Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Change Management

Kursus i forandringsledelse

Virksomheders vilkår og miljø ændrer sig hurtigere end nogensinde, og for at følge med udviklingen er det ofte nødvendigt at gennemføre gennemgribende forandringer i form af reorganiseringer, sammenlægninger, opjusteringer eller ligefrem nedskæringer. Uanset forandringens natur og oprindelse kræver det en stærk ledelse med godt overblik og knivskarp kommunikation for at sikre, at alle formår at arbejde mod et fælles mål. På dette kursus i forandringsledelse får du redskaberne til at sikre gennemførslen af en succesfuld forandring samt en bevidsthed om alle de faktorer, der kan enten bidrage til eller forhindre forandringen.

2 dage
As low as Kr. 12.950
26.09.24 - 27.09.24
Værløse
Ledige pladser

Ledelseskursus til virksomheden?

Er I flere i din virksomhed, der står med samme udviklingsbehov, kan det betale sig, at få et kursus eller en uddannelse skræddersyet til jer. Ring til
os på tlf. 70101201 eller kontakt os her for at høre mere om jeres muligheder.

Målgruppe

Dette Change Management kursus er relevant for alle ledere eller projektledere, som er ansvarlige for implementeringen af større eller mindre forandringsprocesser eller -projekter i en virksomhed eller afdeling. Deltagerne har ofte flere års leder- eller projektledererfaring og ønsker nye indfaldsvinkler til håndteringen af forandringsprocesser.

Dit udbytte

Du vil igennem dette Change Management kursus få styrket dine evner til både at lede forandringsprocessen som helhed samt få succes med de enkelte dele af dit forandringsprojekt. Change Management-kurset tager udgangspunkt i de ledelsesmæssige og psykologiske aspekter, der er vigtigst i forbindelse med forandringsprocesser.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

 • Ved hvad der skal til for at udføre god forandringsledelse
 • Kan kommunikere visionen for forandringen på alle organisatoriske niveauer
 • Skaber optimale resultater gennem omstillingsparate medarbejdere
 • Skaber overblik, samhørighed og klar kommunikation – selv i vanskelige og omskiftelige tider.

Vil du have hele beskrivelsen i din indbakke?

Indhold

Herunder kan du læse mere om kursets indhold og dermed, hvilke værktøjer og kompetencer du vil tilegne dig gennem kurset.


Forandringsprocessen

 • Forandringsprocessens fire faser
 • Darwins teori om tilpasning
 • Inspiration fra de største ledere gennem historien

Gennem holdningsbearbejdning skaber du forandringer hos mennesker

Den konstante forandring

 • De tre muligheder, når fremtiden kommer
 • Ansvar og muligheder hos den enkelte
 • Praktiske øvelser og succesoplevelser

Sådan skaber du en omstillingsparat virksomhedskultur

Den brændende platform

 • Kotters otte trin til at skabe succesfuld forandring
 • Fra nødvendig accept til engagement hos den enkelte
 • Den brændende platform i praksis

Lær, hvordan du bruger en brændende platform optimalt


Forandringsprocesser

 • Forståelsesprocessen
 • Den faglige proces
 • Acceptprocessen

Sådan kommer du sikkert igennem processen

Forhindringer til/for/i forandringsprocessen

 • Modstand mod forandring
 • Forhold, der vanskeliggør processen
 • De otte fejl, som ”altid” kommer

Sådan tackler du forhindringer i forandringsprocessen

Visionen

 • Sådan skaber du en forståelig vision
 • Motivation for forandring
 • De 6 krav til visionen

Skab en fælles vision for fremtiden – så alle kan arbejde i samme retning


Anerkendende ledelse

 • Appreciative Inquiry
 • David L. Cooperiders bud på anerkendende ledelse
 • Resultater skabes af mennesker

Få det optimale udbytte af dine medarbejders potentiale

Din teamprofil

 • De fire indfaldsvinkler i rollen som forandringsleder
 • Konceptuel-, Spontan-, Normativ- og Metodisk adfærd i ledelse
 • De fem kriterier for at skabe god balance i et team

Vær bevidst om dine egne og teamets styrker, og skab klar fokus i forandringsprocessen

Udviklingsfaser

 • De fire udviklingsfaser
 • Sådan bruger du hver enkelt medarbejder optimalt
 • Hvad kræver det af lederen i hver enkelt fase?

Sådan får du succes med din organisation


Krav til dig som leder

 • Humbles fem bud
 • Sådan støtter du processen
 • God ledelse i forandringsprocesser

Forstå, hvad der kræves og forventes af dig, så du ved, hvad du skal forbedre

Din personlige handlingsplan

Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem

Form

Et kursus i forandringsledelse som dette afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Alle priser er ekskl. moms.

