Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Forhandlingsteknik

Det bedste resultat med to vindere

En stærk forhandlingsteknik er afgørende for enhver forhandlers succes. Det kræver en klar defineret målstyring, et godt overblik og en skarp navigering under forhandlingen. Den gode forhandler ser konstant muligheder, og er i stand til at nå dem under enhver situation. En god forhandlingsteknik ender med, at relationer skabes, fastholdes og udbygges. Med et kursus i forhandlingsteknik sikrer du dig stærke forhandlingskompetencer, som er afgørende for såvel forhandlerens som virksomhedens succes.

 
3 dage
As low as Kr. 15.950
29.05.24 - 31.05.24
Aarhus
Tilmeld venteliste
18.09.24 - 20.09.24
Værløse
Ledige pladser
27.11.24 - 29.11.24
Aarhus
Ledige pladser

Salgsuddannelse til virksomheden?

Er I flere i din virksomhed, der står med samme udviklingsbehov, kan det betale sig, at få et kursus eller en uddannelse skræddersyet til jer. Ring til
os på tlf. 70101201 eller kontakt os her for at høre mere om jeres muligheder.

Målgruppe

Alle, som er ansvarlige for eller deltager i forhandlinger. Søger du ny inspiration til dine forhandlinger, redskaber til at optimere forløbet i forhandlingens faser og dine forhandlingsevner, så er dette kursus i forhandlingsteknik for dig.

 

Dit udbytte

Som deltager på TACKs kursus i forhandlingsteknik vil du opnå en stor motivation og selvsikkerhed i din forhandlingssituation. Du vil effektivt forstå din modpart og forhandle dig frem til de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde. Du vil lære spillereglerne for god forhandlingsteknik, og kunne skabe en win/win-situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en forhandler, der::

 • Har ny inspiration og motivation til at løse forhandlingssituationen
 • Vil kunne løfte forhandlingsresultaterne til nye højder
 • Skaber optimale relationer ud fra de givne forudsætninger

Vil du have hele beskrivelsen i din indbakke?

Indhold

Herunder kan du læse mere om kursets indhold og dermed, hvilke værktøjer og kompetencer du vil tilegne dig gennem kurset.


Forhandlingens faser

 • Definér målet, og arbejd dig systematisk fremad – skab en win/win-situation
 • Forstå processen og indholdet, og fokusér på målet
 • Det rigtige udgangspunkt er ofte den halve forhandling

Opnå bedre resultater via en systematisk fremgangsmåde

Karakteristik af den gode forhandler

 • Nutidens og fremtidens krav til dig som forhandler
 • Individuel forhandlingsstil – styrker og svagheder i dine forhandlinger
 • Forstå din egen forhandlingsstil, så du kan bruge og udvikle den rigtigt

Skab resultater via relationer, og forstå modpartens situation

Egen motivation og holdninger

 • Tro på det, du gør og vil – så når du dit mål
 • Holdninger er vigtigere end kendsgerninger
 • Fokusér på mulighederne frem for begrænsningerne

Flyt mennesker og overbevisninger med din personlighed


Strategi og taktik

 • Forskellen mellem en forhandling og andre typer møder
 • Identifikation af egne og modpartens motiver og mål
 • Find og definér forhandlingens variable – værdisætning

Din forberedelse er det vigtigste parameter for et godt forhandlingsresultat

Forberedelse og planlægning

 • Fastsæt og vurdér det rigtige udgangspunkt i forhandlingen
 • Skab og bevar overblikket – hele vejen
 • Vurdér dig selv efter forhandlingen i forhold til dit mål og udgangspunkt

Hold målet i fokus hele vejen igennem forhandlingen

Økonomiske overvejelser og aspekter

 • Værdisætning af forhandlingens variable
 • Prissæt dine omkostninger og modpartens gevinst
 • Den umiddelbare konsekvens nu og her – og på længere sigt

Vær bevidst om alle aspekter i forhandlingen – direkte og indirekte


Styrk din forhandlingsposition

 • Effektiv spørgeteknik og aktiv lytning
 • De overbevisende argumenter – visualisér udbyttet for modparten
 • Indvendingsbehandling – de bedste modargumenter

Modparten skal forstås og rammes rigtigt for at blive overbevist

Psykologiske faktorer i forhandlingen

 • Personlighed og erfaring i forhandlingsspillet – læs og forstå din modpart
 • Introduktion til DiSC – en adfærdsmodel
 • Parternes styrker og svagheder – magtfordelingen

Vær bevidst om dit eget og modpartens reaktionsmønster i forhandlingen

Forhandlingens afslutning

 • Én eller flere forhandlingsrunder – vær taktisk bevidst
 • Det gensidige resultat og forventningsafstemning
 • Nogle gange er ingen aftale den bedste aftale

Opnå gensidig forståelse og accept af aftalen


Casetræning

 • Fra teori til praksis med konkrete forhandlingsøvelser
 • Feedback – fokus på dine styrker og udviklingsmuligheder
 • Dialog, sparring og input til nye/andre angrebsvinkler på casen

Vær bevidst om dine egne styrker og svagheder som forhandler

Menneskelige relationer

 • Forstå kemiens betydning for langvarige relationer
 • Vær og agér bevidst og kvalificeret uanset forhandlingssituationen
 • Positive og negative faktorer med indflydelse på relationen

Forstå hvad der sker, og undgå demotivation og stilstand i dine forhandlinger

Din personlige handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og find tiden til at indfri dem

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09:00 - kl. 16:30
2. dag kl. 09:00 - kl. 16:30
3. dag kl. 09:00 - kl. 15:00

Alle priser er ekskl. moms.

Metode

Dette kursus i forhandlingsteknik, er bygget op omkring forhandlingens systematik og den understøttende teori. Kurset er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med instruktørens praktiske erfaringer. Teorien vil altid følges op med forskellige typer af cases og øvelser, der sikrer indlæring, omstilling til den enkeltes dagligdag og lethed ved brug. Derudover vil instruktørerne på TACKs forhandlingsteknik kurser altid trække på holdets erfaring og forskellighed for at få perspektiv på den indlærte teori.

Praktisk info

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus. 

Værløse
KolleKolle
Frederiksborgvej 105
3500 Værløse

Aarhus
Hotel & Konferencecenter HORISONT
Agro Food Park 10
8200 Aarhus N

Læs mere om vilkårene ved tilmelding til de åbne kurser

Har du brug for hjælp til dit kursusvalg?

Vi sidder klar til at rådgive dig på tlf. 70 10 12 01

Denne uddannelse kunne også være for dig

Når du booker et uddannelsesforløb, som består af 4 kurser, sparer du 15% på den samlede pris. Har du brug for vejledning til at vælge den rette uddannelse, så sidder vi klar til at tale med dig på tlf. 70101201.

Det siger andre kursister om kurset

Relaterede kurser

Hvem er et kursus i forhandling relevant for? En gruppe af mennesker i et mødelokaleHvem er et kursus i forhandling relevant for? En gruppe af mennesker i et mødelokale

Hvem er et kursus i forhandlingsteknik relevant for?

Et kursus i forhandlingsteknik er relevant for dig, der er ansvarlig for eller deltager i forskellige forhandlingssituationer. Du sidder måske med ansvaret for at skulle afslutte vigtige årsforhandlinger, sikre næste års prisaftaler eller lukke et afgørende salg, og her er det afgørende, at du har de rette værktøjer og den personlige gennemslagskraft, der skal til, for at nå dine mål i forhandlingen.

Hvad lærer du på et kursus i forhandling?

Med et kursus i forhandlingsteknik opnår du indsigt i forhandlingens forskellige faser og hvilke krav, der stilles til en god forhandler i dag. Du lærer, hvordan du lægger en hensigtsmæssig strategi og taktik, og hvordan du via effektiv spørgeteknik styrker din forhandlingsposition, mens du holder øje på målet og arbejder dig systematisk frem mod en win/win-situation for begge parter.

Du får også indblik i de psykologiske faktorer, der har indvirkning på forhandlingen, og hvordan du læser og forstår din modpart. Du vil blive introduceret til DISC-adfærdsmodellens arketyper og deres styrker og svagheder, så du bedre kan forudsige og handle korrekt i forhold til modpartens reaktionsmønster.

De økonomiske aspekter ved en forhandling er oftest helt centrale, fordi parterne skal blive enige om en pris. På TACKs kursus i forhandlingsteknik lærer du, hvordan du arbejder med værdisætninger og variabler og medregner dine omkostninger, så du sikrer dig en profitabel aftale.

Endelig får du via forhandlingsteknik forståelse for vigtigheden af forhandlingens afsluttende faser og lærer med konkrete forhandlingsøvelser, hvordan I når til gensidig forståelse og accept af aftalen.

Undervisning med udgangspunkt i dine forhandlingsopgaver

En god forståelse for de menneskelige relationer, kombineret med grundig forberedelse og planlægning, er ofte det bedste udgangspunkt for et godt forhandlingsresultat. Du lærer på et kursus i forhandlingsteknik, hvordan du fastsætter det rigtige udgangspunkt for forhandlingen, samt hvordan du skaber og bevarer overblikket – hele vejen til mål.

Med udgangspunkt i en case, træner du på kurset, hvordan du omsætter teori til praksis, og du får feedback, der hjælper dig til et større fokus på dine egne styrker og udviklingspunkter som forhandler. 

På den måde kan du via dialog, sparring og input finde frem til nye angrebsvinkler på din case – noget, du kan bruge med det samme i din hverdag.

undervisning i forhandling: Mand og kvinde sidder og taler sammenundervisning i forhandling: Mand og kvinde sidder og taler sammen
Skab et godt forhandlingsresultat: kvinde giver hånd til en mandSkab et godt forhandlingsresultat: kvinde giver hånd til en mand

Skab et godt forhandlingsresultat for begge parter

De bedste forhandlinger, er dem, hvor der forudgående er blevet gjort et stort forberedelsesarbejde. Det handler om at skabe en win/win-situation, så begge parter oplever, de er gået derfra med noget og ikke føler sig ’kørt over’ af modparten. Her handler det om en grundig forventningsafstemning fra start, og så skal du kende din modpart så godt, at du kan forudsige, hvad han eller hun siger eller gør som næste træk i forhandlingen. På den måde kan du altid have en plan B parat, så du sikrer, at du når noget af din målsætning, som minimum, og ikke går tomhændet fra forhandlingsbordet, selv hvis forhandlingens udfald ikke altid er til din fordel.

Nøglen til fremtidige salg og samarbejder ligger i de stærke menneskelige relationer, du plejer og udbygger undervejs i forhandlingens faser, og når processen forløber til begge parters tilfredshed, har du skabt et værdifuldt grundlag for at udbygge din forretning og for at forenkle salgsprocessen i din virksomhed fremadrettet.

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.