Konflikthåndtering

Kurser i konflikthåndtering


Konflikter er en naturlig del af vores dagligdag og opstår ofte på grund af misforståelser. Når mennesker er i dialog med hinanden – for eksempel som kollegaer, medarbejder og kunde eller medarbejder og leder – vil der opstå situationer, hvor motiver, behov, holdninger og menneskelig forskellighed støder sammen. Dette er et af livets fakta, som vi ikke kommer udenom, og netop derfor bør du ruste dig bedst muligt til at håndtere disse situationer. Det gør du på bedste vis ved at tage et konflikthåndteringskursus.

Åbent kursus i konflikthåndtering


Hvis du som enkeltperson ønsker at styrke din evne til at håndtere konflikter, kan du tilmelde dig det åbne kursus i Konflikthåndtering & Problemløsning. Kursets løber over 2 dage og giver dig et dybdegående indblik i de forskellige konflikttyper, samt hvordan du griber disse an, så de løses mere gnidningsfrit. Du vil samtidig få lejlighed til at sparre med andre kursister i samme situation som dig selv og herigennem kunne få flere perspektiver på en given sag, problematik, emne m.m. Hos TACK tilskynder vi samtidig til et åbent og venligt undervisningsmiljø, hvor der er plads til løbende sparring og konstruktiv feedback.

Klik her for at læse mere om det åbne kursus i Konflikthåndtering & Problemløsning.

Firmatilpasset uddannelsesforløb i konflikthåndtering


Hvad end der er tale om ledelse, salg, personlig udvikling eller teamudvikling, er konflikthåndtering og problemløsning væsentlige emner. Søger I som virksomhed et samlet kompetenceløft inden for disse emner, har I mulighed for at afholde et internt forløb, som er tilpasset jeres behov og udfordringer. Når medarbejdere, der arbejder tæt sammen, tager sammen på kursus i konflikthåndtering, så vil det typisk have en kraftigt forebyggende effekt. Udover at blive bekendt med selve kursets førnævnte indhold, vil medarbejderne både se hinanden fra en anden side, lære hinanden bedre at kende, tænke anderledes over hvordan adfærd kan påvirke opfattelse og betragte tidligere (muligvis uforløste) konflikter i et nyt lys.

Klik her, hvis du ønsker at kontakte os ifbm. et virksomhedskursus

Konflikthåndtering og salg


Som sælger er det vigtigt at afstemme forventninger med sine kunder. Der er mange interesser og der opstår derfor også ofte konflikter i kunderelationer. Derfor er forståelse for konflikthåndtering helt afgørende for at sikre fortsatte og sunde relationer. Sælgerne skal også være stærke til konflikthåndtering i forhold til eget bagland, hvor det gode samarbejde kan være lige så vigtigt som arbejdet med kunderne. Stærk ligeværdig kommunikation, differentieret kommunikation og konstruktiv indvendingsbehandling er gode redskaber for sælgerens konfliktløsning.

Konflikthåndtering og ledelse


Som leder er konfliktløsning og konflikthåndtering en af de væsentligste arbejdsopgaver. Konflikter er uundgåelige, og det drejer sig om at bringe medarbejder og organisationen hurtigt igennem dagligdagens konflikter, sikre at konflikterne ikke kommer igen og forebygge, så antallet af konflikter bliver minimalt. Din rolle som konfliktmægler og problemløser er afgørende for din succes, og selvom konflikthåndtering har sine egne redskaber, drejer det sig i høj grad også om at bruge de traditionelle ledelsesredskaber rigtigt. Forandringer åbner for mulige konflikter, og det betyder derfor meget, hvorvidt en leder er klædt godt på ift. konflikthåndtering, når større ændringer kommer til syne i horisonten. Enhver leder bør i det tilfælde tage på kursus i konflikthåndtering, da en effektiv konflikthåndtering skaber fundamentet for forandring og samtidig åbner op for personlig udvikling.

Konflikthåndtering i teamet


Godt samarbejde er ofte beskrevet ved få konflikter – Vinderteams har også konflikter men vinder, fordi de er stærke til konflikthåndtering og på den måde kan holde fokus på deres mål. Teamet skal forstå hinanden, have klare spilleregler og være stærke til konfliktløsning for at kunne holde snuden i sporet og nå deres mål på en effektiv måde. Ved at have et team, der har gode evner inden for konflikthåndtering, vil man kunne opretholde effektive arbejdsgange og brugen af ressourcer, da konflikter ikke vil forårsage unødigt spild. Kurser i konflikthåndtering kan forbedre arbejdsmiljøet betragteligt og er altafgørende for organisationers og virksomheders succes. Bestil derfor konflikthåndtering hos TACK til hele organisationen i dag, og forsikr dig imod fremtidige konflikter.

Hvad du lærer på et kursus i konflikthåndtering


På TACKs kurser i konflikthåndtering vil du lære at identificere de forskellige konflikttyper samt, hvordan du tackler disse, før de løber af sporet. Du vil få redskaberne til at bruge konflikterne konstruktivt og skabe et bedre arbejdsklima. Konflikter kan vendes til noget positivt og være givtige, hvis man forstår at håndtere situationen og de involverede parter korrekt. Denne evne kommer dog ikke af sig selv og kræver, at man er blevet uddannet hertil og desuden besidder en smule empati og overvågenhed. Herudover gør et kursus i konflikthåndtering det muligt at forebygge konflikter, inden de opstår, ligesom at konflikter vil være mindre tilbøjelige til at eskalere, hvis de opstår.

Proaktivt eller reaktivt kursus i konflikthåndtering?


Står du eller din virksomhed over for mulige interpersonelle eller kulturelle udfordringer afstedkommet af virksomhedssammenlægninger, ændringer i organisationsstrukturen eller noget helt tredje, så vil det være til væsentlig gavn for organisationen at klæde alle involverede parter godt på til at møde, samarbejde og løse konflikter med nye mennesker. Det kan i denne sammenhæng godt betale sig at være proaktiv i forhold til konflikter; ofte vil mange først reagere, når det konkrete behov for konfliktløsning er opstået, men der er væsentlige fordele at hente ved at handle proaktivt, da du således kan undgå, at der i hele taget opstår graverende konflikter, som vil have en negativ påvirkning på din organisations interne relationer og processer.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved