Det innovative team

Udvikling og innovation er essentielt for enhver moderne virksomhed. Det kræver nye idéer, hvis man vil være på forkant med kundernes skiftende behov, eller hvis man blot ønsker at skabe bedre rammer omkring nye tiltag og processer i virksomheden. Desværre kommer innovativ tækning ikke af sig selv. Nye tiltag kræver medarbejdere, der kan tænke kreativt, idéudvikle og tør komme ud over rampen med deres forslag. Med en klar og effektiv innovationsmetodik og et skarpt fokus på implementering, vil teamets idéer udmøntes i succesfulde handlinger og tiltag. Et effektivt, innovativt team vil konstant føde virksomheden med nye, overraskende tiltag og idéer, og det vil sikre virksomheden overlevelse nu og i fremtiden.

Målgruppe

Grupper, mindre afdelinger eller ad hoc grupper, som ønsker at blive knivskarpe på at implementere kreative processer til forretningskonceptet.

Udbytte

  • Arbejd mere målrettet med jeres innovative processer
  • Skarpere fokus på implementering, så teamets ideer udmøntes i succesfulde handlinger og tiltag
  • Frigør ressourcer til energiskabende kreative processer
  • Skarpere fokus på implementering, så teamets idéer udmøntes i succesfulde handlinger og tiltag
  • En klar innovationsmetodik for dit team
  • Større gensidig forståelse og øget evne til at udnytte teamets fulde potentialeDet skræddersyede forløb


Forløbet startes med foranalysen, hvor vi dykker ned i jeres verden og de områder I ønsker at udvikle. Her vil vi fokusere på, hvad innovation betyder for jer og jeres forretning, og på hvilke parametre I ønsker at blive endnu skarpere til at tænke og arbejde kreativt og nyskabende.

Når vi kender jeres målsætninger, jeres udfordringer og ved hvilke arbejdsprocesser der skal optimeres, vil vi være klar til at skabe et klart program for vejen til jeres mål. Undervejs i forløbet vil I arbejde med præcis de værktøjer og tilegne jer den viden, der er nødvendige for at I kan skabe den ønskede udvikling og innovation. Herigennem vil I skabe det optimale udgangspunkt for at sikre, at I vil kunne arbejde mere struktureret, kreativt og nyskabende, og styrke jeres udvikling fremadrettet.

Firmatilpasset forløb? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved