Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Drøm med ambition og led med overbevisning

Jens Dalgaard, Adm. direktør, TACK International
3 min.
18.03.2021

Titlen her er en udtalelse fra USA’s nuværende vicepræsident, Kamala Harris, som tilbage i november vakte genklang i ledelseskredse verden over. På trods af vigtigheden af et højt ambitionsniveau kombineret med en tro på, at det er det rigtige, man gør, længe har været en fast del af læren om ledelse, så har vicepræsident Harris aktualiseret det i en særligt relevant tid.

Udtalelsen lægger linjen for Det Demokratiske Partis næste fire år i førersædet i USA, men den er lige så god til generelt at lægge linjen for lederens 2021. I en tid, der for mange er præget af flere bekymringer og mere usikkerhed end vanligt, skal du som leder turde at være ambitiøs (på både egne og din organisations vegne) og tro på sagen, du kæmper for (for at få andre til også at tro på den).

Det er ikke mange mennesker, organisationer eller lande, der ikke står over for markante udfordringer for tiden, og det er derfor blevet højaktuelt at se på, hvordan vi går til og formår at håndtere vores respektive udfordringer. Denne artikel handler således ikke om betydningen af et politisk magtskifte, men derimod om hvor vigtigt det er, at du i din ledelse demonstrerer en tro på sagen, formulerer høje ambitioner og udviser optimisme, hvilket vil blive uddybet i de 5 følgende punkter.

GENTÆNK DIN VISION MED OPTIMISME

Når verden forandrer sig omkring os, kan det nogle gange blive nødvendigt at revurdere visionen for, hvad det er, vi vil, og hvordan vi har tænkt os at lykkes med det. Oplever du øget usikkerhed og flere udfordringer i dit arbejdsliv, er der risiko for, at stemningen, indstillingen og udsynet bliver mere dystert end tidligere. Her er det vigtigt, at du tager de optimistiske briller på og fokuserer på det, der kan lade sig gøre, frem for det, der ikke kan. Din tro på fremtiden, eller mangel på samme, smitter i høj grad af på dem omkring dig, og som leder er det derfor essentielt, at du opretholder en positiv og konstruktiv indstilling og tydeligt udtrykker de positive perspektiver i det, I laver.

Vi må naturligvis ikke være naive omkring de vilkår, vi arbejder under, og de muligheder, vi har, men ved at tage en optimistisk tilgang vil du kunne modvirke en del af den usikkerhed, som du selv og dine medarbejdere måtte stå overfor. Det lader dine medarbejdere vide, at der er taget hensyn til den nye virkelighed, og ”det I gør” er blevet tilpasset derefter, hvilket kan give medarbejderne mere ro i sindet, så fokus bedre kan bevares på de rigtige ting.

Relaterede podcasts

SE MULIGHEDERNE I DE NYE VILKÅR

En virkelighed i forandring vil i mange tilfælde betyde, at nogle døre lukker sig, mens andre åbner sig. For at få overblik over dine nye handlemuligheder, er du således nødt til at sætte dig ind i hvad, der er blevet henholdsvis muligt og umuligt for jer som følge af forandringerne.

Forhold omkring udbud og efterspørgsel kan eksempelvis have ændret sig, hvilket kan betyde, at din kundebase har ændret karakter, eller at feltet af konkurrenter har ændret sig i dit marked eller branche, så nogle enten er blevet mindre eller større, mens andre er helt forsvundet. Alt sammen skal medtages i beregningen af de muligheder, I har til rådighed i jeres nuværende situation, så du kan brolægge vejen ind i fremtiden bedst muligt.

Vi er på den måde nødt til at tilpasse os omstændighederne for at undgå at sakke bagud, og vi må gennemføre de nye initiativer og tiltag med vilje og overbevisning, så der skabes et fælles mindset om, at noget vil kunne rykkes, og at der vil være noget at hente herved.

KOMMUNIKÉR POSITIVT OG STÆRKT

Større usikkerhed blandt medarbejdere stiller automatisk krav om stærkere kommunikation fra ledelsen. Også i denne forbindelse er det vigtigt, at du finder dit positive udsyn frem og sørger for, at det forplanter sig til dem omkring dig, og det gør du hovedsageligt ved hjælp af din kommunikation.

Du skal formå at trænge igennem med dit positive mindset, mens du lægger vægt på de positive takter i det, I laver. Vær derfor klar i din kommunikation, tydeliggør mulighederne, og vis vejen til, hvordan I kan realisere jeres målsætninger. Ligesom negativ energi smitter, så gør positiv energi præcis det samme, så sørg for at gøre dit ypperste for at få gang i den positive ild, der kan sætte fuldt tryk på kedlerne, så I kan komme derudaf – og nå i mål.

SKAB MENING, OG FORÉN DINE RESSOURCER

For virkelig at være motiverede for at gøre noget bestemt, er vi nødt til at kunne se den bagvedliggende mening med at gøre det. Det gælder for alle - også dine medarbejdere - så husk at holde dem godt informerede om både det større billede og den enkeltes specifikke rolle og betydning for, at I opnår det, I har sat jer for. Herved får medarbejderne en langt bedre indsigt i deres egen funktion som en del af et større maskineri og udvikler dermed en forståelse for, hvad de tilfører den interne værdikæde – og med hvilket formål.

Det handler om at forene dine ressourcer, så I kan imødegå jeres udfordringer som en samlet enhed. Det betyder, at det er din opgave sikre, at alle forstår, hvordan I kan mere, når I står sammen, at alle ser værdien i det interne samarbejde, og at alle formår at trække i samme retning.

Opsummeret skal ledere i 2021 turde indtage og kommunikere et ambitiøst udsyn på deres organisations vegne, hvor tidens muligheder fremhæves, mens potentiel usikkerhed og frygt blandt medarbejderne minimeres. Kursen, der udstikkes, skal følges selvsikkert uden slinger i valsen, så det styrker den fælles tro på, at I vil kunne realisere jeres mål – og dén tro er nøje forbundet med jeres evne til rent faktisk at gøre det. Lykkes I med de ting, vil I dermed være i en god position til at kunne få mest muligt ud af 2022.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.