Messesalg

- ROI på messer og udstillinger

Deltagelse på messer og udstillinger er væsentlige elementer i en virksomheds samlede salgsindsatser og samtidig også en stor udgiftspost. Derfor er det vigtigt at få mest ud af messen. Under messesalg er kunderne mere selektive og bevidste omkring deres køb, og derfor skal hver kundekontakt optimeres og udnyttes optimalt. Det stiller store krav til det rigtige messekoncept og medarbejdernes salgskompetencer. Med de rigtige værktøjer og viden inden for messesalg, kan sælgeren opnå markant øget succes under virksomhedens messe / udstilling. Det drejer sig blandt andet om, hvordan sælgeren helt konkret tiltrækker og møder kunderne under messen, men også om, hvordan virksomheden får mest muligt ud af de nye kontakter efterfølgende.
Salgskurser - Messesalg - ROI på messer og udstillinger
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 25/11-2019 1 dag DKK 4.950  

Målgruppe

Alle der har til opgave at planlægge og repræsentere deres firma og produkter på en messestand. Kurset sigter mod alle former for messedeltagelse med direkte kundekontakt. Typiske deltagere er sælgere, konsulenter, salgschefer, marketingsmedarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende.

Dit udbytte

Som deltager på Messesalg vil du få inspiration og værktøjer til at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med din messedeltagelse. Du bliver i stand til at optimere dit messeresultat (ROI) ved at fokusere på målet med messen, kundens behov og interesse, samt måden hvorpå du håndtere kunden direkte på – og udenfor – standen, herunder bedst mulig tidsudnyttelse pr. besøg på standen.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en sælger, der:

 • Har ny inspiration og motivation til at løse messeopgaven optimalt
 • Har en struktureret, målrettet og seriøs tilgang til messesalget
 • Sikrer bedre kunderelationer og et øget salg.

Metode

Kurset er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med instruktørens praktiske erfaringer. Vi gennemgår de forskellige situationer i forbindelse med messedeltagelsens planlægning, gennemførelse og opfølgning. Via forskellige øvelser får du indblik i en række værktøjer, som du kan bruge direkte til din næste messe. Derudover vil instruktøren trække på holdets erfaring og forskellighed for at få perspektiv på den indlærte teori, hvor du vil få direkte feedback, idéer og input til din næste messedeltagelse. Medbring gerne standskitse, kundeinvitationer, evt. brochurer og personaleplan.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 1 dag. Der undervises på følgende tidspunkt:

1. dag kl. 09:00 – kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Indhold

Forberedelse af messedeltagelsen
 • Virksomhedens mål og forventninger til messen
 • Dine egne mål og forventninger til messen
 • Kundernes krav og forventninger til besøget på messen


Forlæg en klar målsætning, så du kender succeskriterierne for din messedeltagelse

Messeplan og forberedelse
 • Skab overensstemmelse mellem mål og midler
 • Fokus på planlægning og deadlines
 • Messestaben – antal, roller og ansvar


En god plan og forberedelse er dine vigtigste succeskriterier

Få de rigtige besøg på din stand
 • Målrettet og prioriteret kundesegmentering
 • Din egen salgsindsats før messen
 • Den sælgende invitation


Dit kundefokus er afgørende for din messesucces

Egen motivation og holdninger
 • Tro på det, du gør og vil, så du skaber tillid
 • Holdninger er vigtigere end kendsgerninger
 • Med en positiv indstilling opnår du mere i hver kundekontakt


Din personlige fremtræden og attitude er yderst vigtige elementer

Kontaktskabelsen på og udenfor standen
 • Din messesstil – agér bevidst og kvalificeret, og skab oplevelsen
 • Effektiv brug af gangbaner og frie arealer
 • Overdragelse af besøgende mellem kollegaer


Planlæg præcist, hvad du gør og hvornår

Kundekontakten – fra ”goddag” til ”farvel”
 • Sådan åbner du samtalen – effektiv start og forventningsafstemning
 • Fra small talk til salgsdialog – effektiv tid pr. kundekontakt
 • Afslut med en konkret aftale – din målrettede opfølgning


Få det optimale udbytte af enhver kundekontakt

Besøgsregistrering og messestatistik
 • Få de rigtige informationer til det videre salgsarbejde
 • Tal og prognoser til den daglige kick-off inden messen åbner
 • Hvem kom? Hvem kom ikke? Nåede du dit mål?


Kend din succesrate og return on investment

Målrettet opfølgning efter messen
 • Effektiv leadgenerering – optimér messeresultatet
 • Den skriftlige og personlige kontakt i opfølgningen
 • Hold kundefokus og øg salget


Udvis effektivitet og seriøsitet i kundekontakten

Menneskelige relationer
 • Forstå kemiens betydning for langvarige kunderelationer
 • Vær og agér bevidst og kvalificeret uanset situationen
 • Vanskelige kunder – effektiv og positiv håndtering af udfordrende kundebesøg


Forstå udviklingen, og undgå demotivation i dit messesalg

Din personlige handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem


Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved