Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

De 10 styrker - løft dit lederskab

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
6 min.
30.12.2020

Dit lederskab er en afgørende faktor i alle de projekter, initiativer og indsatser, du står i spidsen for, når du skal have flere individer til at arbejde hen imod det samme mål, og du skal koordinere flere parter. Uanset hvad du forsøger at opnå, hvem du skal interagere med, og hvordan du vil nå målet, vil dit lederskab kunne styrke din målopfyldelse, og der er således ikke en vigtigere disciplin at mestre.

Du bør derfor hele tiden søge at udbygge og videreudvikle dine ledelseskompetencer, og er du på en mission for at styrke dit lederskab, er der 10 elementer, du skal være særlig opmærksom på. De kan deles op i 3 elementer, du er nødt til at forstå, og 7 elementer, du er nødt til at træne for at styrke dit lederskab.

 

FORSTÅ DIG SELV

- DEN DU ER, STYRKER OG SVAGHEDER OG HVORDAN DU PÅVIRKER ANDRE

Det første element, du er nødt til at forstå, er dig selv. Det kan lyde enkelt, og du tænker sikkert, at du udmærket kender dig selv, men her menes ikke bare et overfladisk indtryk, eller hvordan du måske ville beskrive dig selv over for andre.

 

Forstå dine styrker og svagheder

Du er nødt til at grave et spadestik dybere, skrue op for selvindsigten og være klar til at konfrontere og anerkende nogle mindre behagelige sandheder for at forstå, hvilken person du er, og erkende de respektive styrker og svagheder, du har. Kun ved at indse hvor vi står stærkt, og hvor der er plads til forbedring, vil vi for alvor kunne ændre på os selv, sætte fart på vores udvikling og blive bedre.

 

Forstå hvordan du påvirker andre

I din ledelsesfunktion opererer du imidlertid aldrig isoleret i et vakuum. Du arbejder konstant både med og igennem andre mennesker. Det betyder, du er nødt til ikke bare at reflektere over dig selv, men også over hvordan du intentionelt eller ej har tendens til at påvirke din omverden – og personerne i den – for herved at kunne vurdere og forudsige reaktionerne på din adfærd. Det kan du eksempelvis bruge personlighedsteorier som DISC eller NLP til, hvorigennem du kan tilegne dig en større indsigt i folks præferencer, styrker og svagheder og herudfra afstemme din egen adfærd til at udløse de rette reaktioner fra andre mennesker.

Vil du lære at kommunikere målrettet og effektivt til dit team?

På kurset Motivational Leadership får du konkrete kommunikations værktøjer, så du kan motivere dine medarbejdere til at løse deres opgaver med øget engagement. 

FORSTÅ SITUATIONEN

- DET DU ER I, MULIGHEDER OG UDFORDRINGER OG DET DU SKAL

Det næste, du skal forstå, er situationen, du befinder dig i. Det kræver, at du analyserer de interne og eksterne udfordringer og muligheder, der præsenterer sig selv med varierende tydelighed, for herved at kunne tage de nødvendige hensyn, gribe de fordelagtige chancer og handle på de rigtige tidspunkter. Desuden er du nødt til at forstå, hvilke rammer du arbejder inden for, eksempelvis når det kommer til dine tilgængelige ressourcer, og veje dme op imod det, du skal eller har sat dig for.

Det kræver mange gange et holistisk udsyn, der lader dig tage alt med i betragtningen og afsøge hver en tænkelig krinkelkrog uden at miste overblik og fokus på de ting, der betyder noget for dig og det, du vil opnå. Det er dermed også vigtigt, at du holder dine betragtninger realistiske, hvilket samtidig medfører et behov for at kunne anerkende, at ”drømmescenariet” nogle gange ikke kan lade sig gøre ift. de rammer, man arbejder inden for.

 

FORSTÅ ADFÆRDEN

- DEM DU MØDER, INDIVIDETS FORSKELLIGHED OG DERES MOTIVATION

Det tredje element, vi skal forstå, er adfærd. Vi har allerede berørt, hvordan du skal danne dig en indsigt i din egen gøren og laden, og hvordan den påvirker andre mennesker i din omverden. På samme måde må du danne dig en forståelse for de mennesker, du møder, deres adfærd og deres forskelligheder.

Hvordan adskiller de sig fra hinanden, og hvilken betydning har det for deres behov og krav, de stiller til deres leder? Herudover er noget af det vigtigste at skabe sig et indblik i deres motivation - hvad er med til at løfte deres begejstring og tilskynde dem til at arbejde mere hensigtsmæssigt og fokuseret ift. den fælles målopfyldelse? Hvad forventer eller søger de at få ud af deres involvering, og hvordan vil de være tilbøjelige til at prioritere?

Al denne indsigt vil tydeliggøre, hvad det er, dine medarbejdere har brug for fra din side for at kunne arbejde på bedst mulig vis og herved skabe størst mulig fremdrift, så I kan nå jeres mål inden for de rammer, der er sat.

 

Artiklen fortsættes herunder.

Relaterede artikler

TRÆN

Det er dog ikke nok alene at forstå - du er også nødt til at gøre en indsats for at træne og udvikle alle de rigtige færdigheder for at kunne løfte dit lederskab. Dine samlede ledelsesevner er summen af flere underliggende kompetencer, og de kompetencer skal løbende holdes ved lige for ikke at blive svækket over tid. Det kræver regelmæssig og vedvarende øvelse - hvad enten det er teoretisk eller praktisk funderet træning, solo- eller holdtræning. Formår du at mestre alle de pågældende kompetencer, vil du have gode forudsætninger for at skærpe dit lederskab og lede din folk til større sejre.

 

Kommunikationsevner

Først og fremmest er dine kommunikationsevner afgørende for både koordinationen, organiseringen og processerne, der finder sted iblandt dig og den gruppe mennesker, du leder. Hos TACK arbejder vi med fire grundregler for god kommunikation med medarbejdere: 

  • Undgå multi-tasking – små hurtige beskeder kan misforstås af medarbejderen og gøre mere skade end gavn. 
  • Forbered og tænk frem – stil ikke spørgsmål, som du på forhånd ønsker et bestemt svar på. 
  • Registrer og forstå - sæt dig ind i medarbejdernes udfordringer, så du kan motivere dem rigtigt. 
  • Gem og følg op – hvis du har spurgt ind til en opgave, bør du følge op, så du udstråler interesse fremfor kontrol.

Artiklen fortsættes herunder.

Relaterede podcasts

Evne til at delegere

Dine evner som leder er stærkt afhængige af din evne til at delegere, og delegering kræver planlægning. Definér først hovedmålene for dit eget arbejde, og herudfra hvad dine opgaver er. Betragt samtidig dit tidsforbrug på forskellige opgaver for at se, hvad du i det hele taget behøver at gøre, og hvad der med fordel kunne gøres af en anden.

Husk at være grundig i såvel dine forklaringer til medarbejderne som i dine beskrivelser af mål og resultater. Fortæl dem desuden, hvornår de kan bede om hjælp, og sørg for at flere medarbejdere er kompetente og villige til at træffe beslutninger, hvilket kan lette noget af presset på dig. Herudover kan du bl.a. motivere dine medarbejdere til selv at finde løsninger på deres egne problemer, så problemerne ikke når at ramme dit bord.

 

Samarbejdsevner

Samarbejdsevner får processerne i gruppen til at glide nemmere. I skal alle være gode til at samarbejde, og det forudsætter bl.a., at alle udnytter deres følelsesmæssige intelligens og tager hensyn til og udviser omtanke for andre. Som leder vil du ofte være det fælles bindeled for de andre i gruppen, og du vil antageligt have en af de største berøringsflader, så du bør ideelt set selv være den bedste person i gruppen at samarbejde med.

 

Evne til at håndtere konflikter

Din evne til at håndtere konflikter er også vital, da du aldrig vil kunne undgå, at de opstår. Selv de mindste konflikter kan dog blive betændte, hvis de ikke bliver behandlet rigtigt og rettidigt, så det gælder om at kunne få øje på dem i horisonten og tackle dem i tide, inden de begynder at forpeste relationerne i en gruppe, svække samarbejdet og til sidst potentielt forringe jeres endelige resultat. Husk på, at konflikter ikke kun er negative - de kan sagtens være konstruktive for de involverede, da en konflikt kan være med til at sætte fokus på noget, der skaber udvikling hos de involverede personer. 

 

Artiklen fortsættes herunder.

Relaterede kurser

Forhandlingsevner

Dine forhandlingsevner er vigtige både internt og eksternt. Dels vil du havne i situationer, hvor du er nødt til at forhandle med resten af gruppen, og på andre tidspunkter vil du skulle forhandle med udenforstående som repræsentant for gruppen. Uanset hvad forhandlingen går ud på, gælder det for dig om at skabe det mest optimale udfald set ift. opfyldelsen af det fælles mål, som du og resten af gruppen har defineret, og du har dermed ikke råd til at svigte i de forhandlinger.

 

Evne til at træffe beslutninger

Du er som leder den primære beslutningstager, og det er derfor essentielt, at du formår at medregne alle relevante faktorer i dine beslutninger, tage alle de rigtige hensyn og herved træffe de rigtige beslutninger - selv når situationen kræver, at du besinder dig og holder hovedet koldt. Andre følger dig formentlig ud fra en forventning om, at du er i stand til at træffe gode beslutninger - skuf dem ikke.

 

Rekrutteringsevner

Sagen eller målet, du kæmper for, står stærkere, jo bedre kandidater du formår at tiltrække og hverve, og det viser med al tydelighed vigtigheden af ens rekrutteringsevner. Du skal kunne se ind bag det overfladiske indtryk, som personen, du vil rekruttere, giver dig. Du skal kunne betragte deres reelle hensigter, kompetencer, erfaringer og personlighed for herved at kunne vurdere, om de passer ind i det eksisterende setup. Formår du ikke at gøre det ordentligt, kan det blive en dyr affære, da fejlrekrutteringer ofte koster dyrt – både økonomisk og i forhold til arbejdsmiljøet.

Lederskab er ikke bare én evne, men en sammenfletning af mange forskellige. Vi har her berørt 3 forhold, som du er nødt til først at forstå for at kunne udvikle dine ledelsesevner, og de 7 vigtigste kompetencer, som du bør have fokus på, når du vil gøre en indsats for at vokse som leder. Samlet udgør de 10 elementer, som du med fordel kan tage til efterretning som leder.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.