Bestilling af uddybende materiale

- Du deltager automatisk i konkurrencen om Luksusgavekort


Når du bestiller TACKs kursusbeskrivelser eller kursuskalender, deltager du lige nu automatisk i konkurrencen om et Luksusgavekort på 1.000 kr. hvor der er noget for enhver smag. Vinderen udtrækkes d. 19. juni 2020 og får direkte besked.

Bestil kursusinformation

Kursuskalender

JA TAK, send mig kursuskalenderen

Vælg kursusbeskrivelser i kategorierne herunder


Salg

xDu lærer at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med dit salg. Du bliver i stand til at sætte dig ind i kundens måde at tænke på, og når frem til en stil, hvor du sælger kundefordele frem for at beskrive produkter.
xSom deltager på Projektsalg vil du opnå en stor motivation og sikkerhed i dit salgsarbejde, hvor planlægning og overblik er afgørende. Du kommer igennem den langsigtede salgssituation systematisk – fra det øjeblik projektet og kunden udvælges til kontrakten kan skrives. Du vil komme effektivt til dit mål, undgå ærgrelser over at blive nummer to, opnå de ønskede resultater og samtidig skabe et fundament af tilfredse kunder med gode personlige relationer.
xSom deltager på kurset Den erfarne sælger vil du opnå en større motivation og sikkerhed i dit salg. Du vil blive trænet i dine personlige salgsmetoder med konkret feedback til udvikling og forbedring af dine salgsegenskaber. Du får tilpasset din sælgerstil, så du opnår større gennemslagskraft overfor dine kunder. Du får konkrete idéer til at opnå de ønskede resultater og samtidig styrke fundamentet af tilfredse kunder
xDin evne til at aflæse kundens psykologiske drivkræfter forbedres, og du bliver i stand til at anvende denne viden i al kontakt med kunden. Din evne til at læse og forstå kundens forventning til dig og din rolle, samt at kommunikere og skabe tillid forbedres. Du vil hurtigt mærke en stor forskel i dit salgsarbejde, fordi du lærer metoder til differentiering overfor forskellige kundetyper.
xSom deltager på TACKs kursus i forhandlingsteknik vil du opnå en stor motivation og selvsikkerhed i din forhandlingssituation. Du vil effektivt forstå din modpart og forhandle dig frem til de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde. Du vil lære spillereglerne for god forhandlingsteknik, og kunne skabe en vind/vind situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale.
xDu vil blive trænet i en systematisk metode til at bearbejde dine største kunder og kundemner, og herunder blive bedre til at udarbejde kundeplaner, kundeanalyser og identificere de formelle og uformelle beslutningstagere. Desuden vil du videreudvikle dine individuelle evner inden for salg til dine key accounts.
xSom deltager på Sales Power vil du:

 • Få større bevidsthed omkring dig selv og dine spidskompetencer
 • Få øget fokus, ro, vilje og selvtillid
 • Få øget motivation og struktur i dit daglige salgsarbejde
 • Opbygge den mentale styrke til at yde en toppræstation – hver gang
 • Få en dybere forståelse af egne handlinger, følelser og tanker
 • Skabe stærkere relationer og fremstå mere sikker, overbevisende og troværdig

xDu bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket, og du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme. Herudover giver kurset i præsentationsteknik dig en selvsikkerhed, som du kan gå ud og udnytte til at igangsætte førnævnte positive spiral.
xPå dette kursus vil du få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på. Dette er en mental og praktisk proces, der foregår i samspil mellem dig selv og dine omgivelser. På dette kursus får du redskaberne til at udvikle dig. Du vil blive bedre til at tænke kreativt under pres. Du vil blive mere bevidst om din egen måde at agere på, og du vil forbedre din stemme og dit kropssprog. Desuden vil du opnå større selvsikkerhed, og blive mere tydelig i dine budskaber.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xFormålet med TACK Salgs Coach uddannelse er at uddanne coaches i salg på højt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente salgscoaches og kunne løfte kollegaer, medarbejdere og andre i deres salg. Derudover vil det gøre den enkelte i stand til at flytte resultatet af eget salg væsentligt. Forløbet er ligeledes en effektiv klargøring til deltagelse i TACK Coach Akademi og dermed en mulig senere ICF Certificering som coach.
xSom deltager på kurset i Business Storytelling vil du:

 • Få praktiske og metodiske værktøjer der styrker din forståelse af egne fortællerkompetencer
 • Blive i stand til at påvirke dine tilhøreres følelser og adfærd med dit budskab
 • Skabe stærkere relationer og sammenhold via levende fortællinger
 • Opleve større fortællerglæde via god timing og indlevelse


xBeslutningstagere der står foran, eller har truffet beslutningen om, at udvikle salget gennem indirekte salgskanaler. Du har brug for sparring og indblik i salgskanalernes virke. Typiske deltagere: erfarne sælgere, salgschefer, exportchefer og salgsdirektører.
xKurset henvender sig til alle i dansk erhvervsliv, der har til opgave at præsentere og sælge varer, ideer, ydelser eller projekter og føre forhandlinger på alle niveauer på eksportmarkederne. Eksempelvis sælgere, salgsingeniører, rådgivere, salgschefer og salgsdirektører, som ønsker endnu bedre resultater af deres internationale salgsindsatser.
xAlle der har til opgave at planlægge og repræsentere deres firma og produkter på en messestand. Kurset sigter mod alle former for messedeltagelse med direkte kundekontakt. Typiske deltagere er sælgere, konsulenter, salgschefer, marketingsmedarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende.
xKurset er for alle ikke-sælgere i virksomheden, der har kontakt til kunderne.
xDette kursus er for alle der har til opgave at sælge via personlig kundekontakt i detailhandelen, butiksassistenter, ekstrahjælp og butikschefer.
xSom deltager på Salg pr telefon lærer du at udnytte den telefoniske kontakt til at optimere dit salg. Du får bl.a. redskaber til at komme igennem med dit budskab og fastholde kundens opmærksom samt identificere behov som kan lede til salg eller mersalg.
xAlle som beskæftiger sig med salg til det offentlige.
xAlle der arbejder med salg og relationssalg.

Ledelse

xSom deltager på Field Sales Management vil du få et klart billede af dine opgaver, og du vil få mulighed for at prioritere i forhold til at skabe succes med dit salgsteam. Du vil få et bedre billede af din ledelsesautoritet, opnå forståelse af dit team og blive i stand til at fortsætte succesen med din næste sælger. Din værktøjskasse vil blive fyldt op inden for kommunikation, motivation, delegering og salgscoaching.
xSom deltager på Profitable Sales Management vil du løfte din daglige salgsledelse til et højere taktisk niveau og få mulighed for at influere på din virksomheds strategi. Du vil blive i stand til at differentiere din ledelses- og autoritetsstil i forhold til dit salgsteam. Du vil kunne tænke fremtid og styre at din planer nås samtidig med, at du vil kunne manøvrere i forhold til dine omgivelsers påvirkning.
xDu vil blive introduceret til nogle af de grundlæggende principper inden for moderne ledelse og få nogle praktiske værktøjer til løsning af daglige ledelsesopgaver. Der vil være særligt fokus på områder som lederrollen, målsætning, delegering, motivation og kommunikation. Ved deltagelse på kurset vil du endvidere få mulighed for at skabe et netværk til andre ledere, som kan være særligt gavnligt for dig, som er ny leder.
xDu vil igennem dette Change Management kursus få styrket dine evner til både at lede forandringsprocessen som helhed samt få succes med de enkelte dele af dit forandringsprojekt. Change Management-kurset tager udgangspunkt i de ledelsesmæssige og psykologiske aspekter, der er vigtigst i forbindelse med forandringsprocesser.

Du vil blive i stand til at skabe en ordentlig vision for forandringerne, som du vil kunne kommunikere på en hensigtsmæssig måde og herved gøre forståelig på samtlige niveauer i organisationen. Du vil igennem en adressering af bekymringer og frygt blandt medarbejdere lære at tæmme modstanden imod forandring og vende den til accept eller ligefrem engagement fra medarbejdernes side. Du vil få et gennemgående kendskab til de mulige forhindringer, der kan opstå undervejs, samt kravene til dig selv som leder.

Gennem hele kurset vil du få mulighed for at arbejde med forskellige værktøjer til ledelse af forandringer i relation til dit eget forandringsprojekt, og du vil således øge mange relevante kompetencer ifm. at lede dit eget forandringsprojekt succesfuldt.
xDu vil få kendskab til en adfærdspsykologisk model, der vil give dig mulighed for at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse. Du vil blive endnu mere opmærksom på dine egne reaktionsmønstrer og behov, samt blive endnu bedre til at forstå dine medarbejderes reaktionsmønstre og behov. I løbet af kurset vil du lære hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer og delegerer overfor de forskellige medarbejdertyper. Du vil også opnå større indsigt i din egen ledelsesstil, og dennes styrker og begrænsninger.
xNår du deltager på TACKs projektleder kurser, vil du få styrket din forståelse af, hvordan du selv er som leder; hvordan projektledelse adskiller sig fra almindelig ledelse; samt hvornår og hvordan du med fordel kan anvende situationsbestemt ledelse.

Du vil forbedre din evne til at engagere og motivere de enkelte projektdeltagere hver især, ligesom du blive bevidst om, hvordan du skaber et kreativt, effektivt og produktivt arbejdsmiljø. Du vil blive i stand til at sammensætte det perfekte projektteam, håndtere de opstående konflikter og se projektdeltagernes forskellighed som en styrke, du kan udnytte til at få maksimalt udbytte af projektteamet.

TACKs projektledelse kurser vil desuden give dig indsigt i alle projektets faser, samt hvordan din rolle i denne forbindelse udvikler og ændrer sig i løbet af hele projektets levetid. Endelig vil du komme til at arbejde med projekt- og ledelsesrapportering, så du både kan sikre det fulde overblik, samt at alle interessenter bliver tilstrækkeligt og rettidigt informeret.
xDu vil få konkret viden om, hvordan du fremover skal styre dine projekter, og hvilke områder der er vigtige, og som kræver din opmærksomhed, såfremt du vil have succes med dine projekter. Du vil få en række konkrete værktøjer som du straks kan gå hjem og bruge i dine egne projekter.
xDu bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket, og du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme. Herudover giver kurset i præsentationsteknik dig en selvsikkerhed, som du kan gå ud og udnytte til at igangsætte førnævnte positive spiral.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xDu vil blive bedre rustet til at gennemføre de forskellige typer af personalesamtaler, du som leder typisk kan komme ud for. På kurset vil du lære om hvilke faldgruber og udfordringer, der kan være fra første ansættelsesinterview til fratrædelsessamtalen. Du vil også lære mere om, hvordan du kan afholde de årlige udviklingssamtaler, så begge parter er aktive i samtalen. Endvidere vil du blive trænet i at afholde ”den vanskelige samtale” – ofte samtaler med et mere konfronterende indhold (typisk kritik). Ved at blive trænet i nogle konkrete samtaleteknikker, vil du opleve, at du bliver bedre til at styre samtalen, og får medarbejderen til at tage mere ansvar og handle mere selvstændigt.
xDu får indsigt i metoden og teorien bag coaching. I forbindelse med kurset vil du endvidere blive trænet i praktisk anvendelse af de lærte teknikker. Du får mulighed for at tage udgangspunkt i egne cases/problemstillinger, hvorfor udbyttet også kan være konkrete løsninger på en case.

xDu vil gennem dette kursus i stresshåndtering lære en række teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau samt de ressourcer og værktøjer, du kan gøre brug af for at holde stressen under kontrol. Du vil lære nogle teknikker, som du kan anvende og få glæde af både på arbejdspladsen og i privat regi. Ved at få analyseret karakteren af din stress får du mulighed for at være på forkant og herved få styr på den, frem for at lade stressen styre dig.
xFormålet med TACK Coachakademi er at uddanne coaches på et internationalt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente coaches, der er trænet i de færdigheder og metoder, som lever op til de retningslinier der stilles af International Coach Federation (ICF). Efter deltagelse i forløbet vil det være muligt for deltagerne at ansøge om at blive certificeret som Associate Certified Coach (ACC) hos ICF, når kravene til praksis er opfyldt *).
Alle deltagere får, foruden den fastlagte undervisning, 4 timers individuel coaching som udføres i TACKs lokaler (værdi kr. 7.200 ekskl. moms)
xFormålet med TACK Salgs Coach uddannelse er at uddanne coaches i salg på højt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente salgscoaches og kunne løfte kollegaer, medarbejdere og andre i deres salg. Derudover vil det gøre den enkelte i stand til at flytte resultatet af eget salg væsentligt. Forløbet er ligeledes en effektiv klargøring til deltagelse i TACK Coach Akademi og dermed en mulig senere ICF Certificering som coach.
xSom deltager på Product Management 1 vil du:
 • Få et tydeligere billede af din rolle og prioriteringerne i produktchef-funktionen
 • Få inspiration og værktøjer til at fastlægge og tydeliggøre produktstrategien
 • Blive bedre til at planlægge, styre og udvikle produktkategorien og dens indtjening
 • Blive mere effektiv til at styre indgangen/udviklingen af nye produkter
 • Opnå større indsigt i din egen funktionsudøvelse – og større motivation for din egen udvikling som produktchef

xSom deltager på Product Management 2 vil du:
 • Få en dybere forståelse for din rolle og prioriteringerne i produktchef-funktionen
 • Få inspiration og værktøjer til at forbedre din product marketing
 • Styrke dit samarbejde med og din brug af salgskanalerne – både i din egen salgsorganisation og de evt. markedsselskaber og eksterne salgskanaler, der afsætter dine produkter
 • Kunne lægge en målrettet plan for din funktion og for dit produktområde, der rækker 1-3 år frem i tiden
 • Opnå større motivation gennem øget indsigt i din funktionsudøvelse og dit udviklingspotentiale


xSom deltager på kurset Distanceledelse vil du:

