Analyse

- Data gør os klogere og gør det muligt at træffe de rigtige valg

Det er ikke nok at tro, vi skal vide. Vi lever i en meget intens verden, der ændrer sig med enorm hast. Som leder kan det være svært at gennemskue de områder, vi har ansvaret for. Ofte bliver beslutninger taget på fornemmelser, bygget på en meget lille egen berøring og tilbagemeldinger fra vores medarbejdere. Her bliver analysen et vigtigt redskab, så vores billede af virkeligheden bliver så nuanceret og rigtig som mulig. Dette billede gør det muligt at træffe de rigtige beslutninger, igangsætte de korrekte tiltag og sidst men ikke mindst, sætte retning og skabe motivation for vores medarbejdere.

Mystery shopping

Tilbagemelding fra en anonym og professionel ”kunde” sikrer ensarthed i koncept og service i butikskæden.
Læs mere

Tilfredshedsanalyse

En undersøgelse af kundernes tilfredshed viser, hvor virksomheden bør sætte ind for at gøre det endnu bedre.
Læs mere

Tabtsagsanalyse

Når salget er tabt, er årsagen ofte ukendt. En ekstern analyse henvender sig til kunden og opnår afklaring.
Læs mere

DISC

Adfærdsprofil giver viden om egen & andres adfærd og øger bevidstheden om personlige motivationsfaktorer.
Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved