Field Sales Management

- Grundlæggende salgsledelse

Der stilles konstant stigende krav til dagens salgsledelse, som hele tiden vurderes og bedømmes ud fra virksomhedens resultater og kunderelationer. I arbejdet som Salgschef eller såkaldt Field Sales Manager skal man forstå og motivere sine sælgere, og man skal samtidig deltage i salget og agere i organisationen, så funktionen for alvor ses som et aktiv for virksomheden. Det kræver en ihærdig, struktureret og analytisk arbejdsindsats at træffe de rigtige beslutninger og samtidig forstå at stimulere og motivere salgsteamet bag. Når salgslederen får de rette redskaber til at gøre det rigtigt, er det at være chef for sælgere et af organisationens mest spændende job og samtidig et af de lederjob, hvor man som god leder kan gøre størst forskel.
Ledelseskurser - Field Sales Management - Sælgerchefen
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 7/2 - 9/2   3 dage DKK 16.950
Aarhus Dato: 22/5 - 24/5   3 dage DKK 16.950
Værløse Dato: 13/9 - 15/9   3 dage DKK 16.950
Aarhus Dato: 22/11 - 24/11   3 dage DKK 16.950

Målgruppe

Salgsledere, der har til opgave at opnå gode salgsresultater via en stab af salgsmedarbejdere.. Typiske deltagere er salgschefer, salgsdirektører, distriktschefer og andre med ansvar for en ekstern salgsstab.

Dit udbytte

Som deltager på Field Sales Management vil du få et klart billede af dine opgaver, og du vil få mulighed for at prioritere i forhold til at skabe succes med dit salgsteam. Du vil få et bedre billede af din ledelsesautoritet, opnå forståelse af dit team og blive i stand til at fortsætte succesen med din næste sælger. Din værktøjskasse vil blive fyldt op inden for kommunikation, motivation, delegering og salgscoaching.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

 • Har ny inspiration og motivation til at løse opgaven
 • Kan løfte og motivere sine medarbejdere til nye højder
 • Skaber optimale resultater med tilstedeværende ressourcer

Metode

Inspirerende teoriindlæg kombineret med instruktørens praktiske erfaringer som salgsleder, erfaringsudveksling mellem deltagerne, gruppearbejde og individuelle opgaver, der tager udgangspunkt i gennemgået teori og cases. Kurset bliver understøttet af et fyldigt kompendium, der efterfølgende vil kunne bruges som opslagsværk.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Indhold

Den professionelle salgsleder
 • Fremtidens krav til dig som salgsleder
 • Salgslederens opgaver og funktion – skab tid til ledelse
 • Sæt dig mål for din funktion, og bliv klar til udfordringerne


Forståelse af dine opgaver som salgsleder sikrer din position i organisationen og overskud til succes

Din salgsledelsesautoritet
 • Skab resultater gennem dine medarbejdere
 • Forstå din ledelsesautoritet i forhold til dit team
 • Bliv den karismatiske leder


Lær at flytte mennesker med din personlighed

Det perfekte salgsteam
 • Sælgerens kravprofil – udgangspunkt for rekruttering og udvikling
 • Din rekrutterings- og interviewplan
 • Udviklingsplan for teamet


Du skal vide, hvad du vil have, for at kunne finde det

Delegering
 • Opgaveanalyse og prioritering
 • Delegeringsprocessen og faldgrupper
 • Motivér dine sælgere gennem delegering


Korrekt delegering skaber tid, motivation og resultater

Målrettet og effektiv kommunikation med dine sælgere
 • Tilstedeværelse i den daglige kommunikation
 • Klassisk kommunikation og salgsledelse
 • Distanceledelse og kommunikation


De små berøringer sikrer succes i det daglige salgsarbejde

Ledelse og motivation af dine sælgere
 • Alle medarbejdere søger motiverende ledelse, men på hver deres måde
 • Grundlæggende motivationsteori og den gode plan
 • Målstyring og motivation i salget


Motiverede sælgere er klar til at gå den ekstra mil hver dag

Situationsbestemt ledelse
 • Forstå dine sælgeres udviklingsforløb
 • Indsatstyring, planlægning og rapportering
 • Differentieret salgsledelse


Sælgerne skal forstås og rammes rigtigt i den daglige ledelse

Træningsbehov og salgstræning
 • Analysen, planen og træningsmetoderne
 • Sambesøg – fieldtræning
 • Handlingsplaner og kontinuerlig opfølgning


Manglende udvikling fører til afvikling

Salgscoaching
 • Coaching af sælgere
 • Introduktion til TACKs salgscoachingmodel
 • Målsamtaler og feedback på salgsindsatsen


Salgscoaching er ikke ledelse, men et vigtigt salgsledelsesredskab

Effektive salgsmøder
 • Det gode møde kontra det gode salgsmøde
 • Ledelse af salgsmøder – Agenda og målsætning
 • Salgsmødet og træning mod den kommende periode


Det gode salgsmøde sætter retning, skaber motivation og sikrer handling

Problemløsning og konflikthåndtering
 • Problemanalyse og konflikttrappen
 • Din beslutningsstil
 • De vanskelige samtaler


Forstå hvad der sker, og undgå demotivation og stilstand i dit salgsteam

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved