Dreams & Details

- Fremtidens lederskab

Verden er under konstant forandring. Dette stiller store krav til fremtidens ledere. Det er ikke længere nok at optimere den eksisterende succes. Virksomheder står overfor et løbende krav om at kunne genopfinde sig selv til nye sæsoner. De skal holde sig relevante på et marked i hastig forandring. Dreams & Details uddannelsen tager udgangspunkt i ledelsesmodellen af samme navn. Den giver dig konkrete værktøjer til at navigere i en verden af usikkerhed. Samtidig bliver du klædt på til at skabe en inspirerende drøm, få følgeskab og det rette fokus på de afgørende detaljer, der får jer til at lykkes med omstillingen til fremtidens krav.
Ledelseskurser - Dreams & Details- Fremtidens lederskab
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 10/3 - 11/3

Opfølgende webinar d. 11/4-2022 kl. 09.00-11.00.

  2 dage DKK 17.500

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til erfarne ledere, mellemledere og senior management, som ønsker indsigt i Dreams and Details nye strategiske tilgang til fastholdelse af virksomhedens succes og fremtidige muligheder.

Dit udbytte

Som deltager på uddannelsen ’Dreams & Details – En revolutionerende tilgang til strategisk tænkning’ vil du:

 • Lære at fastholde din succes mens du løbende genopfinder din organisation, dit team og din personlige rolle.

 • Lære hvordan du arbejder med Dreams & Details i praksis.

 • Lære hvordan du ved brug af Dreams & Details’ ledelses- model frisætter potentialet igennem et øget engagement og motivation.

 • Kvalificere dine faglige og strategiske indspark i ledergruppen om virksomhedens retning og udvikling.

Virksomhedens udbytte

Din virksomhed vil få en leder der:

 • Har indsigt i Dreams & Details-ledelsesmodellen.

 • Kan arbejde med Dreams & Details som strategisk værktøj
.
 • Har værktøjer til at forløse sit eget, medarbejdernes og virksomhedens fulde potentiale.

 • Kan udfordre og kvalificere virksomhedens strategiske arbejde og diskussioner omkring fremtidens ledelse og strategiske udvikling

Metode

Uddannelsen er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med praktiske erfaringer. Teorien følges op med forskellige typer af cases og øvelser, der sikrer indlæring og omstilling til den enkeltes dagligdag. Du vil med andre ord kunne anvende dine nye kompetencer og viden, så snart du vender tilbage til din arbejdsplads. Derudover vil instruktøren trække på holdets erfaring og forskellighed for at få perspektiv på den indlærte teori.

Form

Uddannelsen afholdes over to dage, og der undervises begge dage fra Kl. 9.00 til 16.30.

Undervisningen følges op af et webinar.

Deltagerne får udleveret bogen ’Dreams & details: Genopfind din virksomhed og dit lederskab – mens det stadig går godt’ af Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle.

Indhold

Strategisk tænkning

 • Strategisk planlægning i en uforudsigelig fremtid
 • På jagt efter de skjulte signaler i markedet
 • Kunsten at opdage et sæsonskifte i tide
 • En holdbar strategi i en omskiftelig tid


Forstå den verden, du som leder navigerer i

Dreams & Details-ledelsesfilosofien

 • Drømme og strategisk retning

 • Mindset og rammebetingelser

 • Konkrete roller, evner og samspil


Et rammeværktøj til strategi

Stakeholder management

 • Sådan kommunikerer du strategien ud i organisationen
 • Empowerment og involvering af medarbejdere
 • Det magiske samspil


Forstå din organisation, og få tilslutning til din drøm

Motivation og engagement

 • Medarbejderledelse
 • Udfoldelse af potentiale
 • Motivationens mange tangenter


Sådan skaber du størst mulig motivation og engagement


Dreams & Details – en ny ledelsesmodel
 • Engagement gennem fornyet ledelsesprofil
 • Mikrolederskab – ikke mikromanagement
 • Matching i forhold til din egen profil – lederrollen


Kend dine medarbejderes potentiale og begrænsninger

Forandringsledelse i ny kontekst

 • Typiske reaktionsmønstre og forsvarsmekanismer
 • Adfærd i forandringssituationer
 • Implementering af Dreams & Details


Tag udgangspunkt i individet for at skabe ændringer

De afgørende detaljer

 • Broen mellem mindset og rammer
 • En ny præstationskultur
 • Kampsituationen – den eksisterende forretning


Lær at skabe sammenhængen mellem nuværende situation og fremtidens drøm

Din personlige handlingsplan

Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved