Enneagrammet

Genvejen til kvalificeret menneskekendskab

Enneagrammet, også kendt som verdens ældste psykologiske værktøj, har efter flere århundreder stadig stor relevans og anvendelighed inden for studier af persontyper. Når du lærer at bruge Enneagrammet, vil du blive i stand til at kortlægge, hvad det er, der motiverer dig selv og andre ud fra ni værdier, som danner grundlaget for vores individuelle personlighed. Gennem øget selvindsigt vil du med Enneagrammet blive i stand til at gennemskue dit udviklingspotentiale og få større motivation. Samtidig vil du i kraft af din øgede forståelse for dine medmennesker øge dine evner inden for samarbejde, rådgivning, ledelse og sammensætningen af effektive og harmoniske teams.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere der gerne vil lære sig selv og sine kolleger bedre at kende. Den enkelte deltager skal være indstillet på at arbejde med sig selv.
OBS: Arbejder du som leder, HR-medarbejder eller i en funktion, hvor du arbejder med udviklingen med teamets indbyrdes forståelse og samarbejdsevner, kan du tilkøbe certificering i brugen af Enneagrammet, så du efterfølgende kan bruge redskabet i forhold til dine medarbejdere og kolleger.

Udbytte

Som deltager på kurset Enneagrammet vil du:

 • Opdage dit sande udviklingspotentiale og blive bedre til at udnytte dine talenter
 • Lære at forstå hensigten bag egne og andres handlinger, og herigennem kunne motivere målrettet og præcist
 • Blive bedre til at samarbejde og rådgive og coache andre mennesker
 • Styrke dine evner inden for stress- og konflikthåndtering
 • Mulighed for tilkøb af certificering i brugen af Enneagrammet – og herigennem få adgang til Enneagram Master Practitioner uddannelsen

Indholdseksempler

Kurset vil altid blive skræddersyet til din virksomhed og de udfordringer, I står overfor, men herunder kan du se eksempler på, hvad kurset bl.a. kan indebære.
De 9 persontyper

 • Grundig indføring i de 9 persontyper, og deres måde at tænke, handle og føle på
 • Ingen er kun én type, men for det enkelte individ er der altid én dominerende type
 • Den dominerende type har primær betydning for individets motivation og tankemønstre

Få øget selvindsigt gennem kendskabet til din dominerende persontype

Indsigt i din persontype

 • Når du kender din persontype vil du kunne gennemskue dit udviklingspotentiale
 • Lær at optimere dine styrker
 • Lær at arbejde målrettet med dine svagheder og faldgruber

Dine muligheder for personlig udvikling øges i takt med din selvindsigt

Interaktion med de forskellige persontyper

 • Få opgraderet dit kort over dine kollegaer og samarbejdspartnere
 • Ingen af typerne er bedre end andre – alle har deres styrker og svagheder
 • Forstå den enkeltes stress- og udviklingsveje

Dine samarbejdsevner øges med din forståelse af dine medmenneskers adfærd

Kortlægning af personlige ressourcer

 • Lær at coache, rådgive og hjælpe andre til at indfri deres mål og behov
 • Tilpas dine spørgeteknikker efter persontypen
 • Forstå at delegere, så den enkelte udfører de opgaver, som bedst egner sig til dennes kompetencer

Lær at bruge enneagram-profiltesten, og forstå hvordan du skal håndtere den enkelte persontype

Personlig udvikling

 • Lær at identificere dit nuværende udviklingsniveau og hvad du skal stræbe efter
 • Find dine ressourcer og lær at genkende ”det gule kort” når du er i modgang
 • Bliv inspireret af de andre persontypers adfærd, og se din egen situation ud fra de øvrige 8 udsigtspunkter

Fra viden til udvikling
Dine ressourcer

 • Lær hvordan du motiverer dig selv og hvordan det påvirker indfrielsen af dine målsætninger
 • Med enneagrammet kan du justere prioriteringen af de værdier du vil efterleve
 • Kend dine svage sider og vær opmærksom på hvilke faldgruber du skal agte dig for

Udnyt dine ressourcer – undgå faldgruber

Brugen af enneagrammet

 • Lær at bruge enneagrammet i hverdagen
 • Hvordan du matcher og kommunikerer med de andre typer
 • Hvilken enneagram kultur har din virksomhed/organisation?

Menneskekendskab i hverdagen

Enneagraminterviewet

 • Lær at bruge enneagrammet i interviewsituationer
 • Forstå hvordan du matcher de forskellige persontyper i forhold til værdier, attitude, buzzwords og præferencer
 • Lær hvordan du giver feedback til andre om deres enneagram profil

Få øget indsigt og forståelse via enneagrammet

Certificering (kan tilkøbes)

 • Få individuel feedback på din brug af enneagrammet i den individuelle certificering
 • Bliv oprettet som bruger af enneagram test version 3.0
 • Bliv coachet i egen anvendelse af enneagrammet fremover

Blåstempling af din viden

Din personlige handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved