Forumteater

Forumteater er en alternativ og særdeles effektiv teamaktivitet, der kan løse daglige udfordringer på jeres arbejdsplads på en underholdende, interaktiv og spændende måde. Under forumteater vil en gruppe af skuespillere udspille et teaterstykke fra virksomhedens hverdag af 15-20 minutters varighed. Stykket vil dramatisere en eller flere situationer fra arbejdspladsen, og vil bygge hen imod et konfliktpunkt, der efterfølgende skal løses. Publikum får mulighed for at byde ind med fortolkninger og ændringer til teaterforløbet. En fascilitator vil fungere som bindeled mellem forestillingen og publikum, så der skabes en dynamisk og interaktiv oplevelse, der effektivt løser udfordringer på en underholdende måde.

Målgruppe

Grupper der ønsker at styrke sammenholdet og samarbejdsevnerne i deres virksomhed/afdeling på en sjov, interaktiv og anderledes måde.
Forløbet kan bruges som et underholdende, udfordrende og anderledes led i jeres samlede træningsforløb - f.eks. som afslutning og prikken over i'et for det samlede program.

Udbytte

  • En interaktiv oplevelse, som skaber stort engagement og indlæring blandt de involverede tilskuere
  • Formidling af vigtige budskaber og erfaringer gennem en emotionel oplevelse, som tilskuerne ikke vil glemme
  • Øget medejerskab i virksomhedens udfordringer blandt jeres medarbejdere
  • En ny, medrivende og underholdende måde at betragte jeres virksomhed og udfordringer på
  • En interaktiv oplevelse, som viser jeres daglige udfordringer fra et nyt perspektiv og som skaber øget indsigt, forståelse og innovation blandt jeres medarbejdere

Det skræddersyede forløb


Forumteater indledes med en researchfase, hvor TACKs professionelle team spørger ind til den daglige virksomhedskultur, medarbejdernes samspil og daglige udfordringer. I denne proces er det vigtigt at indkredse præcis de temaer, der er aktuelle og som organisationen ønsker belyst.

Dernæst planlægger skuespillerne aktstykkerne i store træk, hvorefter forestillingen kan begynde. Skuespillerne vil spille karakterer som alle i organisationen kan identificere sig med.

Den interaktive del af forestillingen begynder dernæst, og publikum vil nu kunne komme med forslag til, hvordan skuespillerne kan ændre deres adfærd og handlinger, så situationen kan blive løst. Facilitatoren hjælper publikum hen imod de forskellige årsager til situationen og konstruktive løsninger. Til slut opsummeres de vigtigste erfaringer og løsninger, hvorefter en konkret handlingsplan præsenteres. Forløbet vil typisk strække sig fra halvanden time og frem, og fungerer foran et publikum af alt fra 20-500 medarbejdere.

Firmatilpasset forløb? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved