Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Gentænk strategien

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
3 min.
09.12.2020

5 tips til effektiv refleksion

Når man står overfor et nyt halvår, er det en hensigtsmæssig anledning til at sikre sig, at ens strategi er den rigtige, og at den er tilpasset de udfordringer og muligheder, man oplever og kan udnytte.

Særligt i tider hvor omstændighederne eller markedsvilkårene ændrer sig hastigt, bliver det endnu vigtigere at gøre sig de rigtige overvejelser om ens strategi, så man formår at tilpasse den i det omfang, det måtte være nødvendigt.

Du får her 5 tips til, hvordan du effektivt reflekterer over din strategi, så du sikrer at den matcher de udfordringer og muligheder det kommende halvår byder på.


1. FÅ STYR PÅ DE HÆMMENDE OVERBEVISNINGER

Først og fremmest gør du klogt i at klarlægge de hæmmende overbevisninger, der gør sig gældende i din organisation. Det kan du gøre ved at sætte spørgsmålstegn ved, hvad det i virkeligheden er, der hindrer organisationen i at opnå et specifikt mål. I visse tilfælde vil enten du eller nogle af kollegerne omkring dig være tilbøjelige til at danne sig nogle forestillinger om, hvad der kan eller ikke kan lade sig gøre, og hvad der er dømt til at fejle, og kun nogle af forestillingerne her vil rent faktisk være sandfærdige og berettigede. I andre tilfælde vil forandringer i markedsforholdene betyde, at de overbevisninger, som engang var berettigede nu ikke længere gælder, og det vil åbne for nye muligheder, der bør handles på.

Identificér derfor, hvilke hindringer der har bund i den virkelighed, I befinder jer i nu, og hvilke der ikke længere er aktuelle eller viser sig at have været det pure opspind. Såfremt den nuværende strategi oprindeligt blev udformet på baggrund af nogle af de hæmmende overbevisninger, der viser sig ikke at være gældende, så udform den nye strategi for det næste halvår ud fra virkeligheden, som I nu opfatter den.


2. FORSTÅ DEN MENNESKELIGE RESSOURCE

Hvad en organisation er i stand til er tæt forbundet med, hvad medarbejderne er i stand til, så for at forstå din egen organisation ordentligt, er du først nødt til at forstå medarbejderne. Medarbejderne udgør organisationens menneskelige ressource, og den vedrører en lang række emner, bl.a. engagement, ansvar, loyalitet, initiativ, personlig produktivitet, relationer, personlig kvalitet, funktionel kompetence, fleksibilitet, implementering og energi. For reelt at forstå denne ressource bør du dels klarlægge, hvad medarbejderne er gode til, og hvor I som organisation således er stærke, og dels definere de områder, kompetencer og processer, som I bør søge at styrke.

Relaterede podcasts og artikler

3. UDFORDR STRATEGIENS MÅL

Siden forhold og vilkår kan have ændret sig i løbet af det seneste halve år, er du nødt til også at tage målene for jeres strategi op til overvejelse igen. Uanset hvor god eller hensigtsmæssig du må have opfattet jeres strategi, dengang den blev udformet, så vurdér, hvorvidt målene stadig giver mening i forhold til den situation, I befinder jer i lige nu, eller om der er behov for, at målene rettes til i forhold til nye trusler og muligheder, der er opstået i løbet af det sidste halve år.


4. TÆNK HANDLING OG NY HANDLING

Der begynder at tegne sig et billede af jeres nuværende situation, og du gør dig muligvis allerede nogle tanker om, hvad der bør gøres, og hvilke initiativer, der skal enten sløjfes eller søsættes i det forestående halvår. I denne sammenhæng er prioritering essentiel, og du bør derfor gøre dig helt klart, henholdsvis hvad der er vigtigt, og hvad der haster at gøre nu. På denne måde skaber du en tydelig handlingsplan for det næste stykke tid, som din organisation kan følge.


5. REVURDÉR STRATEGIENS STAKEHOLDERS

Sidst, men ikke mindst, bør du genoverveje forholdet, som din organisation har til jeres forskellige stakeholders eller interessenter, og i hvilket omfang det forhold har ændret sig det seneste halve år. Hvilke af interessenterne er således stadig relevante at medtage, og hvem af dem er muligvis røget i svinget som følge af ændringer i markedet eller andet? Svaret på dette vil bidrage til, at I kan allokere jeres ressourcer hensigtsmæssigt, så I undgår det mulige ressourcespild, der kan risikere at opstå, såfremt der bliver taget hensyn til nogle interessenter, som I virkeligheden har mistet deres betydning for jeres organisation.

Som følge af at en organisations strategi altid skal være tilpasset de udfordringer og muligheder, organisationen befinder sig i eller står overfor, udgør halvåret en oplagt muligt for at tage sig tid til at tænke sig om og tage sine strategiske planer op til overvejelse igen. Den gældende strategi skal ikke bare sikre årets resultat - den er også med til at lægge fundamentet for de kommende år. Et fundament som du uundgåeligt skal bygge ovenpå, så sørg for at gøre det stærkt, så huset ikke senere hen vælter.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.