Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Hvorfor forlader dine medarbejdere jobbet

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
4 min.
27.05.2020

Gode og dygtige medarbejdere udgør rygraden i enhver virksomhed og kan ofte gøre forskellen mellem at slutte året i plus eller minus. Det kan imidlertid være svært at finde og rekruttere dygtige medarbejdere, hvilket betyder, at når det lykkes, er der et udpræget behov for, at du gør en indsats for at fastholde dem.

Men hvordan undgår du, at dine gode medarbejdere søger væk? Det spørgsmål kan du undersøge fra to forskellige vinkler: Hvorfor vil medarbejderen gerne have det andet job, eller hvorfor vil medarbejderen gerne forlade sit nuværende job?

Da vi mennesker motiveres af vidt forskellige ting, kan årsagerne til, at en medarbejder ønsker et specifikt andet job, også være meget forskellige fra sag til sag, og svaret vil derfor afhænge af mange individuelle og personlige faktorer.

Hvis du derimod kigger nærmere på, hvad årsagerne er til, at en medarbejder gerne vil forlade sit nuværende job, så tegner der sig et billede af tre overordnede forhold, som har stor indvirkning på, hvorvidt dine medarbejdere vil søge væk. I det følgende vil disse tre forhold blive beskrevet, så du kan holde på medarbejderne, du har, ved at ændre på forhold der gør, at de forlader dig og din virksomhed.

Vil du kunne lede virksomhedens forandringsprocesser?

På kurset Change Management lærer du at sikre succesfulde forandringer samt få en bevidsthed om de faktorer, der kan bidrage til eller forhindre at forandringerne sker. Hent kursusbeskrivelsen her.

OMDØMME & MENING

Det første forhold, du bør tage i betragtning, er medarbejderens opfattelse af virksomhedens omdømme. Opfatter medarbejderen virksomheden negativt, vil medarbejderen selvsagt være mere tilbøjelig til at søge væk. Det samme gør sig gældende, hvis medarbejderne har et indtryk af, at virksomhedens brand er svagt, og at andre mennesker således ikke kender til eller bryder sig om virksomheden og dens aktiviteter. I så fald vil medarbejderen have sværere ved at være stolt af sin stilling og arbejdsplads, og hun/han vil derfor anse alternative jobmuligheder som mere attraktive.

Hav derfor altid in mente, hvad virksomhedens brand har af værdi for dine medarbejdere, og hvordan det opfattes af dem. Branding er ikke kun til for at få flere kunder i butikken - det er samtidig en del af fluetapen, der får medarbejderne til at blive hængende. Stoltheden i jobbet er på den måde en af hjørnestenene i fastholdelsen af de dygtige medarbejdere, da de i mange tilfælde gerne vil kunne fortælle andre med stolthed, hvor de arbejder, og hvad de laver. Det forudsætter, at virksomheden er velanset, eller at medarbejderen kan se en mening i jobbet.

Sikr derfor, at medarbejderne har en forståelse af virksomhedens bedrifter, og at organisationens succeshistorier deles internt, så medarbejderne bliver klar over, hvad de kan være stolte af. Desuden bør medarbejderne forstå, hvorfor de laver det, de laver, hvad den enkeltes målsætninger er, og hvordan det relaterer sig til virksomhedens overordnede mål.

Relaterede artikler

RELATIONER

Det andet forhold, du bør have øje for, er medarbejderens relationer og kontaktpunkter i det daglige. En af de hyppigste årsager til, at folk forlader deres job, er netop, at de ikke bryder sig om deres chef. Det kan eksempelvis være, hvis chefen ikke tager ansvar, skyder skylden på andre eller tager æren fra andre; typiske fejl som ledere begår, fordi de ser det som en let måde at høste anerkendelse på uden at løfte en finger – eller for at redde deres egen stolthed og dermed slippe for at tage skraldet. En svag, ikke-tilstedeværende ledelse vil således være ødelæggende for medarbejderfastholdelsen.

Det samme kan være tilfældet, hvis medarbejderen opfatter arbejdsklimaet som værende dårligt eller kollegaerne for værende inkompetente. I så fald vil medarbejderen enten ikke bryde sig om at komme på arbejde grundet de dårlige relationer til kollegerne, eller også vil han/hun få en opfattelse af, at visse medarbejdere må trække et tungere læs end andre. Det vil ligeledes være til skade for medarbejderens motivation og arbejdsglæde.

Herudover kan begrænsede muligheder for kontakt med personer uden for firmaet også få dygtige medarbejdere til at søge væk. Det skyldes, at mange af dem har et behov for selv at se og blive set, da det er med til både at udvikle dem og motivere dem til at gøre mere. Helt overordnet vil medarbejdere gerne have det godt med dem, de arbejder med, hvad enten det er internt eller eksternt, men dygtige medarbejdere har en bedre forhandlingsstyrke overfor organisationen ift. at kræve det, hvis man vil undgå, de søger væk. Du er derfor nødt til at tage hensyn til dette for at sikre fastholdelsen af de dygtige medarbejdere. Helt generelt gør du klogt i at være opmærksom på arbejdsklimaet, som kan have stor indvirkning på, hvorvidt folk søger væk. Du kan eksempelvis lave jævnlige klima- og energimålinger, indføre en sund feedbackkultur eller lignende.

Relaterede podcasts

PERSONLIG UDVIKLING

Dygtige medarbejdere skal gerne kunne se en udvikling - både i dem selv og i deres respektive stillinger. De er blevet dygtige, netop fordi de bliver ved med at dygtiggøre sig hele vejen igennem deres karriere, og får de ikke lov til det, vil det være skadeligt for deres arbejdsglæde.

Du er således nødt til altid at give dem mulighed for at udvikle sig for at kunne fastholde dem. Foreligger der eksempelvis ingen planer for uddannelse, eller er karrieremulighederne i en given stilling minimale, bliver det sværere for dig at fastholde de dygtige medarbejdere.
Arbejdspres og stress kan også være med til at skade medarbejderfastholdelsen, da de dygtige medarbejdere ikke vil have hverken tid eller overskud til at udvikle og dygtiggøre sig.

De skal kunne se, at deres job giver dem et fundament for resten af deres liv; noget som de kontinuerligt kan bygge videre på, hvad enten de måtte forblive i deres nuværende stilling eller søge nye græsgange.

For at fastholde dine dygtige medarbejdere gør du klogt i at tage hensyn til de førnævnte forhold, og manglende indsigt eller investering heri kan blive dyrt for virksomheden i længden. Hold derfor også gerne fratrædelsessamtaler, så du klarlægger årsagerne til, at din medarbejder søger væk, og lav herefter en plan for det, du kan ændre på. 

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.