5 nye gode råd til Den coachende samtale

Ønsker du som leder at skabe mere tid til at løse dine primære arbejdsopgaver, bør du fokusere på at gøre dine medarbejdere i stand til at tage større ansvar. I denne forbindelse er coaching og den coachende samtale et yderst effektivt redskab. Via den coachende samtale kan du skabe de rette rammer for dine medarbejderes udvikling og få dem til at reflektere over deres udfordringer – hjælp til selvhjælp. En god leder behøver ikke rumme alle løsningerne, men lederen bør derimod kunne coache og stille de rigtige spørgsmål, så medarbejderne selv tager ejerskab og ansvar for løsningen af deres arbejdsopgaver. Via coaching kan du finde frem til dine medarbejderes fulde potentiale og gøre dem mere proaktive, ansvarlige og motiverede.
Er du interesseret i at vide mere herom, giver denne video dig 5 gode råd til den coachende samtale: Stil åbne spørgsmål, Lyt, Giv ansvar, Fokusér og Følg op.

Første trin i den coachende samtale er at stille gode, åbne spørgsmål – både for at få en masse informationer og for at få dine medarbejdere til at reflektere over de spørgsmål, som du stiller dem. På den måde får du dem til at tage aktivt stilling til deres udfordringer, og du hjælper dem således til selv at udtænke løsningerne herpå.

Når du stiller spørgsmål, skal du også skal være i stand til at lytte til dine medarbejderes svar. Når du lytter, opstår der nogle gode pauser, hvor dine medarbejdere får tid til at reflektere over det, de selv fortæller. Det giver dem lejlighed til selv at arbejde sig frem mod de rette løsninger. I den coachende samtale er det lederens opgave at skabe de rette rammer for sine medarbejderes udvikling. Gennem coaching kan du hjælpe både dine medarbejdere og dig selv til at indse, at I kan meget mere, end I selv tror.

Som leder skal du kunne holde skarp fokus, på det du vil, og ikke det du ikke vil, og kunne coache dine medarbejdere til at få samme indgangsvinkel i forhold til deres arbejde. Du skal lære dig selv og dine medarbejdere at fokusere mindre på problemer, og i stedet koncentrere jer om jeres målsætninger, og dét I ønsker at opnå. Fokusér på at udleve dine drømme frem for at fokusere på alle de potentielle udfordringer, som fraholder dig fra at nå dine mål.

Som leder har du et ansvar for, at der sker en udvikling i din afdeling/virksomhed, men du har ikke altid ansvaret for at komme med løsningen. Derfor er det vigtigt, at du som leder forstår at uddelegere de rigtige opgaver til de rigtige medarbejdere. Den coachende samtale er et nyttigt værktøj, når du skal sikre dig, at dine medarbejdere er rustede til at klare de ansvarsopgaver, du uddelegerer. Hjælper du dem til selv at udtænke løsningerne, vil de også være både mere motiverede og bedre rustede til at løfte de opgaver, som de fremadrettet får ansvar for.

Endelig, skal du som leder huske, at følge op på løsningen af de opgaver du uddelegerer. Dette kræver en struktureret tilgang, så du altid sørger for at få en opfølgende samtale i kalenderen. Til den næste samtale gøres status – hvor langt er I i forhold til opnåelsen af de løsningskriterier, som I i første omgang fastsatte, og er der opstået uforudsete ændringer, som påvirker løsningen af opgaven? Uanset om medarbejderen er nået i mål eller ej, skal du som ledere anerkende den forandring, og det fremskridt som er sket. Skulle denne forandring vise sig ikke at være så markant, som du kunne have håbet, skal du huske på at al forandring tager tid – og ikke mindst tålmodighed.

Har du interesse i at styrke dine kompetencer og få nye, effektive og anvendelige værktøjer inden for coaching, så kan du læse mere om vores kurser her:

Lederen som Coach

TACK Salgscoachuddannelse

TACK Coachakademi


Du kan også finde flere gode råd inden for emnerne herunder:

Forhandlingsteknik


Successful Networking


Projektstyring


Salgsledelse


Præsentationsteknik


Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved