Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Er dit mål SMART?

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
3 min.
27.04.2020

- En introduktion til SMART-modellen, som hjælper dig med at lykkes med dine mål


I en arbejdskontekst er det vigtigt at sætte mål for sig selv og det, man gerne vil udrette. Dels giver det retning, så du har noget at arbejde hen imod, og dels vil mennesker, der sætter mål for deres eget arbejde, generelt nå mere end andre, som ikke gør. Målsætninger er dermed essentielle for, at du kan arbejde effektivt og produktivt. Dine mål skal selvfølgelig være interessante at arbejde med, men hvad vigtigere er, at målene passer ind i forhold til din egen stilling – og virksomheden på et mere overordnet plan. 

SMART-modellen opstiller 5 kriterier for dine målsætninger, og er møntet på at hjælpe dig med at definere dem, gøre dem praktisk anvendelige og endelig lykkes med dem.

 

Specifikt

Først og fremmest er du nødt til at forstå, hvad der sker omkring dig og sætte mål, der kommer din virksomhed til gode. Du kan med fordel spørge dig selv, hvad du kan gøre bedre, eller eventuelt hvad du kan gøre mere af for at gavne din virksomhed. Det er essentielt, at dine formulerede mål er specifikke, så du ved præcist, hvad du arbejder hen imod, og da vores verdener er meget forskellige, får du her nogle eksempler for både privatpersonen, sælgeren, projektlederen og lederen, som vi vil bygge videre på i det følgende:

Privatperson: ”Jeg vil gerne tabe mig”

Sælger: ”Jeg vil gerne nå at ringe til flere kunder”

Projektleder: ”Vi vil færdiggøre projektet på aftalt tid”

Leder: ”Vi vil gerne løfte vores medarbejdertilfredshed”

 

Målbart

Dine målsætninger skal desuden altid være målbare, så du giver dig selv mulighed for at vurdere, hvor langt du er – eller ikke er – i selve opfyldelsen af målet. Ved hele tiden at holde et vågent øje med hvor langt du er i processen med at opfylde hvert af dine mål, kan du øge din motivation for at nå det enkelte mål, da du løbende kan følge med i udviklingen. Gør du omvendt ikke dine mål målbare, gør du det sværere for dig selv senere at vurdere, hvornår eller hvorvidt du er lykkedes med at opnå et af dine mål. Bygger vi videre på eksemplerne fra før, ser det således ud:

Privatperson: ”Jeg vil gerne tabe mig 5 kilo”

Sælger: ”Jeg vil gerne nå at ringe til 20 kunder mere”

Projektleder: ”Vi vil færdiggøre projektet på 100 timer”

Leder: ”Vi stiller spørgsmålet ’på en skala fra 1 til 10 - hvor glad er du for dit job?’ og sætter det som udgangspunkt”

Relaterede artikler og podcasts

Attraktivt

Hernæst skal dine mål være attraktive i den forstand, at de kommer enten virksomheden eller dig selv personligt til gode, og at resultatet på den måde vil være et ønskværdigt udfald. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit formulerede mål er attraktivt for din virksomhed, kan du eventuelt bruge centrale personer i din organisation som pejlemærker. Forestil dig eller spørg dem direkte, hvad de synes om målet, så du får skabt et parameter for, hvad attraktivitet er ensbetydende med i din situation og herved vil kunne opstille bedre definerede målsætninger. Eksempler herpå kunne være: Sundhed, vi sikrer resultatopfyldelse, vi skaber balance i vores tidsbudget, og vi fastholder motiverede medarbejdere.


Realistisk

Det siger nok sig selv, men dine målsætninger skal naturligvis også være realistiske, så du reelt har en chance for at indfri dem. Du kan kun løbe efter urealistiske målsætninger i en vis periode, før du risikere at opleve et drastisk fald i både din motivation og engagement. Det er nemlig udmattende aldrig at nå sine mål, og det kan i værste fald lede til en følelse af utilstrækkelighed - og det er der jo ingen grund til, hvis målet i sig selv var urealistisk fra start. Målet skal derfor defineres på en måde, så du med al rimelighed kan forvente at nå det, hvis du yder den rette indsats.

 

Tidsbegrænset

Endelig bør din målsætning være tidsbegrænset, så der bliver skabt en horisont for, hvornår målet bør være opnået. Udover at konkretisere selve målet, vil det være med til at drive dig fremad i arbejdet og få dig til at undgå udskydelser i forbindelse med opfyldelsen af målet. Husk også at gøre tidsbegrænsningen realistisk, så du hverken har for lidt eller for meget tid til at fuldføre opgaven. Det har følgende betydning for vores eksempler:

Privatperson: ”Jeg vil gerne nå at tabe mig 5 kilo inden sommerferien”

Sælger: ”Jeg vil gerne nå at ringe til 20 kunder mere om dagen i denne uge”

Projektleder: ”Vi følger projektplan for delafleveringer og hovedaflevering”

Leder: ”Vi måler igen efter et år”

Eksemplet – og sætningen – ” Jeg vil gerne nå at tabe mig 5 kilo inden sommerferien” lever således op til alle SMART-modellens 5 kriterier: Specifik, Målbar, Attraktiv, Realistisk, Tidsbegrænset. 

 

Når du bruger modellen og sætter dig mål, som overholder kriterierne, vil dine chancer for, at det lykkes, blive øget betydeligt. Sørg for at skrive dine mål ned, så du løbende kan forholde dig til udviklingen ved at analysere og evaluere på hver af dine målsætninger, og opdatér dem gerne, når det bliver relevant. Forhåbentlig blive dine næste målsætninger nu dine hidtil bedste!

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relevante kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.