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af dette forandringsledelse kursus arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer og herved få mulighed for at finde nye løsningsmuligheder. 

Praktisk info

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus. 

Værløse
KolleKolle
Frederiksborgvej 105
3500 Værløse

Aarhus
Hotel & Konferencecenter HORISONT
Agro Food Park 10
8200 Aarhus N

Læs mere om vilkårene ved tilmelding til de åbne kurser

Har du brug for hjælp til dit kursusvalg?

Vi sidder klar til at rådgive dig på tlf. 70 10 12 01

Denne uddannelse kunne også være for dig

Når du booker en uddannelse, som består af 4 kurser, sparer du 15% på den samlede pris. Har du brug for vejledning til at vælge den rette uddannelse, så sidder vi klar til at tale med dig på tlf. 70101201.

Det siger andre kursister om kurset

Relaterede kurser

Åbent kursus i forandringsledelse

På et åbent kursus i forandringsledelse har du mulighed for at få alsidig sparring med ligesindede fra andre virksomheder og brancher – for omkring forskellige scenarier, hvor Change Management er blevet anvendt eller med fordel kunne være blevet det. Ved at debattere forandringsledelse i en gruppe sammensat af personer med forskellige baggrunde er du i højere grad sikret, at diskussionen vil tilvejebringe flere forskellige perspektiver og synspunkter, der samlet set kan give en dybere forståelse af stoffet. Derudover sikrer det åbne forandringsledelse kursus, at du som enkelt person, kan få de redskaber, du har brug for, når du har brug for dem, uden du er afhængig af andre i din virksomhed.

Firmatilpasset uddannelsesforløb

Det kan typisk være en fordel at vælge et firmatilpasset kursus i forandringsledelse, når du har en organisation med flere ledere, der er tilknyttet enten den samme eller sideløbende forandringsprocesser. I disse tilfælde får lederne mulighed for at sparre med hinanden omkring potentielle problematikker, der måtte være unikke for specifikke afdelinger eller organisationen som helhed. Herved vil lederne alt andet lige være bedre stillet i forhold til at udvikle løsninger til de mulige problematikker, hvilket kan bidrage positivt til gennemførslen og succesen af de pågældende forandringsprocesser. De firmatilpassede forløb vil, endvidere, altid være tilpasset deltagernes kompetenceniveau, deres forestående arbejdsopgaver samt virksomhedens behov og værdier.

Change Management: Mand og kvinde der taler sammen ved et skrivebordChange Management: Mand og kvinde der taler sammen ved et skrivebord

Vær på forkant med forandringerne

Forandringer for og i organisationer forekommer hele tiden, men omfanget af dem varierer betydeligt, og ligeså gør deres påvirkning på medarbejderne. Siden det er de færreste forundt at kunne navigere og ikke mindst guide andre systematisk, stabilt og sikkert igennem forandringer, er det i en given virksomhed vigtigt at have mindst én leder med et godt indblik i Change Management. Har din virksomhed ikke allerede det, kan dette kursus i Change Mangement kursus være en god løsning. Ved proaktivt at sikre, at ens organisation har de nødvendige kompetencer inden for Change Management, forsikrer man sig til en vis grad imod pludselige forandringer, der ellers kan skabe uforudsete konsekvenser.

 

Change Management og forandringsledelse

Der findes mange forskellige bud på en definition af forandringsledelse. Hos TACK ser vi det som planlægningen og koordineringen af en struktureret og kontrolleret omstillingsproces fra tilstand A til B med det formål at skabe vedvarende forandringer i en organisation.

Potentielle forhindringer, der måtte opstå for denne omstillingsproces, er i høj grad drevet af menneskelige faktorer, som skaber modstand over for forandringerne. Nogle gange vil de ske som et produkt af logiske, rationelle, faktuelle og objektive hensyn eller argumenter, mens det i andre tilfælde vil drives af en irrationel frygt for forandringer og vaneændringer. Det er derfor vigtigt, at du altid vurderer og adresserer den modstand, som forandringsprojektet måtte afføde, da du ikke vil kende belægget for modstanden, før du har undersøgt det nærmere.

Når modstanden er blevet analyseret, bør du hernæst fokusere på, hvorledes modstanden bliver adresseret. Du bevæger dig på en knivsæg, når du først begynder at kommunikere om modstanden imod forandringerne, da dine ord vil blive gransket nøje, og visse medarbejdere opsøger måske ligefrem konfrontationen med dig. Du må derfor veje dine ord på en guldvægt, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at skabe opbakning til forandringerne blandt medarbejderne i en given virksomhed, og en stor del af opgaven i forandringsprojektet er således også at ”sælge” idéen til medarbejderne, samtidig med du adresserer deres bekymringer.

Hvad enten du således arbejder med forandringer i større organisationer, eller du bare søger at omstrukturere en enkeltstående afdeling, vil du med et kursus forandringsledelse kunne få stor gavn af et ordentligt teoretisk fundament, som du kan relatere til de konkrete problemstillinger, du måtte opleve i dit eget forandringsprojekt.

Change Management og forandringsledelseChange Management og forandringsledelse
Change Management: kvinde ved whiteboard der underviserChange Management: kvinde ved whiteboard der underviser

Forskellen på forandringsledelse og almindelig ledelse

Forandringsledelse handler overordnet om at lede medarbejdere gennem en transformation fra A til B. Det kan også være ændringer i adfærd, mindset eller måden, medarbejderne går til arbejdsopgaverne på. I takt med udviklingen i verdenen og særligt den teknologiske udvikling der går hurtigere og hurtigere, kan der både for den nye og erfarne leder komme krav til at lede medarbejdere eller projekter gennem forandringsprocesser for at imødekomme denne udvikling.

Almindelig ledelse vil ikke, som udgangspunkt, have samme fokus på forandringsprocessen. Ledelse gennem forandringer kan godt indgå i lederens ansvar, uden at det er sat på formel, men med den hastige udvikling vi ser på mange fronter, vil et kursus i forandringsledelse være en god fremtidsinvestering. 

Typer af forandringer

Der kan være mange forskellige typer af forandringer, du som leder står med ansvaret for at implementere. Det kan f.eks. være et nyt it-system eller en række besparelser på områder, der kan påvirke medarbejderne eller deres arbejdsområder. Navnlig hvis forandringen medfører, at du må afskedige medarbejdere, eller der opstår usikkerhed omkring ansættelsesforhold - her kræver det en række ledelsesmæssige indsigter og værktøjer for at lede medarbejdere sikkert og trygt igennem en forandringsproces. Vores forandringsledelse kursus vil hjælpe dig med at denne proces bliver så effektiv og nænsom som muligt.

Change Management: leder der viser medarbejder IT på IpadChange Management: leder der viser medarbejder IT på Ipad
Change Management: Kvinde der underviserChange Management: Kvinde der underviser

Hvorfor er et kursus i forandringsledelse vigtigere end nogensinde?

Vores adfærd som mennesker er grundlæggende kendetegnet ved, at vi finder tryghed ved velkendte mønstre, vaner og arbejdsopgaver. I takt med den hastige teknologiske udvikling og de usikre tider, vi befinder os i, kan modstanden, der naturligt vil forekomme ved større eller mindre forandringer, vokse markant. Det stiller store krav til ledelsen om at bruge korrekt teori, værktøjer og kommunikation for at lede medarbejderne sikkert igennem forandringsprocessen i tråd med virksomhedens overordnede mål. Et forandringsledelse kursus hos TACK vil klæde både den nye og erfarne leder godt på med viden og de rette værktøjer, så lederen bliver i stand til at bevare styringen under forandringer og omvæltninger, i usikre såvel som mere sikre tider.

Hvorfor tage på kursus i Change Management?

Virksomhedernes miljø og vilkår er i konstant forandring, og evnen til at kunne lede gennem forandringer er mere relevant end nogensinde. På kurset Change Management får du styrket dine evner til både at lede forandringsprocesser og få succes med de enkelte dele af dit forandringsprojekt.

Læs mere om dit udbytte af kurset i Change Management her

Hvem henvender kurset i forandringsledelse sig til?

Kurset er relevant for alle ledere og projektledere, der er ansvarlige for implementeringen af større eller mindre forandringsprocesser eller -projekter i en virksomhed eller afdeling.

Læs mere i Change Management kursusbeskrivelsen her

Hvilke forandringer får du redskaber til at gennemgå?

Du vil kunne håndtere alle typer forandringsprocesser ved at skabe en vision, som du vil kunne kommunikere på en hensigtsmæssig måde. Du vil kunne adressere medarbejderes bekymringer for at tæmme modstanden imod forandring, ligesom du vil lære at forstå alle de mulige forhindringer, der kan opstå undervejs, samt kravene til dig som leder.

/kurser-change-management

Hvad er forskellen på et åbent kursus og et skræddersyet kursus i Change Management?

De åbne kurser er tilgængelige for alle og er særligt hensigtsmæssige for enkeltpersoner, da der er rig mulighed for sparring med og input fra andre. Et skræddersyet kursus er derimod ideelt til grupper af 5 eller flere; særligt hvis du skal skabe en fælles forståelse og et fælles udgangspunkt for en given forandringsproces.

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.