Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Er du en kriger eller et offer?

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
4 min.
25.02.2020

Ens mentalitet har afgørende betydning for, hvor nemt eller svært livet bliver – eller rettere, hvor nemt eller svært du gør det for dig selv. Din mentalitet influerer nemlig både på din adfærd, hvordan andre mennesker opfatter dig, og i det hele taget hvordan dit liv kommer til at udfolde sig.

 

Mentalitet og overbevisninger

Mentaliteten er tæt forbundet med de overbevisninger, som du skaber helt fra barnsben af, og som muligvis kommer til at følge dig igennem hele livet. En overbevisning er en tanke eller formodning, du former på baggrund af den måde, du betragter verden på, og det kan eksempelvis dreje sig om, hvad du kan eller ikke kan, hvad du er eller ikke er, eller hvad der muligt eller umuligt.

Overbevisningerne styrer din adfærd, og de kan yde stor indflydelse på både din fysiske og din psykiske tilstand. Det er derfor vigtigt at blive bevidst om dem, da det er den eneste måde at blive i stand til at tage kontrol over dem og bruge dem aktivt til at nå dine mål.

Ifølge gammel indiansk visdom findes der to forskellige former for mentalitet – offermentalitet og krigermentalitet som er præget af hhv. et negativt og et positivt tankemønster. Vi rummer alle begge dele, men jo større bevidsthed du har om dem, desto lettere vil det være for dig at styre, hvordan de manifesterer sig og kommer til at påvirke dit liv.

I det følgende får du beskrevet både offer- og krigermentaliteten; hvordan de påvirker din verden, og hvad du kan gøre for at sikre dig, at offermentaliteten ikke tager over. Mentalitetsbegreberne beskrives i yderste potens, og langt de fleste mennesker vil kunne se dele af sig selv i begge begreber, så det drejer sig således ikke om at tilskrive sig enten den ene eller den anden mentalitet.

 

Artiklen fortsættes herunder.

Overskrift

Offermentaliteten

Offermentalitet kommer til udtryk hos mennesker, når de bliver usikre eller sårbare og derfor søger mod en bestemt adfærd, der kan øge deres følelse af tryghed eller velbefindende. Dette kan eksempelvis være forsøg på at få medlidenhed eller undgå at stå til ansvar overfor noget, hvis man har begået en fejl. Offermentaliteten vil gøre dig tilbøjelig til at lukke af for omverdenen, og du vil have det bedre med, at en anden tager skylden for noget – også selvom det reelt var din fejltagelse. Med en offermentalitet vil du have tendens til at snakke mere, end du handler, og du vil opleve at føle dig tvunget til at lyve – eller ikke kunne se en anden udvej – da det er endnu værre at blive ydmyget ved at påtage sig ansvar for en brøler eller gå ind i en konflikt med risiko for at tabe ansigt.

Du vil i høj grad blive påvirket af dine egne tanker, da du bekymrer dig om ting, der allerede er sket, og ting der vil ske i fremtiden, og dermed nager de mulige konsekvenser af dine handlinger dig. Du vil få bange anelser, der bliver til såkaldt hæmmende overbevisninger, som i større eller mindre grad kan spænde ben for dig. Det gør de, fordi de får dig til at tænke, ”det kan ikke lade sig gøre”, ”det kan jeg ikke finde ud af”, ”det kan vi ikke nå indenfor deadlinen”, eller ”det kommer ikke til at ske”. Du begrænser således dig selv med dine antagelser og kaster håndklædet i ringen, inden du overhovedet er begyndt at løse problemet eller opgaven.

