Foredrag: Farvel til perfektionismen

Foredrag: Farvel til perfektionismen

Perfektionisme er en overdreven trang til gøre tingene perfekt. Perfektionisme kan være fantastisk, men den usunde perfektionisme findes også. Sidst nævnte kan føre til bl.a. ineffektivitet, uudnyttet potentiale og stress, hvis ikke den håndteres korrekt.

I foråret 2015 blev foredraget Farvel til perfektionismen afholdt i København og Aarhus, som en del af en gratis foredragsrække hos TACK. Deltog du ikke i foredraget, kan du her læse om nogle af de hovedpunkter, der blev præsenteret af foredragsholder og direktør hos TACK International Peter Merved.

Vores erfaringer – vores sandhed
Vi mennesker agerer ud fra overbevisninger omkring, hvordan verden hænger sammen. Disse overbevisninger er baseret på vores tidligere erfaringer og bliver derfor opfattet som vores personlige sandhed. Når vi har en forestilling om, hvornår noget er godt nok, sker det ud fra vores egen vurdering af, hvilke forventninger vi har til os selv og hvilke forventninger, vi tror, andre har til os. Men vi må huske, at den måde du og jeg ser verden på, ikke nødvendigvis stemmer overens med den måde andre ser verden på.

Frygten for at fejle
Frygten for at fejle og skuffe os selv eller andre er noget, som kan ligge dybt i os. Vi kan være overbeviste om, at vi ikke kan leve op til egne og andres forventninger, og disse overbevisninger kan virke yderst hæmmende for vores udvikling. En hæmmende overbevisning kan f.eks. være: ’Det har jeg ikke prøvet før – det går sikkert galt’ eller ’Det er ikke godt nok’.

Selvcoaching og mentaltræning
Der er flere forskellige redskaber, som kan hjælpe os med at give slip på de overbevisninger, der hæmmer os i vores dagligdag. Bl.a. kan man ved hjælpe af nogle simple spørgsmål hjælpe hjernen med at evaluere de overbevisninger, vi har fået indkodet og som er blevet vores virkelighed. Dette kaldes selvcoaching. Du vil måske kunne drage nytte af, at stille dig selv følgende spørgsmål:

Hvad er det, du tror?
Hvordan kan du vide, at det forholder sig sådan?
Hvilke konsekvenser har det for dig at tro på dette?
Hvornår tænker du sådan?
Hvem ville du være uden denne tanke?
Hvorfor holder du fat i denne tanke?

En anden tilgang kunne være, at du benytter dig af den viden, vi har om hjernen. Dette kan på en nem og let måde gøres ved, at du lige inden du falder i søvn, og når du er ved at vågne, fokuserer på positive tanker om dig selv. Dette gøres fordi man i denne tilstand er på to hjernebølgefrekvenser, som kaldes alpha og -thetabølger. I dette frekvensområde er det kritiske filter slukket og du har derfor adgang til at påvirke dig selv i en positiv retning gennem din underbevidsthed.

Har I i jeres virksomhed lyst til at blive inspireret til, hvordan I kan hjælpe jeres medarbejdere til at slippe af med deres hæmmende overbevisninger, så de kan opnå mere, er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 70101201.

Relaterede sider: Coaching & Mentoring

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved