Change Management

- Kursus i forandringsledelse

Virksomheders vilkår og miljø ændrer sig hurtigere end nogensinde, og for at følge med udviklingen er det ofte nødvendigt at gennemføre gennemgribende forandringer i form af reorganiseringer, sammenlægninger, opjusteringer eller ligefrem nedskæringer. Uanset forandringens natur og oprindelse kræver det en stærk ledelse med godt overblik og knivskarp kommunikation for at sikre, at alle formår at arbejde mod et fælles mål. På dette kursus i forandringsledelse får du redskaberne til at sikre gennemførslen af en succesfuld forandring samt en bevidsthed om alle de faktorer, der kan enten bidrage til eller forhindre forandringen.
Ledelseskurser - Change Management - Forandringsledelse
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 28/9 - 29/9   2 dage DKK 12.950

Målgruppe

Dette Change Management kursus er relevant for alle ledere eller projektledere, som er ansvarlige for implementeringen af større eller mindre forandringsprocesser eller -projekter i en virksomhed eller afdeling. Deltagerne har ofte flere års leder- eller projektledererfaring og ønsker nye indfaldsvinkler til håndteringen af forandringsprocesser.

En introduktion til forandringsledelse kan dog også være en stor fordel for dig, der er nybagt leder, hvis du allerede besidder de grundlæggende lederredskaber, da mange ledere ude i organisationerne hurtigt vil blive konfronteret med diverse forandringsprocesser af forskellig længde, størrelse og karakter. Det vil i disse tilfælde være en ekstraordinær styrke for den nye leder at være bekendt med de underliggende principper og best practices ved et forandringsprojekts påbegyndelse i stedet for først at skulle begynde at tillære sig disciplinen, når projektet allerede er undervejs, og tiden sandsynligvis er knap. Alternativet, som alt for mange ledere desværre ender op med at udleve, er at famle sig frem i blinde i løbet af forandringsprojektet med den medfølgende konsekvens, at man bringer hele projektet i fare.

Dit udbytte

Du vil igennem dette Change Management kursus få styrket dine evner til både at lede forandringsprocessen som helhed samt få succes med de enkelte dele af dit forandringsprojekt. Change Management-kurset tager udgangspunkt i de ledelsesmæssige og psykologiske aspekter, der er vigtigst i forbindelse med forandringsprocesser.

Du vil blive i stand til at skabe en ordentlig vision for forandringerne, som du vil kunne kommunikere på en hensigtsmæssig måde og herved gøre forståelig på samtlige niveauer i organisationen. Du vil igennem en adressering af bekymringer og frygt blandt medarbejdere lære at tæmme modstanden imod forandring og vende den til accept eller ligefrem engagement fra medarbejdernes side. Du vil få et gennemgående kendskab til de mulige forhindringer, der kan opstå undervejs, samt kravene til dig selv som leder.

Gennem hele kurset vil du få mulighed for at arbejde med forskellige værktøjer til ledelse af forandringer i relation til dit eget forandringsprojekt, og du vil således øge mange relevante kompetencer ifm. at lede dit eget forandringsprojekt succesfuldt.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

 • Ved hvad der skal til for at udføre god forandringsledelse
 • Kan kommunikere visionen for forandringen på alle organisatoriske niveauer
 • Skaber optimale resultater gennem omstillingsparate medarbejdere
 • Skaber overblik, samhørighed og klar kommunikation – selv i vanskelige og omskiftelige tider.

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af dette forandringsledelse kursus arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer og herved få mulighed for at finde nye løsningsmuligheder. Hver deltager medbringer sin egen case, som der arbejdes med gennem hele kurset, og som afslutning på kurset skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.

Form

Et kursus i forandringsledelse som dette afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Dit kursus i forandringsledelse afholdes i Værløse på Sjælland, nord for København, samt i Aarhus i Jylland.

Alle priser er ekskl. moms.

Indhold

Forandringsprocessen
 • Forandringsprocessens fire faser
 • Darwins teori om tilpasning
 • Inspiration fra de største ledere gennem historien


Gennem holdningsbearbejdning skaber du forandringer hos mennesker

Den konstante forandring
 • De tre muligheder, når fremtiden kommer
 • Ansvar og muligheder hos den enkelte
 • Praktiske øvelser og succesoplevelser


Sådan skaber du en omstillingsparat virksomhedskultur

Den brændende platform
 • Kotters otte trin til at skabe succesfuld forandring
 • Fra nødvendig accept til engagement hos den enkelte
 • Den brændende platform i praksis


Lær, hvordan du bruger en brændende platform optimalt

Forandringsprocesser
 • Forståelsesprocessen
 • Den faglige proces
 • Acceptprocessen


Sådan kommer du sikkert igennem processen

Forhindringer til/for/i forandringsprocessen
 • Modstand mod forandring
 • Forhold, der vanskeliggør processen
 • De otte fejl, som ”altid” kommer


Sådan tackler du forhindringer i forandringsprocessen

Visionen
 • Sådan skaber du en forståelig vision
 • Motivation for forandring
 • De 6 krav til visionen


Skab en fælles vision for fremtiden – så alle kan arbejde i samme retning

Anerkendende ledelse
 • Appreciative Inquiry
 • David L. Cooperiders bud på anerkendende ledelse
 • Resultater skabes af mennesker


Få det optimale udbytte af dine medarbejders potentiale

Din teamprofil
 • De fire indfaldsvinkler i rollen som forandringsleder
 • Konceptuel-, Spontan-, Normativ- og Metodisk adfærd i ledelse
 • De fem kriterier for at skabe god balance i et team


Vær bevidst om dine egne og teamets styrker, og skab klar fokus i forandringsprocessen

Udviklingsfaser
 • De fire udviklingsfaser
 • Sådan bruger du hver enkelt medarbejder optimalt
 • Hvad kræver det af lederen i hver enkelt fase?


Sådan får du succes med din organisation

Krav til dig som leder
 • Humbles fem bud
 • Sådan støtter du processen
 • God ledelse i forandringsprocesser


Forstå, hvad der kræves og forventes af dig, så du ved, hvad du skal forbedre

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem


Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

Åbent kursus i forandringsledelse

På et åbent kursus i forandringsledelse har du mulighed for at få alsidig sparring med ligesindede fra andre virksomheder og brancher – for omkring forskellige scenarier, hvor Change Management er blevet anvendt eller med fordel kunne være blevet det. Ved at debattere forandringsledelse i en gruppe sammensat af personer med forskellige baggrunde er du i højere grad sikret, at diskussionen vil tilvejebringe flere forskellige perspektiver og synspunkter, der samlet set kan give en dybere forståelse af stoffet. Derudover sikrer det åbne forandringsledelse kursus, at du som enkelt person, kan få de redskaber, du har brug for, når du har brug for dem, uden du er afhængig af andre i din virksomhed.

Firmatilpasset uddannelsesforløb

Det kan typisk være en fordel at vælge et firmatilpasset kursus i forandringsledelse, når du har en organisation med flere ledere, der er tilknyttet enten den samme eller sideløbende forandringsprocesser. I disse tilfælde får lederne mulighed for at sparre med hinanden omkring potentielle problematikker, der måtte være unikke for specifikke afdelinger eller organisationen som helhed. Herved vil lederne alt andet lige være bedre stillet i forhold til at udvikle løsninger til de mulige problematikker, hvilket kan bidrage positivt til gennemførslen og succesen af de pågældende forandringsprocesser. De firmatilpassede forløb vil, endvidere, altid være tilpasset deltagernes kompetenceniveau, deres forestående arbejdsopgaver samt virksomhedens behov og værdier.

Vær på forkant med forandringerne

Forandringer for og i organisationer forekommer hele tiden, men omfanget af dem varierer betydeligt, og ligeså gør deres påvirkning på medarbejderne. Siden det er de færreste forundt at kunne navigere og ikke mindst guide andre systematisk, stabilt og sikkert igennem forandringer, er det i en given virksomhed vigtigt at have mindst én leder med et godt indblik i Change Management. Har din virksomhed ikke allerede det, kan dette kursus i Change Mangement kursus være en god løsning. Ved proaktivt at sikre, at ens organisation har de nødvendige kompetencer inden for Change Management, forsikrer man sig til en vis grad imod pludselige forandringer, der ellers kan skabe uforudsete konsekvenser.
Vær på forkant med forandringerne - Change Management - TACK International

Change management og forandringsledelse

Der findes mange forskellige bud på en definition af forandringsledelse. Hos TACK ser vi det som planlægningen og koordineringen af en struktureret og kontrolleret omstillingsproces fra tilstand A til B med det formål at skabe vedvarende forandringer i en organisation.

Potentielle forhindringer, der måtte opstå for denne omstillingsproces, er i høj grad drevet af menneskelige faktorer, som skaber modstand over for forandringerne. Nogle gange vil de ske som et produkt af logiske, rationelle, faktuelle og objektive hensyn eller argumenter, mens det i andre tilfælde vil drives af en irrationel frygt for forandringer og vaneændringer. Det er derfor vigtigt, at du altid vurderer og adresserer den modstand, som forandringsprojektet måtte afføde, da du ikke vil kende belægget for modstanden, før du har undersøgt det nærmere.


Når modstanden er blevet analyseret, bør du hernæst fokusere på, hvorledes modstanden bliver adresseret. Du bevæger dig på en knivsæg, når du først begynder at kommunikere om modstanden imod forandringerne, da dine ord vil blive gransket nøje, og visse medarbejdere opsøger måske ligefrem konfrontationen med dig. Du må derfor veje dine ord på en guldvægt, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at skabe opbakning til forandringerne blandt medarbejderne i en given virksomhed, og en stor del af opgaven i forandringsprojektet er således også at ”sælge” idéen til medarbejderne, samtidig med du adresserer deres bekymringer.

Hvad enten du således arbejder med forandringer i større organisationer, eller du bare søger at omstrukturere en enkeltstående afdeling, vil du med et kursus forandringsledelse kunne få stor gavn af et ordentligt teoretisk fundament, som du kan relatere til de konkrete problemstillinger, du måtte opleve i dit eget forandringsprojekt.

FAQ

Hvorfor tage på kursus i Change Management?
Virksomhedernes miljø og vilkår er i konstant forandring, og evnen til at kunne lede gennem forandringer er mere relevant end nogensinde. På kurset Change Management får du styrket dine evner til både at lede forandringsprocesser og få succes med de enkelte dele af dit forandringsprojekt. Læse mere om dit udbytte af kurset i Change Management her

Hvem henvender kurset i forandringsledelse sig til?
Kurset er relevant for alle ledere og projektledere, der er ansvarlige for implementeringen af større eller mindre forandringsprocesser eller -projekter i en virksomhed eller afdeling. Læs mere i Change Management kursusbeskrivelsen her

Hvilke forandringer får du redskaber til at gennemgå?
Du vil kunne håndtere alle typer forandringsprocesser ved at skabe en vision, som du vil kunne kommunikere på en hensigtsmæssig måde. Du vil kunne adressere medarbejderes bekymringer for at tæmme modstanden imod forandring, ligesom du vil lære at forstå alle de mulige forhindringer, der kan opstå undervejs, samt kravene til dig som leder. Se hele beskrivelsen af TACKs Change Management kursus her

Hvad er forskellen på et åbent kursus og et skræddersyet kursus i Change Management?
De åbne kurser er tilgængelige for alle og er særligt hensigtsmæssige for enkeltpersoner, da der er rig mulighed for sparring med og input fra andre. Et skræddersyet kursus er derimod ideelt til grupper af 5 eller flere; særligt hvis du skal skabe en fælles forståelse og et fælles udgangspunkt for en given forandringsproces.

© 2016 TACK International. All rights reserved