 • Få indsigt og værktøjer til at imødekomme de særegne udfordringer der knytter sig til distanceledelse
 • Lære at arbejde proaktivt med delegering, tillid og loyalitet
 • Udvikle dine kommunikationsevner til at ”kompensere for” afstanden i det daglige
 • Få værktøjer til at gennemføre konstruktive performance- og udviklingssamtaler på distancen
 • Lære at arbejde struktureret med motivation
xSom deltager på kurset Lederaspiranten vil du:

 • Få den fornødne viden og de rette værktøjer til at undgå faldgruber og komme optimalt fra start som leder
 • Blive mentalt forberedt på at tage skiftet fra medarbejder til leder, og kunne lede tidligere kolleger
 • Få styrket selvindsigt og lære at arbejde målrettet med dine styrker og udviklingsområder
 • Lære at bruge kommunikation som ledelsesværktøj og blive bedre til at observere, lytte, forstå og argumentere
xSom deltager på kurset i Business Storytelling vil du:

 • Få praktiske og metodiske værktøjer der styrker din forståelse af egne fortællerkompetencer
 • Blive i stand til at påvirke dine tilhøreres følelser og adfærd med dit budskab
 • Skabe stærkere relationer og sammenhold via levende fortællinger
 • Opleve større fortællerglæde via god timing og indlevelse


xSom deltager på kurset DISC Master Practitioner vil du:
 • Lære teorien bag DISC
 • Få indgående forståelse for din egen profil, og lære hvordan din adfærd påvirker andre
 • Blive i stand til at give feedback på profiler
 • Få en dybere forståelse for grupper og lære at give dem bedre og mere målrettet feedback
 • Forstå hvad der motiverer mennesker og deres adfærdsmæssige bevæggrunde

xBeslutningstagere der står foran, eller har truffet beslutningen om, at udvikle salget gennem indirekte salgskanaler. Du har brug for sparring og indblik i salgskanalernes virke. Typiske deltagere: erfarne sælgere, salgschefer, exportchefer og salgsdirektører.
xSom deltager på kurset Konflikthåndtering & Problemløsning bliver du i stand til at:
 • Identificere en potentiel konflikt, før den udvikler sig
 • Håndtere en konflikt, som allerede er i gang
 • Bruge konflikter positivt, så de biddrager til udviklingen i virksomheden
 • Kommunikere konstruktivt og effektivt – også i tilspidsede situationer

xMålgruppe
Dette kursus er for moderne ledere, som stræber efter bedre selvindsigt, en bedre personlig balance og mere passion i arbejdet som leder.

xLedere, strategi teams og andre, som har ansvar for og interesse i, at strategierne bliver til virkelighed og skaber de resultater, I har planlagt.

Service, Indkøb & Telefon

xSom deltager på Kundeservice pr. telefon bliver du i stand til at ekspedere indgående samtaler effektivt og venligt - og på en måde, som profilerer virksomheden positivt over for kunderne. Kurset giver inspiration til, hvordan du kan sikre en høj standard i telefonbetjeningen og give kunderne lyst til at ringe igen
xSom deltager på Mødebooking bliver du i stand til at opnå bedre resultater i dit arbejde med canvassalg. Antallet af mødeaftaler vil stige, og du sikrer samtidig, at møderne er kvalitetsmøder - med det rette indhold og fokus.
xDu vil på kurset blive bevidst om dine egne styrker og indsatsområder, samt få nogle effektive værktøjer til at opnå større effektivitet og bedre overblik i dagligdagen. Du bliver opmærksom på, hvordan du kan have ”mange bolde i luften”, uden at ”tabe” nogen. Dermed styrkes din evne til at kunne supportere dine chefer og kolleger.
xDu vil gennem inspiration og viden blive trænet i at være effektiv og målrettet i din hverdag. Der vil være fokus på kommunikation og psykologi, således at arbejdet med dine samarbejdspartnere forbedres, og du får ideer til, hvordan du tackler vanskelige situationer og mennesker.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xSom deltager på TACKs kursus i forhandlingsteknik vil du opnå en stor motivation og selvsikkerhed i din forhandlingssituation. Du vil effektivt forstå din modpart og forhandle dig frem til de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde. Du vil lære spillereglerne for god forhandlingsteknik, og kunne skabe en vind/vind situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale.
xKurset henvender sig til alle, som i det daglige sidder med leverandørkontakt, praktisk håndtering af- og/eller strategisk indkøb i både det offentlige og private. Søger du udvidede metoder i dit arbejde med indkøb og avancerede værktøjer til at drive processer relateret til indkøb, og ønsker du at opnå bedre resultater og få større indflydelse gennem omkostningsoptimering, så er dette kursus for dig.
xAlle som benytter programmet MS OutlookTM i dagligdagen og som oplever tiden som en knap ressource.
xAlle, som har til opgave at rykke debitorer pr. telefon og brev. Typiske deltagere er regnskabs- og økonomiansvarlige, bogholderimedarbejdere, sekretærer og kontorassistenter.
xKurset henvender sig til alle, som i det daglige sidder med leverandørkontakt og konkrete indkøbsopgaver både i privat og offentligt regi. Søger du ny inspiration i dit arbejde med indkøb, redskaber til analyse og værktøjer til at drive processerne, og ønsker du at opnå bedre resultater og få større indflydelse gennem omkostningsoptimering, så er dette kursus for dig.
xKurset er for alle ikke-sælgere i virksomheden, der har kontakt til kunderne.
xSom deltager på Salg pr telefon lærer du at udnytte den telefoniske kontakt til at optimere dit salg. Du får bl.a. redskaber til at komme igennem med dit budskab og fastholde kundens opmærksom samt identificere behov som kan lede til salg eller mersalg.
xKurset henvender sig til medarbejdere og ledere på alle niveauer, som ønsker at blive bedre og mere effektive til at udtrykke sig skriftligt, og som har brug for konkrete bud på godt sprog internt og eksternt i virksomheden.
xKurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med skriftlig kommunikation inden for salg, ledelse og service, og som ønsker at kunne udtrykke sig korrekt på dansk og undgå de mange faldgruber i den danske retskrivning og grammatik.

Personlig Udvikling

xSom deltager på Personlig Power 1 vil du opnå større bevidsthed om egne styrker og svagheder. Deltagerne lærer redskaber som man individuelt kan arbejde videre med i forhold til ens egen personlige udvikling, men også kan bruge i team-/organisationssammenhæng.
xSom deltager på Personlig Power 2 vil du få større handlekraft, mere overskud til arbejde og privatliv, større arbejdsglæde, større gennemslagskraft og mere kontrol over dig selv og dine omgivelser. Kurset lærer dig at nedbryde de normale tankemønstre som ikke er fremmende for ens udvikling. Du vil lære at åbne op for kreativiteten og ny tænkning. Det som karakteriserer store personligheder er, at de har erkendt at de største og vanskeligste bjerge er de forhindringer som man selv indeholder på det personlige plan.
xSom deltager på Personlig Power 3 vil du:

 • Arbejde endnu dybere med de introducerede koncepter
 • Få udvidet din horisont indenfor arbejdet med dit sind og din personlige power
 • Blive bedre til at forankre positive overbevisninger og styrke din mentale sundhed
 • Udvide din forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre

xSom deltager på NLP1 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til

 • At få det du gerne vil have.
 • At kommunikere præcist.
 • At styre dine følelser.
 • At gennemføre vanskelige samtaler.
 • At gennemføre coachende samtaler.
 • At se vanskeligheder og problemer i nyt og positivt lys.
 • At sætte realistiske og holdbare mål.

xSom deltager på NLP 2 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til

 • At styre en samtale succesfuldt.
 • At kommunikere fantasifuldt med metaforer.
 • At aflevere dit budskab enkelt og forståeligt.
 • At skifte abstraktionsniveau.
 • At kommunikere med større grupper af mennesker.
 • At gennemføre barske samtaler.

xDu bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket, og du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme. Herudover giver kurset i præsentationsteknik dig en selvsikkerhed, som du kan gå ud og udnytte til at igangsætte førnævnte positive spiral.
xPå dette kursus vil du få udviklet din egen performance og din måde at kommunikere med omverdenen på. Dette er en mental og praktisk proces, der foregår i samspil mellem dig selv og dine omgivelser. På dette kursus får du redskaberne til at udvikle dig. Du vil blive bedre til at tænke kreativt under pres. Du vil blive mere bevidst om din egen måde at agere på, og du vil forbedre din stemme og dit kropssprog. Desuden vil du opnå større selvsikkerhed, og blive mere tydelig i dine budskaber.
xSom deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

xSom deltager på kurset Enneagrammet vil du:

 • Opdage dit sande udviklingspotentiale og blive bedre til at udnytte dine talenter
 • Lære at forstå hensigten bag egne og andres handlinger, og herigennem kunne motivere målrettet og præcist
 • Blive bedre til at samarbejde og rådgive og coache andre mennesker
 • Styrke dine evner inden for stress- og konflikthåndtering
 • Mulighed for tilkøb af certificering i brugen af Enneagrammet – og herigennem få adgang til Enneagram Master Practitioner uddannelsen

xSom deltager på kurset Ennagrammet - Master Practitioner vil du:

 • Få retten til at bruge værdimåleren, der viser stærke og svage sider – samt årsagen til den givne situation
 • Blive certificeret Master Practitioner af Enneagrammet
 • Få effektive værktøjer til at sammensætte stærke og balancerede teams
 • Styrke dine kompetencer inden for situationsbestemt og anerkende ledelse
 • Kunne føre konstruktive medarbejdersamtaler
 • Blive endnu stærkere til at vende begrænsende overbevisninger og negative reaktioner til konstruktiv adfærd

xDu vil på kurset blive bevidst om dine egne styrker og indsatsområder, samt få nogle effektive værktøjer til at opnå større effektivitet og bedre overblik i dagligdagen. Du bliver opmærksom på, hvordan du kan have ”mange bolde i luften”, uden at ”tabe” nogen. Dermed styrkes din evne til at kunne supportere dine chefer og kolleger.
xDu vil gennem inspiration og viden blive trænet i at være effektiv og målrettet i din hverdag. Der vil være fokus på kommunikation og psykologi, således at arbejdet med dine samarbejdspartnere forbedres, og du får ideer til, hvordan du tackler vanskelige situationer og mennesker.
xDu vil gennem dette kursus i stresshåndtering lære en række teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau samt de ressourcer og værktøjer, du kan gøre brug af for at holde stressen under kontrol. Du vil lære nogle teknikker, som du kan anvende og få glæde af både på arbejdspladsen og i privat regi. Ved at få analyseret karakteren af din stress får du mulighed for at være på forkant og herved få styr på den, frem for at lade stressen styre dig.
xFormålet med TACK Coachakademi er at uddanne coaches på et internationalt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente coaches, der er trænet i de færdigheder og metoder, som lever op til de retningslinier der stilles af International Coach Federation (ICF). Efter deltagelse i forløbet vil det være muligt for deltagerne at ansøge om at blive certificeret som Associate Certified Coach (ACC) hos ICF, når kravene til praksis er opfyldt *).
Alle deltagere får, foruden den fastlagte undervisning, 4 timers individuel coaching som udføres i TACKs lokaler (værdi kr. 7.200 ekskl. moms)
xDu vil som deltager på kurset i Mindfulness opnå større nærvær og indsigt gennem meditation, hvilket giver en øget koncentrationsevne samt bedre kontrol og balance. Rastløse tanker vil blive erstattet af klarhed samt indre retning, og du vil blive langt mere bevidst om dig selv, dine værdier og dine handlinger.

Træning i Mindfulness kan forbedre din personlige evne til at identificere og løse problemer, og det kan hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger, der kan gøre dit arbejde mere tilfredsstillende. Du vil blive bedre til at håndtere og minimere de bagvedliggende årsager til din egen stress, og du vil opleve en følelse af fysisk og mental veltilpashed.
xSom deltager på kurset Konflikthåndtering & Problemløsning bliver du i stand til at:
 • Identificere en potentiel konflikt, før den udvikler sig
 • Håndtere en konflikt, som allerede er i gang
 • Bruge konflikter positivt, så de biddrager til udviklingen i virksomheden
 • Kommunikere konstruktivt og effektivt – også i tilspidsede situationer

xSom deltager på kurset DISC Master Practitioner vil du:
 • Lære teorien bag DISC
 • Få indgående forståelse for din egen profil, og lære hvordan din adfærd påvirker andre
 • Blive i stand til at give feedback på profiler
 • Få en dybere forståelse for grupper og lære at give dem bedre og mere målrettet feedback
 • Forstå hvad der motiverer mennesker og deres adfærdsmæssige bevæggrunde

xSom deltager på kurset i Business Storytelling vil du:

 • Få praktiske og metodiske værktøjer der styrker din forståelse af egne fortællerkompetencer
 • Blive i stand til at påvirke dine tilhøreres følelser og adfærd med dit budskab
 • Skabe stærkere relationer og sammenhold via levende fortællinger
 • Opleve større fortællerglæde via god timing og indlevelse


xAlle som benytter programmet MS OutlookTM i dagligdagen og som oplever tiden som en knap ressource.
xCertificeringen henvender sig til deltagere på Enneagrammet, der har til opgave at arbejde med forbedringen med teamets indbyrdes forståelse for egen og andres adfærd.
xCertificeringen henvender sig til ledere på alle niveauer samt HR-medarbejdere, der skal drive effektivitetsprocesser og er tilmeldt kurset Personlig effektivitet.
xKurset henvender sig til medarbejdere og ledere på alle niveauer, som ønsker at blive bedre og mere effektive til at udtrykke sig skriftligt, og som har brug for konkrete bud på godt sprog internt og eksternt i virksomheden.
xKurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med skriftlig kommunikation inden for salg, ledelse og service, og som ønsker at kunne udtrykke sig korrekt på dansk og undgå de mange faldgruber i den danske retskrivning og grammatik.
xAlle der arbejder med salg og relationssalg.
xKurset henvender sig til dig, som er ansvarlig for at træne og uddanne andre, og som ønsker at udvikle dine evner som underviser. Kurset er velegnet til både nye og erfarne undervisere.

Teamudvikling

xGrupper der ønsker at styrke sammenholdet og samarbejdsevnerne i deres virksomhed/afdeling på en spændende, fysisk og anderledes måde.
Forløbet kan bruges som et sjovt, udfordrende og anderledes led i jeres samlede træningsforløb - f.eks. som afslutning og prikken over i'et for det samlede program.
xNydannede eller eksisterende teams som ønsker at optimere deres arbejdsprocesser og styrke deres samlede effektivitet.
xGrupper, mindre afdelinger eller ad hoc grupper, som ønsker at blive knivskarpe på at implementere kreative processer til forretningskonceptet.
xGrupper der ønsker at styrke sammenholdet og samarbejdsevnerne i deres virksomhed/afdeling på en spændende, kreativ og anderledes måde.
Forløbet kan bruges som et sjovt, udfordrende og anderledes led i jeres samlede træningsforløb - f.eks. som afslutning og prikken over i'et for det samlede program.
xGrupper der ønsker at styrke sammenholdet og samarbejdsevnerne i deres virksomhed/afdeling på en sjov, interaktiv og anderledes måde.
Forløbet kan bruges som et underholdende, udfordrende og anderledes led i jeres samlede træningsforløb - f.eks. som afslutning og prikken over i'et for det samlede program.
xGrupper der ønsker at styrke sammenholdet og samarbejdsevnerne i deres virksomhed/afdeling på en kulinarisk, udfordrende og anderledes måde.
Forløbet kan bruges som et sjovt, udfordrende og anderledes led i jeres samlede træningsforløb - f.eks. som afslutning og prikken over i'et for det samlede program.
xUdviklingsforløbet henvender sig til afdelinger og teams, som ønsker at skabe et optimale rammer og forudsætninger for at øge deres performance på det/de områder som er afgørende for jeres succes.
xVirksomheder, teams eller afdelinger som ønsker at få en motiverende og inspirerende start på deres nye sæson eller et nyt uddannelsesforløb.
xNydannede eller eksisterende ledergrupper som ønsker at optimere deres arbejdsprocesser og blive endnu bedre at motivere, lede og udvikle deres medarbejdere og virksomhed.
xAmbitiøse teams af 3-18 medlemmer, der ønsker at skabe en stærk vindermentalitet og arbejde målrettet med at indfri deres fastlagte målsætninger

Implementering & Tools

xDu bliver i stand til at sætte ord på og identificere lige præcis de områder, som du ønsker at udvikle og arbejde med.

Coachingen er praktisk orienteret, og vil med udgangspunkt i din aktuelle situation hjælpe dig med at tackle de udfordringer du står overfor.

xEn klimamåling kan være to værktøjer med to forskellige udbytter:

1. ANALYSEVÆRKTØJ
Målingen kan udformes som en analyse af det eksisterende arbejdsklima med output af, hvor det bedste/dårligste arbejdsklima er på afdelings- og/eller medarbejderniveau. Resultatet kan bruges i forbindelse med styring af organisationsforandringer og som udgangspunkt for nedskæringer og ressourceprioriteringer i virksomheden.

2. KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJ
Her vil output være udgangspunkt for kommunikation af, hvor og hvordan ledelsen skal fokusere strategisk set. Det er en handlingsorienteret tilgang, og udbyttet er følgende:
Alle styrer efter de samme mål på samme måde.
Medarbejderne ser, at der arbejdes aktivt mod de strategiske mål.
Medarbejderne arbejder mod de fastsatte mål.
Klimamålingen kan ændre sprog og kultur i virksomheden.

xEt gennemskueligt og nøjagtigt øjebliksbillede af medarbejdernes reelle kompetencer før, under og/eller efter et uddannelsesforløb.

Dokumentering af effekten af virksomhedens investeringer samt klarlægning af vigtige udviklingsområder.

Præsentation af testresultater i overskuelig model, som blandt andet kan bruges til målrettet planlægning af uddannelse, omorganisering af arbejdsopgaver, coaching, træning eller lignende.

Målingerne er lavet ud fra en international standard, som bruges af TACK i over 40 lande, hvilket gør det muligt for dig, at sætte resultaterne i perspektiv (benchmarking).
xTilbagemelding på butiksniveau over, hvordan kundeekspeditionerne gennemføres, og hvordan butikkerne er indrettet.

Debatoplæg til vurdering af hvilke strategiske tiltag, der skal gøres for at forbedre kundeekspeditionerne og butiksindretning.

Efterfølgende dialogværktøj og arbejdsredskab for ledelsen af den enkelte butik.

Resultater kan efterfølgende bruges som grundlag for coaching i butikkerne samt som indholdsmæssigt input til eventuel efteruddannelse.
xAt udvikle din egen performance, din måde at kommunikere med omverdenen på, er en praktisk og mental proces i samspil med dig selv og dine omgivelser - som i dette tilbud vil være godt komplimenteret af coaching. Du opnår følgende:

- Du vil få en større viden om din egen måde at agere - og reagere på.
- Du vil blive bedre til at tænke kreativt under pres.
- Du vil udvikle din stemme og dit kropssprog.
- Du vil få større selvsikkerhed.
- Du vil blive mere tydelig i dine budskaber.
- Du vil opnå stor personlig udvikling.

xSøger du nye sælgere, og vil du sikre dig de helt rigtige profiler til jobbet? Med TACKs rekrutteringsværktøj får du støtte til at udvælge de rette medarbejdere. Du bestemmer selv, hvor meget støtte du har brug for i processen, og så tager vi os af resten.
xStørre afkast af dine uddannelsesinvesteringer i det du får:

- Adgang til en overskuelig og personlig læringsportal, som følger op på ”tilstedeværelseskurset”
- Hjælpemidler til at implementere træningsværktøjerne
- En underholdende og anderledes uddannelsesløsning, som øger motivationen for træning blandt dine medarbejdere
- Undervisning som er tilgængelig 24/7
- Mulighed for at lade dine medarbejdere planlægge deres træning med udgangspunkt i deres personlige behov
- Skræddersyet træning, som indeholder cases, som dine medarbejdere kan relatere til
xEn ensartet vurdering af kundetilfredsheden med fokus på kundernes behov, adfærd, oplevelse af virksomhedens produkter og virksomheden som helhed, samt efterfølgende debatoplæg af strategiske tiltag, som kan hjælpe med at forbedre kundeoplevelsen samt virksomhedens indtjening.
x- En klar fornemmelse af retoriske virkemidler.
- En varieret stemmeføring.
- Tillidsvækkende vokale værktøjer du kan arbejde videre med.
- En analyse af din stemmes nuværende klang - og dens muligheder.
- Gennemslagskraft og styrke i din stemme.
- Kontrol og ”volumenknap”.

Marketing

xSom deltager på kurset Digital Markedsføring vil du:

 • Få viden om de grundlæggende begreber og modeller indenfor Digital markedsføring
 • Indsigt i såvel teoretisk, som praktisk viden (Case baseret) om Digital Markedsføring
 • Forstå at bruge digitale markedsføringsbegreber, - modeller, metoder og – værktøjer til både at implementere samt måle effekten af digitale aktiviteter
 • Indsigt i brugen af online medier i kombination med analoge medier, herunder multichannel og omnichannel markedsføring
 • Forbedre virksomhedens placering i søgeresultater
 • Analysere effekter af digitale indsatser og justere indsatserne
 • Kunne arbejde selvstændigt med digital markedsføring, og bidrage i team sammenhænge

xSom deltager på kurset Grundlæggende Markedsføring vil du:

 • Få viden om de grundlæggende begreber og modeller indenfor marketing
 • Indsigt i markedsføring til virksomheder (B2B), forbrugere (B2C) og offentlige kunder (B2G)
 • Forstå sammenhængen mellem produkt, virksomhed og marked
 • Få inspiration fra cases om markedsføring, der virker og som ikke virker
 • Få indsigt i brugen af online medier, herunder multichannel og omnichannel markedsføring
 • Styrke din evner til at se nye muligheder for at skabe merværdi gennem bedre tilfredsstillelse af kundernes behov
 • Kunne løfte dig og din organisations resultater, både internt og eksternt

xSom deltager på kurset Salg via LinkedIn vil du:

 • Få en grundlæggende forståelse for LinkedIns muligheder
 • Øge virksomhedens relevans for potentielle kunder via intelligent segmentering på LinkedIn
 • Case baseret forståelse for do´es and do´nts på LinkedIn
 • Forbedre virksomhedens placering i søgeresultater
 • Analysere effekter af digitale indsatser og justere indsatserne
 • Kunne arbejde selvstændigt med løbende optimering af din LinkedIn profil
 • Få en handlingsplan for hvorledes den nye viden skal anvendes i praksis

Gratis e-bøger, rapporter mv.

Oplysninger

Send venligst materialet via:



© 2016 TACK International. All rights reserved