Disse hæmmende overbevisninger danner grundlaget for offermentaliteten, og de kan på sigt blive en gevaldig hæmsko for dig og din udvikling. Det selvdestruktive tankemønster vil gøre dine negative antagelser og forudsigelser til selvopfyldende profetier, der får dine værste forestillinger til at blive til virkelighed. De hæmmende overbevisninger har en negativ effekt på både dine kunder, kolleger, arbejdsindsats og i sidste ende din fremtid, siden du vil komme til at præstere dårligere, og du vil blive sværere for andre at arbejde sammen med. De vil endvidere hindre dine muligheder for avancement og bedre fremtidige stillinger, da du højst sandsynligt ikke vil blive betroet vigtigere opgaver eller mere ansvar pga. din mentalitet, som hos de fleste arbejdsgivere vil blive anset for værende ”dårlig adfærd”. Der er dermed risiko for, at du kommer til at sidde fast i en position, som du foragter og ikke kan slippe ud af. På den måde gør du alle dine hæmmende overbevisninger om, at du ikke kan det ene og det andet, til realiteter.

 

Ens mentalitet har afgørende betydning for, hvor nemt eller svært livet bliver – eller rettere, hvor nemt eller svært du gør det for dig selv. Din mentalitet influerer nemlig både på din adfærd, hvordan andre mennesker opfatter dig, og i det hele taget hvordan dit liv kommer til at udfolde sig.

Relaterede podcasts

Krigermentaliteten

Til forskel består krigermentaliteten i at tackle forestående udfordringer med oprejst pande og masser af ukuelig gejst, og den bidrager betydeligt til din evne til at gøre tingene lettere for dig selv. Du vil kunne både tænke og være mere holistisk, ligesom du i høj grad vil kunne få ting til at ske, da du ikke ligger på den lade side. Du vil have en nærmest uudtømmelig overflod af energi, så både du selv og andre omkring dig vil kunne overkomme mere, og du ser muligheder i stedet for begrænsninger, hvilket er med til at udvide din horisont. Du vil for det meste være til stede i nuet, så du bedre kan koncentrere dig om det, du laver i øjeblikket. Du er åbensindet, ansvarsfuld og ærlig, ligesom du i stor udstrækning søger at give velovervejet feedback til dine medmennesker.

Alle disse forhold er med til at gøre verden og dit liv lidt nemmere. Du vil kunne opnå mere – formentlig uden at skulle gøre helt så meget for det – da du vil give dine omgivelser større lyst til at arbejde for dig og sammen med dig. Du vil opleve en tendens til sjældnere at blive affejet, da folk har større respekt for dig og din mening, og krigermentaliteten kan på den måde være katalysator for et sundere arbejdsliv, som både du og dine kolleger vil opleve som mere motiverende og givende. Du påvirker nemlig dine kolleger igennem din mentalitet og adfærd, fuldstændig ligesom dine kolleger påvirker dig. Så hvis du får sat en positiv udvikling i gang, vil det være svært at stoppe dig, og får I først sat den positive udvikling i gang sammen, vil det være noget nært umuligt at stoppe jer. Den rette adfærd vil skabe de rette resultater, og du er nødt til at starte med dig selv. Langsomt vil de positive tendenser dog sprede sig til din omverden, og formår din omverden at følge ordentligt op på din indsats, vil I være væsentligt bedre stillet i forhold til at nå alle jeres målsætninger – professionelt såvel som privat.

 

Grib styringen

Med andre ord har du igennem dine egne tanker og adfærd selv magten til at yde indflydelse på din arbejdsdag og gøre den endnu bedre. På den måde vil du gøre dig selv en tjeneste, idet du ikke alene forbedrer din nuværende hverdag; du forbedrer også dine fremtidsudsigter, da både dit mindset, din arbejdsindsats og dine relationer – arbejdsmæssigt såvel som privat – vil blive styrket. Du kan vælge at lade stå til og spænde ben for dig selv, eller du kan vælge at være opmærksom på tegnene på offermentalitet og arbejde aktivt for at undgå et dårligt tankemønster. Drop derfor de dårlige vaner, og find din nye mentalitet frem, når du tager på arbejde i morgen.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.