at ”tabe” nogen. Dermed styrkes din evne til at kunne supportere dine chefer og kolleger.
xDu vil gennem inspiration og viden blive trænet i at være effektiv og målrettet i din hverdag. Der vil være fokus på kommunikation og psykologi, således at arbejdet med dine samarbejdspartnere forbedres, og du får ideer til, hvordan du tackler vanskelige situationer og mennesker.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xDu bliver i stand til at skrive et klart og nutidigt sprog. Du lærer at bruge skriftsprogets virkemidler, så dine tekster bliver læsevenlige og professionelle.
Mange tekster er skrevet i et stift, tungt og snørklet sprog. I en informationstung tid, hvor alt går stærkt, er det vigtigt at skrive et mere imødekommende sprog for at sikre, at budskabet når klart og hurtigt frem til modtageren.
xDu får nogle sproglige værktøjer og gode huskeregler, så du bliver i stand til at rette dig selv efter kurset. Samtidig får du også en større sproglig bevidsthed. Godt og korrekt sprog uden stave- og kommafejl er en forudsætning for professionel kommunikation. Sprogfejl forstyrrer læseren, mens et korrekt sprog signalerer kompetence og professionalitet. Et ukorrekt sprog fjerner læserens fokus fra indhold til form.

En af sprogets vigtigste funktioner er at være kommunikationsmiddel, og det er derfor vigtigt at være bevidst om de grammatiske regler, der bærer sproget, da vi som mennesker bliver forstået og vurderet ud fra vores sproglige udtryk. På dette kursus vil du derfor finde en gennemgang af de vigtigste retskrivningsregler for det danske sprog.
xDu vil på kurset opnå en bedre evne til at planlægge og strukturere udbudsrunder til optimering af priser og rammevilkår (Request For Quotation:RFQ) samtidig med, at du også opnår kompetencer til at analysere og give feedback på disse afholdte RFQ. Derudover lærer du spillereglerne for avanceret forhandlingsteknik både i forhold til planlægning, afvikling og opfølgning.
xSom deltager på Grundlæggende Indkøb vil du få indsigt i ”best practice” i relation til de forskellige dele af indkøbsprocessen. Samtidig med at du bliver introduceret for den grundlæggende indkøbsanalyse, mulighedsanalyse og markedsanalyser, får du også nogle konkrete værktøjer til blandt andet at foretage leverandøranalyser og omkostningsanalyser samt til at afvikle hurtige genforhandlinger.

Personlig Udvikling

xAlle medarbejdere med kundekontakt skaber oplevelsen og det samlede indtryk, som kunden får af din virksomhed. Som deltager på Sales for non-sales people får du den viden, adfærd og færdigheder, som du behøver for at yde en positiv indvirkning på virksomhedens samlede salg og indtjening. Du bliver bevidst om den afgørende rolle, som du spiller i kundens samlede oplevelse.
xSom deltager på Personlig Power 1 vil du opnå større bevidsthed om egne styrker og svagheder. Deltagerne lærer redskaber som man individuelt kan arbejde videre med i forhold til ens egen personlige udvikling, men også kan bruge i team-/organisationssammenhæng.
xDu bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket. Du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme.
xSom deltager på Personlig Power 2 vil du få større handlekraft, mere overskud til arbejde og privatliv, større arbejdsglæde, større gennemslagskraft og mere kontrol over dig selv og dine omgivelser. Kurset lærer dig at nedbryde de normale tankemønstre som ikke er fremmende for ens udvikling. Du vil lære at åbne op for kreativiteten og ny tænkning. Det som karakteriserer store personligheder er, at de har erkendt at de største og vanskeligste bjerge er de forhindringer som man selv indeholder på det personlige plan.
xSom deltager på NLP1 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til

 • At få det du gerne vil have.
 • At kommunikere præcist.
 • At styre dine følelser.
 • At gennemføre vanskelige samtaler.
 • At gennemføre coachende samtaler.
 • At se vanskeligheder og problemer i nyt og positivt lys.
 • At sætte realistiske og holdbare mål.

xSom deltager på NLP 2 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til

 • At styre en samtale succesfuldt.
 • At kommunikere fantasifuldt med metaforer.
 • At aflevere dit budskab enkelt og forståeligt.
 • At skifte abstraktionsniveau.
 • At kommunikere med større grupper af mennesker.
 • At gennemføre barske samtaler.

xPå dette kursus vil du få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på. Dette er en mental og praktisk proces, der foregår i samspil mellem dig selv og dine omgivelser. På dette kursus får du redskaberne til at udvikle dig. Du vil blive bedre til at tænke kreativt under pres. Du vil blive mere bevidst om din egen måde at agere på, og du vil forbedre din stemme og dit kropssprog. Desuden vil du opnå større selvsikkerhed, og blive mere tydelig i dine budskaber.
xDu vil få trænet din evne til at fungere som en professionel og tillidsskabende underviser. Målet er, at gøre dig i stand til at undervise på en måde, så dine kursister får forståelse for og færdigheder i emnet. Du lærer om de forskellige opfattelseskanaler – at vi lærer forskelligt, og bliver bevidst om, hvorledes du skal kommunikere med dine kursister. Du får færdigheder i at opbygge dit kursus på en hensigtsmæssig måde og bliver bevidst om, hvordan du skal være formidler.
xSom deltager på kurset Enneagrammet vil du:

 • Opdage dit sande udviklingspotentiale og blive bedre til at udnytte dine talenter
 • Lære at forstå hensigten bag egne og andres handlinger, og herigennem kunne motivere målrettet og præcist
 • Blive bedre til at samarbejde og rådgive og coache andre mennesker
 • Styrke dine evner inden for stress- og konflikthåndtering
 • Mulighed for tilkøb af certificering i brugen af Enneagrammet – og herigennem få adgang til Enneagram Master Practitioner uddannelsen

xSom deltager på kurset Ennagrammet - Master Practitioner vil du:

 • Få retten til at bruge værdimåleren, der viser stærke og svage sider – samt årsagen til den givne situation
 • Blive certificeret Master Practitioner af Enneagrammet
 • Få effektive værktøjer til at sammensætte stærke og balancerede teams
 • Styrke dine kompetencer inden for situationsbestemt og anerkende ledelse
 • Kunne føre konstruktive medarbejdersamtaler
 • Blive endnu stærkere til at vende begrænsende overbevisninger og negative reaktioner til konstruktiv adfærd

xDu vil på kurset blive bevidst om dine egne styrker og indsatsområder, samt få nogle effektive værktøjer til at opnå større effektivitet og bedre overblik i dagligdagen. Du bliver opmærksom på, hvordan du kan have ”mange bolde i luften”, uden at ”tabe” nogen. Dermed styrkes din evne til at kunne supportere dine chefer og kolleger.
xDu vil gennem inspiration og viden blive trænet i at være effektiv og målrettet i din hverdag. Der vil være fokus på kommunikation og psykologi, således at arbejdet med dine samarbejdspartnere forbedres, og du får ideer til, hvordan du tackler vanskelige situationer og mennesker.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xDu vil gennem dette kursusforløb lære nogle teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau, samt de ressourcer du har til at håndtere stressen. Du vil lære nogle teknikker, som du både kan anvende på arbejdspladsen og privat. Ved at få kortlagt hvor ”det stresser”, får du mulighed for at være på forkant og derved få ”styr på stressen”, frem for at ”stressen styrer dig”.
xFormålet med TACK Coachakademi er at uddanne coaches på et internationalt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente coaches, der er trænet i de færdigheder og metoder, som lever op til de retningslinier der stilles af International Coach Federation (ICF). Efter deltagelse i forløbet vil det være muligt for deltagerne at ansøge om at blive certificeret som Associate Certified Coach (ACC) hos ICF, når kravene til praksis er opfyldt *).
Alle deltagere får, foruden den fastlagte undervisning, 4 timers individuel coaching som udføres i TACKs lokaler (værdi kr. 7.200 ekskl. moms)
xDu bliver i stand til at skrive et klart og nutidigt sprog. Du lærer at bruge skriftsprogets virkemidler, så dine tekster bliver læsevenlige og professionelle.
Mange tekster er skrevet i et stift, tungt og snørklet sprog. I en informationstung tid, hvor alt går stærkt, er det vigtigt at skrive et mere imødekommende sprog for at sikre, at budskabet når klart og hurtigt frem til modtageren.
xAlle, der arbejder med salg, ved, at intet er mere værdifuldt end personlige kontakter. Din evne til at ”netværke” er ofte afgørende for din succes i erhvervslivet. Du vil lære at udnytte dine kontakter på en effektiv måde.
xDu vil som deltager på kurset i Mindfulness opnå større nærvær og indsigt gennem meditation, hvilket giver en øget koncentrationsevne samt bedre kontrol og balance. Rastløse tanker vil blive erstattet af klarhed samt indre retning, og du vil blive langt mere bevidst om dig selv, dine værdier og dine handlinger.

