Hvad er en god og en dårlig leder?

Hvad definerer en god og en dårlig leder? Vi har været på gaden og spørge danskerne og her kan du se, hvad de svarede.

Når danskerne skal sætte ord på, hvad der karakteriserer en god leder, er det blandt andet et ord som ’rummelighed’, der er i fokus. Ifølge de adspurgte danskere skal en god leder kunne give retning og råderum, og der skal være plads til, at man som medarbejder kan begå fejl. En god leder skal påskønne sine medarbejderes arbejde og italesætte denne påskønnelse samt vise at han/hun accepterer og respekterer sit personale. En god leder har indsigt i de opgaver, som medarbejderne udfører og kommer med rimelige krav. Derudover pointeres det af flere af de adspurgte, at en god leder er en, man kan stole på og som holder de aftaler, man indgår.

Når de adspurgte danskere skal svare på, hvad der karakteriserer en dårlig leder, nævner en af de adspurgte prompte ’dårlig humor’. Derudover karakteriseres den dårlig leder af de adspurgte som en person, der er konfliktsky og som ikke tager lederskab, en person der er selvisk og som kun tænker på at fremme sin egen karriere fremfor at tænke på, hvad der gavner hans/hendes medarbejder. Endvidere pointeres der, at en dårlig leder træffer uigennemsigtige beslutninger og ikke taler med medarbejderne. Han/hun er ikke til at stole på og ændrer hele tiden kurs. En dårlig leder lytter ikke til sine medarbejdere og ved ikke, hvad medarbejderne laver. Slutteligt nævner flere af de adspurgte personer, at en dårlig leder, ifølge dem, er en person, som blander sig for meget og som altid skal finde fejl ved de opgaver, som medarbejderne udfører. For eksempel ved at spørge ’kunne du ikke have gjort det bedre?’ eller ’kunne du ikke have gjort det på en anden måde?’

Dette var holdningerne fra de danskere vi mødte, den dag vi var på gaden for at tage pulsen på god og dårlig lederskab, men hvad synes du karakteriserer en god og en dårlig leder?

Ønsker du at udvikle dine lederevner? Klik på nedenstående links og læs mere om, hvordan du blandt andet kan arbejde med dig selv som leder.

Motivational Leadership

Fields Sales Management


Profitable Sales Management

Ledelsespsykologi

Lederen som coach

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved