Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Husk at sige ”TAK”

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
4 min.
27.06.2020

- En genvej til et bedre arbejdsliv: 7 situationer hvor vi bare skulle have sagt ”tak”

 

”Tak” er et stærkt ord, som for manges vedkommende bliver brugt alt for lidt. Ikke alene har ordet potentialet til at gøre dagen bedre for dig selv og andre omkring dig; det kan desuden udfylde enten en værdsættende, anerkendende eller undskyldende funktion afhængig af konteksten. Herudover kan ordet være med til at fremhæve det positive i en given situation eller den positive side af en sag, og som effekt heraf styrke et samarbejde, arbejdsmiljø m.m.
Du får her 7 eksempler på situationer, hvor vi blot bør sige ’TAK’.


1. NÅR VI FÅR ET KOMPLIMENT

Når folk tager sig tid til at rose eller komplimentere dig, er det selvsagt fordi, de gerne vil vise dig, at de sætter pris på dig og det, du gør. I de situationer bør du også selv tage dig tid til at sige ”tak”; særligt hvis du er typen, der har svært ved at tage imod ros.

Mange mennesker har svært ved at tage rosen til sig og reagerer på komplimenter ved at komme med undskyldninger for, hvorfor det er, som det er. Brugen af ordet ”tak” viser, at du værdsætter og respekterer afsenderens kompliment, og det kan være med til at knytte eller forstærke jeres indbyrdes relation og i forlængelse heraf jeres samarbejde.


2. NÅR VI ER FOR SENT PÅ DEN

Når man kommer for sent til en aftale, vil de fleste være tilbøjelige til først og fremmest at sige ”undskyld” for herved at beklage, at man har klokket i det og været til gene for den anden part. Ordet ”undskyld” vil dog ofte være en negativ indledning til samtalen, idet man hænger sig i – eller refererer tilbage til – at der er blevet begået en fejl. Drop alle undskyldningerne, og sig ”TAK” for den tid, du har taget. Sket er sket, og der er ingen grund til at lade det præge samtalen med en negativ tone, der kan skade formålet med at mødes. Brug i stedet et positivt ladet ord som ”tak”, der udtrykker taknemmelighed for, at du har fået lov til at lægge beslag på den eller de pågældende personers tid – og fordi de har ventet på dig i stedet for at annullere jeres aftale.

Relaterede artikler

3. NÅR VI FÅR FEEDBACK

Særlig vigtigt er det at sige tak i situationer, hvor andre forsøger at give dig noget, som enten vil stille dig bedre eller gøre dig bedre, og det kan eksempelvis være, når du modtager feedback fra andre. Formålet med oprigtig feedback vil altid være at hjælpe dig og gøre dig stærkere, på trods af at det somme tider vil kunne opfattes anderledes. Så tag godt imod feedbacken, og sig ”tak”. Det vil gøre dine medmennesker mere tilbøjelige til at hjælpe dig ved at give dig feedback igen i fremtiden. Al feedback skal ses som en gave, der kan være med til at styrke din udvikling.


4. NÅR VI BLIVER FORSTYRRET

Et andet tidspunkt, hvor folk har det med at glemme at sige ”tak”, er, når man bliver forstyrret midt i sit arbejde. Mange vil have en tendens til at blive irriterede på personen, der forstyrrer, og irritationen kan så risikere at blive hængende, selv hvis forstyrrelsen viser sig at være vigtig eller retmæssig. Det kan afføde et negativt indtryk, hvilket kan få den ”forstyrrende” person til at undlade at gå til dig næste gang – selv hvis det er vigtigt. Det er derfor en oplagt mulighed for at opdrage på dine omgivelser ved at give dem en forståelse for, hvornår det er hensigtsmæssigt at forstyrre dig, og hvornår man bør lade være.

Når der er skabt overblik over de grundlæggende retningslinjer for projektet, skal der skabes struktur og tages styring. Det kræver, at I får skabt gates mellem de forskellige faser. Gates fungerer som beslutningspunkter, der skal gennemføres for at gå fra projektets ene fase til den næste. Her skal projektteamet i fællesskab vurdere, om I er klar til at gå ind i forløbets næste fase. Bliver I enige om, at I har skabt et tilstrækkeligt stærkt fundament i den igangværende fase, kan I således gå videre til den næste. Det er ikke sikkert, at dette viser sig at være tilfældet – hvorfor det nogle gange kan være nødvendigt at tage et eller flere skridt tilbage i projektforløbets faser for at lave de nødvendige justeringer. I sådanne tilfælde bliver det ekstra afgørende, at I sørger for at have jeres overordnede deadline for øje, så tidsplanen ikke skrider.

Relaterede podcasts

5. NÅR VI FÅR DÅRLIGT NYT

Når vi hører noget, som vi ikke bryder os om, vil vi typisk reagere derefter. Det betyder, at vi ofte vil have negative reaktioner på dårlige nyheder, men her skal vi huske på, at budbringeren sjældent er årsagen til de dårlige nyheder. Det vil aldrig gøre noget godt for din relation til budbringeren, hvis du kommer med en negativ reaktion. Budbringeren kan nemt risikere at opfatte din negativitet som værende relateret til budbringerens person i stedet for budskabet. Husk derfor altid på at sige ”tak” for at blive underrettet om nyheder, der er relevante for dig og det, du gør – selv hvis det er nyheder, som går dig imod.


6. NÅR VI FÅR KRITIK

Modsat feedback har kritik ikke altid en eksplicit målsætning om at gøre dig bedre, men kritik kan dog ikke desto mindre gøre dig bevidst om, hvor du kan udvikle dig – eller hvor andre mener, du kan udvikle dig. Det vil desuden sjældent gavne dig at begynde at forsvare dig selv og argumentere imod kritikken. Tag i stedet det du kan bruge med videre, og tilsidesæt det irrelevante eller ufordelagtige som ikke kan bidrage til din udvikling.

 

7. NÅR VI ER I TVIVL


Ordet ”tak” bidrager til at skabe accept, respekt og værdsættelse; på alle måder positive træk som bør være toneangivende i enhver moderne organisation. Herudover kan ordet ”tak” være med til at styrke relationer, og internt i en organisation vil det dermed altid være gavnligt at sige ”tak”. Du bør derfor hellere sige det en gang for meget end en gang for lidt, og når du måtte være i tvivl om, hvorvidt du burde sige ”tak”, så kan du med fordel være på den sikre side og bare gøre det.


”Tak” er et kraftfuldt ord, som kan være med til at styrke både mennesker og processer. Det virker næsten for simpelt, og det er måske netop årsagen til, at ”tak” så længe har været en overset facet af interne, organisatoriske arbejdsgange, som hidtil ikke er blevet tildelt tilstrækkelig opmærksomhed. Det vil vi dog gerne bidrage til at få lavet om på, så vi bliver bedre i stand til at vise vores påskønnelse af andre og herigennem forbedrer arbejdsmiljøet på vores respektive arbejdspladser. Vi håber denne artikel har skabt grundlag for inspiration hertil, og tak fordi du gav dig tid til at læse den.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.