Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Lederen som Coach

Et værdifuldt og effektivt ledelsesredskab

Der stilles store krav til moderne lederes evner til at motivere og engagere medarbejderne, således at virksomheden får det optimale ud af medarbejdernes kompetencer. For at opnå de bedste resultater må lederen sikre, at alle trækker i samme retning og tager ansvar for deres del af processen. Virksomheden kan opnå effektive resultater, hvis lederen formår at benytte rollen som coach og derigennem forstår at skabe et team, hvor alle handler proaktivt og effektivt. Når lederen som coach motiverer sine medarbejdere korrekt, vil teamets individuelle, såvel som kollektive, resultater blive løftet.

2 dage
As low as Kr. 13.500
22.08.24 - 23.08.24
Værløse
Ledige pladser
21.11.24 - 22.11.24
Aarhus
Ledige pladser

Ledelseskursus til virksomheden?

Er I flere i din virksomhed, der står med samme udviklingsbehov, kan det betale sig, at få et kursus eller en uddannelse skræddersyet til jer. Ring til
os på tlf. 70101201 eller kontakt os her for at høre mere om jeres muligheder.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ledere, der gerne vil anvende coaching i deres dagligdag. Det kan være ledere på alle niveauer, både indenfor salg, udvikling og administration, projektledere og teamledere. Hvis du gerne vil hjælpe andre til at finde og udvikle deres eget potentiale, så de kan blive endnu bedre medarbejdere, så er coaching det rette værktøj. Coaching kan bruges til at sikre en større grad af personligt engagement og ansvarlighed i forbindelse med udvikling og forandring hos medarbejderne.

Dit udbytte

Du får indsigt i metoden og teorien bag coaching. I forbindelse med kurset vil du endvidere blive trænet i praktisk anvendelse af de lærte teknikker. Du får mulighed for at tage udgangspunkt i egne cases/problemstillinger, hvorfor udbyttet også kan være konkrete løsninger på en case.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

 • Har kompetencer til at motivere medarbejdere til at være proaktive
 • Vil få mere tid til ledelse, udvikling og til at tænke langsigtet
 • Skaber resultater gennem engagerede medarbejdere

Vil du have hele beskrivelsen i din indbakke?

Indhold

Herunder kan du læse mere om kursets indhold og dermed, hvilke værktøjer og kompetencer du vil tilegne dig gennem kurset.


Introduktion til coaching

 • Baggrunden og historien bag coaching
 • Hvad er coaching – og hvad er ikke?
 • Hvornår kan vi bruge det, og hvem kan egentlig coaches?

 

Kend definitionerne på coaching, og hvor grænserne går

Rollen som coach

 • Krav til dig som coach
 • Etablering af din rolle som coach
 • Tillid, fortrolighed og troværdighed

 

Du kan kun fungere som coach, hvis du kender din rolle og kan skabe den nødvendige tillid

Kunsten at coache

 • TACK’s coachingmodel
 • Praktisk implementering af modellens seks faser: kontrakt-, afdæknings-, udforsknings-, udviklings-, implementerings- og evalueringsfasen
 • At lytte, observere og notere


Det kræver øvelse at blive en god coach – derfor træner vi dig i modellen – igen og igen


Coachingens redskaber

 • Spørgeteknikker: åbne & lukkede spørgsmål, skalaspørgsmål, undtagelsesspørgsmål og vidunderspørgsmål
 • Lytteteknikker – din egen lyttestil og din evne til at være til stede
 • Lyt efter det, der ikke bliver sagt, og vær nysgerrig


Coaching er en praktisk proces, der kræver praktiske redskaber

Overbevisninger

 • Hæmmende overbevisninger
 • Støttende overbevisninger
 • At ændre overbevisninger


Hvad enten du tror du kan, eller at du ikke kan - så får du ret

Coaching i dagligdagen

 • Vær opmærksom på begrænsningerne i dobbeltrollen (leder/coach)
 • Sådan implementerer du coaching i hverdagen
 • Din coachende ledelsesstil


Udnyt de kommunikative virkemidler til at udvikle dine medarbejdere


Din personlige handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt dette kursus interessant: Motivational Leadership.

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg og konkrete cases. Deltagerne vil det meste af tiden være meget aktive, da coaching bedst læres ved at træne og øve, og du vil i løbet af kurset både fungere som coach, fokusperson og observatør.

Praktisk info

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus. 

Værløse
KolleKolle
Frederiksborgvej 105
3500 Værløse

Aarhus
Hotel & Konferencecenter HORISONT
Agro Food Park 10
8200 Aarhus N

Læs mere om vilkårene ved tilmelding til de åbne kurser

Har du brug for hjælp til dit kursusvalg?

Vi sidder klar til at rådgive dig på tlf. 70 10 12 01

Denne uddannelse kunne også være for dig

Når du booker en uddannelse, som består af 4 kurser, sparer du 15% på den samlede pris. Har du brug for vejledning til at vælge den rette uddannelse, så sidder vi klar til at tale med dig på tlf. 70101201.

Det siger andre kursister om kurset

Relaterede kurser

Lederen som coach: leder der coacher tre medarbejdere foran en tavleLederen som coach: leder der coacher tre medarbejdere foran en tavle

Formålet med coaching af medarbejdere

Det primære formål med coaching i ledelse er at understøtte læring hos et individ, en gruppe eller organisation. Vi ser i øjeblikket en udvikling i måden, vi organiserer virksomheder på. I den nære fremtid vil vi se en fladere organisationsstruktur, hvor den enkelte medarbejder er nødt til at kunne træffe hurtigere beslutninger i en mere kompleks og konkurrencepræget verden. Hvis vi skal kunne træffe hurtige beslutninger, kræver det få ledelseslag og et opgør med den klassiske hierarkiske struktur, hvor lederen typisk ender som flaskehals for vigtige beslutninger.

Derfor skal vi være bedre til at facilitere et rum for vidensdeling, læring og refleksion, og det gør vi blandt andet ved at være gode til at coache. God coaching sikrer, at medarbejderen hele tiden udvikler sig og reflekterer over sin egen udvikling og får lejlighed til at lufte overvejelser, frustrationer, tanker og idéer undervejs.

Hvorfor er det vigtigt at kunne coache som leder?

Indenfor ledelse og coaching er der mange gode grunde til at opprioritere coaching af medarbejdere. For det første hjælper coaching medarbejderen til at træffe rigtige beslutninger hurtigt. Lederen skal ikke via coaching give medarbejderen løsningen eller alle svarene men hjælpe medarbejderen til selv at finde frem til den bedste løsning.

Bedre problemløsning i fremtiden

Når vi selv finder frem til det rigtige svar, sker der noget i vores hjerner – vi får en belønning i form af en dopaminudløsning, hvilket vi omsætter til en succesoplevelse. Og jo flere vi får af dem i vores arbejde, jo gladere bliver vi for det vi laver, og jo mere selvsikkert og selvstændigt kan vi gå til arbejdsopgaverne fremadrettet. Vi lærer samtidig mest ved selv at finde frem til løsningen, og på den måde bliver vi også bedre til at forholde os til problemstillinger i fremtiden.

Hvordan coaching kan skabe værdi

Det kan godt betale sig at investere i coaching, når man tænker langsigtet. Coaching kan være med til at højne den kollektive intelligens i virksomheden, og i den forstand bør alle i organisationen være gode til at coache. Der findes dog ingen quick fixes eller genveje indenfor coaching i ledelse – det er en disciplin, der bør trænes løbende, så der med tiden kommer en naturlig coaching-kultur i virksomheden.

Det kan tage tid at måle effekten af coaching, men ser man på en undersøgelse (Project Oxygen) foretaget i 2019 blandt ledere internt i Google, var lav tilfredshed med nærmeste leder hovedårsagen til at medarbejdere søgte nyt job. Samtidig var det vigtigste for medarbejderne lederens evne til at kunne coache og forholde sig nysgerrigt og interesseret til det, de arbejdede med og kom til lederen med.

Lederen som coach: leder der taler med medarbejder over en kop kaffeLederen som coach: leder der taler med medarbejder over en kop kaffe

Slut med chefen som flaskehals

Mange ledere i virksomheder er blevet ledere på baggrund af deres faglige kunnen, eksempelvis specialister. Denne type af nye ledere har ofte en tendens til at ville løse alting selv, for så går det hurtigere og som specialister har de den nødvendige knowhow. De har derfor svært ved at uddelegere opgaverne til mindre erfarne medarbejdere med det resultat, at medarbejderen ikke selv bliver bedre til at løse opgaverne og tage over på deres ansvarsområde. Den coachende leder er først og fremmest trænet i at lytte og i at stille de rigtige spørgsmål. Konstruktiv feedback, gode råd og motiverende samtaler kan hjælpe medarbejderen på rette vej og gøre vedkommende i stand til at træffe selvstændige beslutninger, så man undgår at beslutningstageren – ofte chefen – ender som flaskehals.

Ledere har også brug for at blive coachet 

Det er ikke kun den menige medarbejder, der kan have gavn af coaching. Også ledere har brug for løbende udvikling og den rette støtte dertil. Leder coaching er ofte noget, der hyres ind eksternt i form af en mentor eller erhvervscoach, men det kan være fordyrende og ressourcekrævende. Et effektivt setup internt i virksomheden, hvor coaching for ledere indgår som en naturlig og løbende proces, kan have en positiv indvirkning på resten af organisationen.

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.