Debitorstyring

- Effektiv & serviceminded debitorrykning

At rykke for skyldige penge er sjældent den mest kærkomne opgave i økonomiafdelingen. Der findes mange forklaringer og årsager til de udeblevne betalinger, men bag alle undskyldningerne er der også en kunde, der oftest gerne vil bevare den gode relation til kreditor. Det er derfor afgørende at have en klar plan for debitorstyring, så kunden påvirkes rigtigt og på rette tid og sted. Med en klar målsætning og indsats kan man blive i stand til at sikre både betalingen og fastholdelsen af relationen og samarbejdet med debitor. Korrekt debitorstyring kan således være afgørende for virksomhedens økonomi, og samtidig være med til at gøre de svære kunder til nemme kunder.
Kurser - Back Office & Telefon - Debitorstyring - Effektiv & serviceminded debitorrykning
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 1/4-2019 1 dag DKK 4.950  
Aarhus Dato: 24/10-2019 1 dag DKK 4.950  

Målgruppe

Alle, som har til opgave at rykke debitorer pr. telefon og brev. Typiske deltagere er regnskabs- og økonomiansvarlige, bogholderimedarbejdere, sekretærer og kontorassistenter.

Dit udbytte

Du bliver i stand til at gennemføre effektive rykkerprocedurer gennem struktur og kundeforståelse. Procedurer der vil sikre virksomhedens tilgodehavende, men samtidig sikre en fortsat god relation til debitoren.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der

 • Har ny inspiration og motivation til at løse debitoropgaven
 • Vil kunne løfte betalingen af tilgodehavender til nye højder
 • Formår at skabe inddrivelser mere effektivt og samtidig fastholde gode kunderelationer

Metode

Kurset kombinerer teoriindlæg fra instruktøren med praktisk øvelser. Teorien vil ligeledes blive afprøvet i forhold til deltagerens øjeblikkelige opgaver med debitorer. Deltagerne vil få et praktisk materiale, der vil kunne bruges i det daglige arbejde og den fortsatte udvikling.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 1 dag. Der undervises på følgende tidspunkt:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Grundlæggende indkøb og Avanceret indkøb

Indhold

Egen motivation og holdninger
 • En positiv indstilling giver større udbytte ved hver kontakt hos debitor
 • Holdninger er vigtigere end kendsgerninger
 • Se muligheder – ikke begrænsninger


Flyt mennesker og overbevisninger med din personlighed

Servicebegrebet
 • Definition og dagligdag i debitorbogholderiet
 • Kend forudsætningerne for god kundeservice
 • Skab det bedste udgangspunkt for en positiv dialog


Skab tillid og gensidig forståelse

Rykkerproceduren
 • Det, skal du bruge og sikre dig – før, under og efter
 • Skriv korrekt i brev og mail – også til udenlandske debitorer
 • Vær opmærksom på effekten af påført nummerering og dato


Den systematiske tilgang giver dig bedre resultater

Effektiv rykning pr. telefon
 • Den gode forberedelse – målret din kommunikation
 • Præcis spørgeteknik og aktiv lytning
 • Sprog og stemmeføring – dit personlige engagement


Brug dig selv til at skabe gensidig respekt

Indvendingsbehandling
 • Find årsagen til den manglende betaling
 • Sådan håndterer du modstand mod betaling
 • Fra ”nej” til ”ja”, og fasthold samtidig den gode relation


Debitorer skal forstås og rammes rigtigt, for at de overbevises

Forhandlingsteknik
 • Introduktion og gode råd til debitorforhandling
 • Den gensidige forventningsafstemning
 • Få en klar aftale – hvor meget betales og hvornår?


Vær lydhør og forstående, men bestemt

Menneskelige relationer
 • Skab den gode kemi med debitor
 • En adfærdspsykologisk model – introduktion til DiSC-modellen
 • Vanskelige debitorer – effektiv håndtering af forskellige persontyper


Forstå udviklingen, og undgå demotivation og modstand

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved