Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Din guide til konflikthåndtering på arbejdspladsen

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
3 min.
10.03.2020

- Sådan håndterer du konflikt på arbejdspladsen

 

Konflikthåndtering er en af disciplinerne der, på trods af sin markante værdiskabende effekt, ikke får den nødvendige opmærksomhed. Det hænger nok sammen med, at konflikthåndtering ikke direkte kan ses på bundlinjen, og mange virksomheder har tendens til kun at gøre noget ved det, de kan sætte to streger under.

Ikke desto mindre er en konflikt på arbejdspladsen en tidsrøver – for ikke at tale om ubehageligt for de involverede – og det kan derfor godt betale sig at forsøge at minimere antallet af konflikter og sørge for en god og hurtig problemløsning, når en konflikt er opstået.

Konflikthåndtering tjener et vigtigt formål i både organisatoriske og relationelle sammenhænge, idet man kan afhjælpe konflikter på et tidligt stadie, inden de for alvor når at gøre skade. Det giver samtidig en indsigt i, hvordan konflikter opstår, og hvad man kan gøre for at undgå dem. I det følgende får du en guide med 8 gode råd til dette.


1. Bevar roen

Når du selv bevarer roen og ikke bliver emotionel, vil de andre involverede parter være mere tilbøjelige til at gøre det samme, og du undgår således, at nogen handler overilet eller kommer til at sige noget, som vedkommende fortryder og/eller ikke fremmer løsningen af konflikten.

Når du selv tror på, at der kan findes en god løsning, og du bevarer en optimistisk indstilling, vil du ligeledes få andre til at tro på det. Det vil alt andet lige øge chancen for, at løsningen rent faktisk manifesterer sig.

Relaterede artikler

2. Lyt aktivt

For at forstå en given konflikt er du nødt til at lytte til de indblandede personers perspektiver på sagen, og du vil kun kunne få en fuld forståelse, hvis du lytter aktivt og opmærksomt.

Det er samtidig vigtigt at danne sig en neutral forståelse af sagen, så man kan skelne imellem, hvad der er fakta, og hvad der er påvirket af holdninger eller følelser. Denne neutralitet kan du kun opnå ved at høre alle de involverede parters perspektiver på sagen, og det lader dig i øvrigt vurdere, om konflikten er opstået på et fejlagtigt informationsgrundlag og dermed burde være let at løse.


3. Analysér konflikten

For i sidste ende at kunne bidrage til løsningen af en konflikt på arbejdspladsen er du nødt til at forstå konflikten ordentligt, og det kan du kun gøre ved at analysere den og forstå dens symptomer og årsager. Du må grave dybt, så du når til selve roden af konflikten - hvad baggrunden er for den, og hvordan den er opstået. På samme måde bør du analysere, hvordan konflikten har udspillet sig, og hvad konsekvenserne af den er.

 

4. Hold fokus

I konflikthåndtering på arbejdspladser må du for alt i verden ikke gøre noget personligt. Din personlige opfattelse af implicerede personer kan komme til at overskygge og påvirke din opfattelse af konflikten, hvilket kan være en hæmsko ift. løsningen. Hold dig derfor neutral og adskil personerne og problemet. Hvis du har en fornemmelse af, at du ikke kan holde dig upartisk, så spar evt. med en udenforstående for at få andre perspektiver på sagen.

 

5. Søg enighed

Enighed og fælles fodslag giver ro, så du kan med fordel fokusere på eventuel enighed mellem parterne og få enigheden til at vokse derfra. I samme ombæring skal du definere og klarlægge elementerne i uenigheden for så at kunne isolere dem; hvad er det helt præcist, man er uenig om, og hvor adskiller parternes holdninger eller syn på sagen sig fra hinanden?

Relaterede podcasts

6. Vær kreativ

Du vil med tiden støde ind i konflikter, der i større eller mindre grad minder om hinanden, og i nye konflikter vil du antageligt kunne genkende visse fælles træk fra tidligere konflikter. Brug derfor den viden du allerede har til at skabe nye skræddersyede løsninger, der kan have en bedre effekt end standardløsninger, som man forestiller sig virker i de fleste tilfælde.

 

7. Aftal plan

Konstruér en plan for, hvordan parterne bevæger sig fremad, og afstem planen med alle de involverede parter i en konflikt på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at alle parter er indforståede med, hvad der er aftalt, og hvad den enkelte aktør skal gøre herfra.

Definér derfor de specifikke målsætninger for planen, samt hvilke handlinger der kræves af hver aktør for at nå målet. Det vil minimere risikoen for potentielle misforståelser og således øge chancen for succes af konflikthåndteringen.

 

8. Følg op

Efter man er blevet enige om planen, er det essentielt at holde sig løbende opdateret om, hvordan det går med at afhjælpe konflikten. Du er nemlig nødt til at holde dig tæt til for at kunne følge op og tage temperaturen på situationen.
Alle positive fremskridt bør fremhæves og anerkendes, da det giver parterne en følelse af progression og positiv udvikling. Så ved de, at ”vi er på rette vej”, hvilket gør dem mere motiverede for at tage aktiv og konstruktiv del i løsningsprocessen.

 

Rådene til konflikthåndtering på arbejdspladser kan også finde anvendelse i andre sammenhænge. Bl.a. kan de også benyttes i en privat kontekst, og de fungerer lige godt, hvad enten konflikten vedrører dig personligt, eller du skal agere mægler i en konflikt mellem andre personer.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.