Træning i Mindfulness kan forbedre din personlige evne til at identificere og løse problemer, og det kan hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger, der kan gøre dit arbejde mere tilfredsstillende. Du vil blive bedre til at håndtere og minimere de bagvedliggende årsager til din egen stress, og du vil opleve en følelse af fysisk og mental veltilpashed.
xDu får nogle sproglige værktøjer og gode huskeregler, så du bliver i stand til at rette dig selv efter kurset. Samtidig får du også en større sproglig bevidsthed. Godt og korrekt sprog uden stave- og kommafejl er en forudsætning for professionel kommunikation. Sprogfejl forstyrrer læseren, mens et korrekt sprog signalerer kompetence og professionalitet. Et ukorrekt sprog fjerner læserens fokus fra indhold til form.

En af sprogets vigtigste funktioner er at være kommunikationsmiddel, og det er derfor vigtigt at være bevidst om de grammatiske regler, der bærer sproget, da vi som mennesker bliver forstået og vurderet ud fra vores sproglige udtryk. På dette kursus vil du derfor finde en gennemgang af de vigtigste retskrivningsregler for det danske sprog.
xSom deltager på kurset Konflikthåndtering & Problemløsning bliver du i stand til at:
 • Identificere en potentiel konflikt, før den udvikler sig
 • Håndtere en konflikt, som allerede er i gang
 • Bruge konflikter positivt, så de biddrager til udviklingen i virksomheden
 • Kommunikere konstruktivt og effektivt – også i tilspidsede situationer

xSom deltager på kurset i Business Storytelling vil du:

 • Få praktiske og metodiske værktøjer der styrker din forståelse af egne fortællerkompetencer
 • Blive i stand til at påvirke dine tilhøreres følelser og adfærd med dit budskab
 • Skabe stærkere relationer og sammenhold via levende fortællinger
 • Opleve større fortællerglæde via god timing og indlevelse


xSom deltager på kurset DISC Master Practitioner vil du:
 • Lære teorien bag DISC
 • Få indgående forståelse for din egen profil, og lære hvordan din adfærd påvirker andre
 • Blive i stand til at give feedback på profiler
 • Få en dybere forståelse for grupper og lære at give dem bedre og mere målrettet feedback
 • Forstå hvad der motiverer mennesker og deres adfærdsmæssige bevæggrunde

Teamudvikling

xMed et udviklingsforløb for High Performance Teams vil dit team:
 • Blive opdateret på den nyeste forskning på området
 • Skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategi og overordnede mål og jeres daglige arbejde
 • Lære, hvad I kan gøre for at skabe endnu bedre fremdrift og minimere konflikter og energidrænere i teamet
 • Styrke jeres evner til at give løbende feedback og at skabe en feedback-kultur, som dagligt styrker teamet og jeres indsatser

x
 • Optimering af teamets arbejdsprocesser
 • Effektivitetsværktøjer til f.eks. prioritering, planlægning og strukturering
 • Styrket indbyrdes forståelse og kommunikationsudvikling
 • Klare retningslinjer og regler, f.eks. for håndtering af afbrydelser, udskydelser, strukturering af mails og kalendere

x
 • Arbejd mere målrettet med jeres innovative processer
 • Skarpere fokus på implementering, så teamets ideer udmøntes i succesfulde handlinger og tiltag
 • Frigør ressourcer til energiskabende kreative processer
 • Skarpere fokus på implementering, så teamets ideer udmøntes i succesfulde handlinger og tiltag
 • En klar innovationsmetodik for dit team
 • Større gensidig forståelse og øget evne til at udnytte teamets fulde potentiale


x
 • Teamprofil og indsatsområder til teamets succes
 • Fastlæggelse af jeres vision og værdier
 • Konkretisering af jeres vindermentalitet og toppræstationsmønster
 • Handlingsplan for hvordan i sikrer optimal udnyttelse af teamets individuelle og samlede kompetencer
 • Teamets mentale forberedelse forud for toppræstationer
 • Teamets dårlige vaner og uhensigtsmæssige samarbejde
 • Toppræstationsplanen


x
 • Optimering af lederteamets arbejdsprocesser
 • Fastlæggelse af jeres fællesmålsætninger, og handlingsplan for at nå jeres mål
 • Redskaber til målrettet delegering og motivering
 • Styrket indbyrdes forståelse og kommunikationsudvikling
 • Sådan bliver skaber I omstillingsparathed i virksomheden og blandt jeres medarbejdere
 • Positiv konflikthåndtering, se muligheder frem for håndknuder

xMed Adventure- og konkurrenceaktiviteter får du og din virksomhed:
 • Opnå dybere indsigt i hinandens styrker og svagheder
 • Lære at arbejde bedre sammen i uvante og pressede situationer
 • Blive bedre til at håndtere stress og vanskelige situationer i jeres team
 • Opnå tættere sammenhold og knytte tættere relationer
 • Blive bedre til at kommunikere og hjælpe hinanden
 • Få en stærk fælles oplevelse som vil skabe øget motivation og fællesskab, som vil vare langt udover selve forløbet


xMed Gastronomisk teambuilding- og udvikling får du og din virksomhed:
 • En sjov, udfordrende og anderledes oplevelse som styrker sammenholdet i jeres team
 • Styrket jeres evner inden for samarbejde og kommunikation
 • Bedre forståelse for hinandens adfærd, styrker og forskelligheder
 • Løbende feedback og vejledning fra instruktør gennem hele oplevelsen
 • Afsluttende middag, som skaber de perfekte rammer for at fordøje dagens og forløbets oplevelser


xMed Film teambuilding- og udvikling får du og din virksomhed:
 • Få en unik mulighed for at afprøve og udfordre jeres kreative evner
 • Prøve kræfter med en anderledes form for teambuilding, der kræver, at I kan tænke ud af boksen
 • Opleve nye sider af jer selv og jeres kollegaer og styrke jeres sammenhold
 • Få et permanent output i form af jeres færdige film, som I efterfølgende vil kunne bruge som inspiration og/eller ren underholdning


xMed Forumteater får du og din virksomhed:
 • Det/de fremførte scenarier fastlægges under den indledende planlægningsfase
 • Forestillingen starter med at uddannede skuespillere fremfører et aktuelt dilemma som virksomheden oplever
 • Skuespillerene spiller karakterer som alle kan identificere sig med, og fremfører forskellige måder som de forskellige udfordringer kan tackles på
 • Forestillingen styres af en fascilitator/spilleleder som i dialog med publikum, finder frem til de forskellige opfattelser og oplevelser af situationen
 • Den interaktive del af forestillingen begynder, og publikum kommer med forslag til hvordan skuespillerne kan ændre deres adfærd og handlinger, så situationen kan blive løst
 • Facilitatoren hjælper publikum hen imod de forskellige årsager til situationen og konstruktive løsninger
 • Til slut opsummeres de vigtigste erfaringer og løsninger man har arbejdet sig frem til, hvorefter en konkret handlingsplan præsenteres


Implementering & Tools

xDu bliver i stand til at sætte ord på og identificere lige præcis de områder, som du ønsker at udvikle og arbejde med.

Coachingen er praktisk orienteret, og vil med udgangspunkt i din aktuelle situation hjælpe dig med at tackle de udfordringer du står overfor.

xEn klimamåling kan være to værktøjer med to forskellige udbytter:

1. ANALYSEVÆRKTØJ
Målingen kan udformes som en analyse af det eksisterende arbejdsklima med output af, hvor det bedste/dårligste arbejdsklima er på afdelings- og/eller medarbejderniveau. Resultatet kan bruges i forbindelse med styring af organisationsforandringer og som udgangspunkt for nedskæringer og ressourceprioriteringer i virksomheden.

2. KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJ
Her vil output være udgangspunkt for kommunikation af, hvor og hvordan ledelsen skal fokusere strategisk set. Det er en handlingsorienteret tilgang, og udbyttet er følgende:
Alle styrer efter de samme mål på samme måde.
Medarbejderne ser, at der arbejdes aktivt mod de strategiske mål.
Medarbejderne arbejder mod de fastsatte mål.
Klimamålingen kan ændre sprog og kultur i virksomheden.

xEt gennemskueligt og nøjagtigt øjebliksbillede af medarbejdernes reelle kompetencer før, under og/eller efter et uddannelsesforløb.

Dokumentering af effekten af virksomhedens investeringer samt klarlægning af vigtige udviklingsområder.

Præsentation af testresultater i overskuelig model, som blandt andet kan bruges til målrettet planlægning af uddannelse, omorganisering af arbejdsopgaver, coaching, træning eller lignende.

Målingerne er lavet ud fra en international standard, som bruges af TACK i over 40 lande, hvilket gør det muligt for dig, at sætte resultaterne i perspektiv (benchmarking).
xTilbagemelding på butiksniveau over, hvordan kundeekspeditionerne gennemføres, og hvordan butikkerne er indrettet.

Debatoplæg til vurdering af hvilke strategiske tiltag, der skal gøres for at forbedre kundeekspeditionerne og butiksindretning.

Efterfølgende dialogværktøj og arbejdsredskab for ledelsen af den enkelte butik.

Resultater kan efterfølgende bruges som grundlag for coaching i butikkerne samt som indholdsmæssigt input til eventuel efteruddannelse.
xAt udvikle din egen performance, din måde at kommunikere med omverdenen på, er en praktisk og mental proces i samspil med dig selv og dine omgivelser - som i dette tilbud vil være godt komplimenteret af coaching. Du opnår følgende:

- Du vil få en større viden om din egen måde at agere - og reagere på.
- Du vil blive bedre til at tænke kreativt under pres.
- Du vil udvikle din stemme og dit kropssprog.
- Du vil få større selvsikkerhed.
- Du vil blive mere tydelig i dine budskaber.
- Du vil opnå stor personlig udvikling.

xSøger du nye sælgere, og vil du sikre dig de helt rigtige profiler til jobbet? Med TACKs rekrutteringsværktøj får du støtte til at udvælge de rette medarbejdere. Du bestemmer selv, hvor meget støtte du har brug for i processen, og så tager vi os af resten.
xStørre afkast af dine uddannelsesinvesteringer i det du får:

- Adgang til en overskuelig og personlig læringsportal, som følger op på ”tilstedeværelseskurset”
- Hjælpemidler til at implementere træningsværktøjerne
- En underholdende og anderledes uddannelsesløsning, som øger motivationen for træning blandt dine medarbejdere
- Undervisning som er tilgængelig 24/7
- Mulighed for at lade dine medarbejdere planlægge deres træning med udgangspunkt i deres personlige behov
- Skræddersyet træning, som indeholder cases, som dine medarbejdere kan relatere til
xEn ensartet vurdering af kundetilfredsheden med fokus på kundernes behov, adfærd, oplevelse af virksomhedens produkter og virksomheden som helhed, samt efterfølgende debatoplæg af strategiske tiltag, som kan hjælpe med at forbedre kundeoplevelsen samt virksomhedens indtjening.
x- En klar fornemmelse af retoriske virkemidler.
- En varieret stemmeføring.
- Tillidsvækkende vokale værktøjer du kan arbejde videre med.
- En analyse af din stemmes nuværende klang - og dens muligheder.
- Gennemslagskraft og styrke i din stemme.
- Kontrol og ”volumenknap”.

Marketing

xSom deltager på kurset Digital Markedsføring vil du:

 • Få viden om de grundlæggende begreber og modeller indenfor Digital markedsføring
 • Indsigt i såvel teoretisk, som praktisk viden (Case baseret) om Digital Markedsføring
 • Forstå at bruge digitale markedsføringsbegreber, - modeller, metoder og – værktøjer til både at implementere samt måle effekten af digitale aktiviteter
 • Indsigt i brugen af online medier i kombination med analoge medier, herunder multichannel og omnichannel markedsføring
 • Forbedre virksomhedens placering i søgeresultater
 • Analysere effekter af digitale indsatser og justere indsatserne
 • Kunne arbejde selvstændigt med digital markedsføring, og bidrage i team sammenhænge

xSom deltager på kurset Grundlæggende Markedsføring vil du:

 • Få viden om de grundlæggende begreber og modeller indenfor marketing
 • Indsigt i markedsføring til virksomheder (B2B), forbrugere (B2C) og offentlige kunder (B2G)
 • Forstå sammenhængen mellem produkt, virksomhed og marked
 • Få inspiration fra cases om markedsføring, der virker og som ikke virker
 • Få indsigt i brugen af online medier, herunder multichannel og omnichannel markedsføring
 • Styrke din evner til at se nye muligheder for at skabe merværdi gennem bedre tilfredsstillelse af kundernes behov
 • Kunne løfte dig og din organisations resultater, både internt og eksternt

xSom deltager på kurset Salg via LinkedIn vil du:

 • Få en grundlæggende forståelse for LinkedIns muligheder
 • Øge virksomhedens relevans for potentielle kunder via intelligent segmentering på LinkedIn
 • Case baseret forståelse for do´es and do´nts på LinkedIn
 • Forbedre virksomhedens placering i søgeresultater
 • Analysere effekter af digitale indsatser og justere indsatserne
 • Kunne arbejde selvstændigt med løbende optimering af din LinkedIn profil
 • Få en handlingsplan for hvorledes den nye viden skal anvendes i praksis

Gratis e-bøger, rapporter mv.

Oplysninger

Send venligst materialet via:© 2016 TACK International. All rights reserved