Enneagrammet

- Master Practitioner

Denne overbygning lærer dig at bruge din generelle forståelse af Enneagrammet til at tackle udfordringer i hverdagen. Du vil få udvidet din teoretiske forståelse af Enneagrammet til at højne kvaliteten af dine ledelseskompetencer. Du vil blive certificeret Master Practioner og lære at bruge Enneagrammet til at skabe en bedre forståelse af en given virksomheds kultur og hvilke tiltag, der kan fremme virksomhedens trivsel og dermed også resultater. Med Enneagrammet – Master Practitioner – vil du opdage dit sande udviklingspotentiale og blive bedre til at udnytte dine talenter og forbedre din evne til at instruere andre i brugen af Enneagrammet.

Kurser i personlig udvikling - Enneagrammet - Master Practitioner
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 30/5 - 1/6   3 dage DKK 17.950

Målgruppe

Ledere og medarbejdere som har gennemført det grundlæggende kursus i Enneagrammet og Enneagrammet - Certificering. Ønsker du at udbygge dit kendskab til Enneagrammet og udvide dine muligheder for at implementere brugen heraf i din hverdag, så er dette kursus for dig.

Dit udbytte

Som deltager på kurset Ennagrammet - Master Practitioner vil du:

 • Få retten til at bruge værdimåleren, der viser stærke og svage sider – samt årsagen til den givne situation
 • Blive certificeret Master Practitioner af Enneagrammet
 • Få effektive værktøjer til at sammensætte stærke og balancerede teams
 • Styrke dine kompetencer inden for situationsbestemt og anerkende ledelse
 • Kunne føre konstruktive medarbejdersamtaler
 • Blive endnu stærkere til at vende begrænsende overbevisninger og negative reaktioner til konstruktiv adfærd

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Kan hjælpe sine medarbejdere/kollegaer med at få det optimale ud af deres potentiale
 • Har øget forståelse for virksomhedens særegne kultur og styrker den fælles holdånd
 • Sammensætter balancerede og effektive teams

Metode

Dette kursus består af et 3-dages intensivt internatforløb, hvor den enkelte deltager vælger et relevant projekt, hvor elementer fra træningen bliver demonstreret. Ved at gennemføre forløbet vil deltagerne opnå certificering som Master Practitioner af Enneagrammet.

Form

Kurset afholdes som internatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 10.00 - kl. 20.00*)
2. dag kl. 09.00 - kl. 20.00*)
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse.

Alle priser er ekskl. moms.

Indhold

 • Kortlægning af en virksomhedskultur - brug af værdimåler, baseret på Enneagrammets grundværdier

 • Enneagrammet og teambuilding - sådan opnår du synergi i grupper

 • Enneagrammet og situationsbestemt ledelse - lær at tilpasse din ledelsesstil

 • Enneagrammet som beslutningsmodel - sådan bruges Enneagrammet i beskrivelsen af projektforløb

 • Enneagrammet og Subtyper - styrk din evne til at differentiere de enkelte typer

 • NLP og Enneagrammet - oversæt NLP-begreber til Enneagram-værktøjet

 • Kortlæg dine relationer - udbyg kendskabet til dine vigtigste relationer

 • Din egen Case - håndtér dine følelser og forstærk de positive værdier i dit liv

 • Certificering - opnå certificering som Master Practitioner af Enneagrammet


Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved