Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

De bedste værktøjer til projektledelse

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
3 min.
24.03.2020

7 gode råd om projektledelse til dig der leder små som store projekter

Hvad enten det er et lille eller et stort projekt, du står overfor, er lederskabet afgørende for projektets succes. Ikke bare for at opnå et tilfredsstillende slutresultat, men i endnu højere grad for processen der sikrer slutresultatet i tide. Lederevner kan dog ikke rette op på manglende projektledelsesværktøj, og selv de bedste ledere bør derfor have de rette værktøjer til rådighed for at opfylde potentialet for deres eget lederskab.

 

1. Skab visionen for dit projekt, og formidl den ofte

For at skabe konformitet i et projekt bør alle projektdeltagere arbejde imod et fælles mål. Det er kun muligt, hvis alle deltagere har den samme vision for projektet, og som projektleder er du ansvarlig for at sikre den fælles vision. Det betyder, at du bør formidle din vision ofte og grundigt, så du undgår eventuelle misforståelser eller fejlfortolkninger. Hvis der endelig skulle opstå en uoverensstemmelse mellem din og andre projektdeltageres vision, sikrer du ved hyppig formidling samtidig, at uoverensstemmelserne bliver adresseret og afviklet hurtigt og effektivt og dermed ikke får negative konsekvenser for projektet.


2. Sikr at alle forstår projektmodel, roller, ressourcer og mål

Der skal ikke alene skabes en fælles, ensartet forståelse af visionen for projektet men derimod for alle dele af projektet - både i forhold til projektmodeller, roller, ressourcer og mål. Det er væsentligt at skabe forståelse for og enighed blandt projektdeltagerne om, hvad der skal gøres, hvordan det skal gøres, og hvem der skal gøre det. Det kan eksempelvis gå galt, hvis nogle projektdeltagere har misforstået rammerne for ressourcerne, der står til rådighed for projektet – for ikke at snakke om misforståelser af deres respektive roller eller målet for projektet i sig selv. Opstil derfor gerne eksempler for, hvordan bestemte opgaver skal udføres, så deltagerne får konkrete og håndgribelige input til, hvordan de løser deres opgaver.

Relaterede artikler

3. Byg gode relationer til projektdeltagernes daglige ledelse

Projektdeltagernes daglige ledelse kan også have brug for deres medarbejderes tid, så du er i visse tilfælde muligvis nødsaget til at ”dele” projektdeltagere med andre interessenter. Den daglige ledelse kan også have interesse i at sikre sig, at deres medarbejdere ikke bliver overbelastet og negativt påvirket i deres arbejde uden for projektets rammer. Du bør derfor opretholde gode relationer til projektdeltagernes daglige ledelse, så det er muligt for dig at lave kompromiser, når det måtte være nødvendigt. Det kan du bl.a. gøre ved at opretholde en god informationsstrøm til den daglige ledelse, så de føler sig velinformeret om mulighederne og begrænsningerne for deres medarbejdere.


4. Gør holdet til et team, og dyrk det gode samarbejde

Dine projektdeltagere vil muligvis ikke kende hinanden særlig godt – eller overhovedet – og afhængig af projektets karakter kan det være nødvendigt at ryste deltagerne sammen tidligt i projektforløbet. Herudover kan det være gavnligt at fejre delmål, når du har med større projekter at gøre, da det bidrager til en fælles kampgejst. Der vil herigennem blive skabt et bedre sammenhold i gruppen, hvilket vil afføde et bedre arbejdsmiljø, som igen vil øge både arbejdsglæden, effektiviteten og produktiviteten.

Relaterede podcasts

5. Vær tilgængelig, og kommunikér meget og effektivt

Du er Gepetto i denne historie - personen der trækker i trådene på Pinocchio. Du styrer og har ansvaret for processerne, men du styrer ikke ved hjælp af dine hænder, men derimod gennem din kommunikation. Det betyder, at din kommunikation skal være fuldkommen; du må ikke gøre dig antagelser eller lade visse ting være usagt. Alt skal kommunikeres, men på effektiv vis, så du sikrer dig, at alle får den rette information i rette tid,
Hvis nogle af dine projektdeltagere er usikre på noget og/eller har spørgsmål, skal de for alt i verden have mulighed for at få klarhed. Det forudsætter en vis adgang til dig, hvilket betyder, at du skal være tilgængelig for dem; ikke nødvendigvis hele tiden, men få i det mindste sat din tilgængelighed i system, så andre kan regne med, hvornår de kan få fat på dig.


6. Udfordr afvigelser, bearbejd modstand, og håndtér konflikter

Planen for projektet er allerede lagt, og afvigelser fra planen bør så vidt muligt undgås. Man skal kunne korrigere i planen undervejs, men der skal herske enighed om det, og du er derfor nødt til at udfordre afvigelser og bearbejde eventuel modstand fra projektdeltagere. Modstand kan ligeledes forårsage konflikter, så du bør være hurtig til at adressere og håndtere opståede konflikter, så du sikrer, at de forvolder så lidt skade og spilder så få ressourcer som muligt.


7. Ros, anerkend, og beløn teamet og den enkelte projektdeltager

At fejre sine succeser bidrager positivt til både arbejdsmiljøet og sammenholdet blandt deltagerne i projektet. Ros og anerkend derfor gerne deltagerne, når I når en milepæl, eller når nogen udmærker sig ved individuelle præstationer, og beløn teamet eller den enkelte projektdeltager efter behov, da det bidrager positivt til motivationen blandt projektdeltagerne.

 

Disse 7 gode råd er ment til at hjælpe dig med at undgå at tabe den røde tråd i projektet og bør sikre, at du får både system, struktur og retning på dit projektledelsesarbejde. Langt de fleste på arbejdsmarkedet kommer på et tidspunkt til at arbejde med projekter, og det er derfor vigtigt at gøre sig bevidst om de vigtigste retningslinjer og processer i projektarbejde.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.