Debitorstyring

- Effektiv & serviceminded debitorrykning

At rykke for skyldige penge er sjældent den mest kærkomne opgave i økonomiafdelingen. Der findes mange forklaringer og årsager til de udeblevne betalinger, men bag alle undskyldningerne er der også en kunde, der oftest gerne vil bevare den gode relation til kreditor. Det er derfor afgørende at have en klar plan for debitorstyring, så kunden påvirkes rigtigt og på rette tid og sted. Med en klar målsætning og indsats kan man blive i stand til at sikre både betalingen og fastholdelsen af relationen og samarbejdet med debitor. Korrekt debitorstyring kan således være afgørende for virksomhedens økonomi, og samtidig være med til at gøre de svære kunder til nemme kunder.

Målgruppe

Alle, som har til opgave at rykke debitorer pr. telefon og brev. Typiske deltagere er regnskabs- og økonomiansvarlige, bogholderimedarbejdere, sekretærer og kontorassistenter.

Udbytte

Du bliver i stand til at gennemføre effektive rykkerprocedurer gennem struktur og kundeforståelse. Procedurer der vil sikre virksomhedens tilgodehavende, men samtidig sikre en fortsat god relation til debitoren.

Indholdseksempler

Kurset vil altid blive skræddersyet til din virksomhed og de udfordringer, I står overfor, men herunder kan du se eksempler på, hvad kurset bl.a. kan indebære.

Egen motivation og holdninger


 • En positiv indstilling giver større udbytte ved hver kontakt hos debitor
 • Holdninger er vigtigere end kendsgerninger
 • Se muligheder – ikke begrænsninger

Flyt mennesker og overbevisninger med din personlighed


Servicebegrebet


 • Definition og dagligdag i debitorbogholderiet
 • Kend forudsætningerne for god kundeservice
 • Skab det bedste udgangspunkt for en positiv dialog

Skab tillid og gensidig forståelse


Rykkerproceduren


 • Det, skal du bruge og sikre dig – før, under og efter
 • Skriv korrekt i brev og mail – også til udenlandske debitorer
 • Vær opmærksom på effekten af påført nummerering og dato

Den systematiske tilgang giver dig bedre resultater


Effektiv rykning pr. telefon


 • Den gode forberedelse – målret din kommunikation
 • Præcis spørgeteknik og aktiv lytning
 • Sprog og stemmeføring – dit personlige engagement

Brug dig selv til at skabe gensidig respekt

Indvendingsbehandling


 • Find årsagen til den manglende betaling
 • Sådan håndterer du modstand mod betaling
 • Fra ”nej” til ”ja”, og fasthold samtidig den gode relation

Debitorer skal forstås og rammes rigtigt, for at de overbevises


Forhandlingsteknik


 • Introduktion og gode råd til debitorforhandling
 • Den gensidige forventningsafstemning
 • Få en klar aftale – hvor meget betales og hvornår?

Vær lydhør og forstående, men bestemt


Menneskelige relationer


 • Skab den gode kemi med debitor
 • En adfærdspsykologisk model – introduktion til DiSC-modellen
 • Vanskelige debitorer – effektiv håndtering af forskellige persontyper

Forstå udviklingen, og undgå demotivation og modstand


Din personlige handlingsplan


Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem


Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved