Messesalg

- ROI på messer og udstillinger

Deltagelse på messer og udstillinger er væsentlige elementer i en virksomheds samlede salgsindsatser og samtidig også en stor udgiftspost. Derfor er det vigtigt at få mest ud af messen. Under messesalg er kunderne mere selektive og bevidste omkring deres køb, og derfor skal hver kundekontakt optimeres og udnyttes optimalt. Det stiller store krav til det rigtige messekoncept og medarbejdernes salgskompetencer. Med de rigtige værktøjer og viden inden for messesalg, kan sælgeren opnå markant øget succes under virksomhedens messe / udstilling. Det drejer sig blandt andet om, hvordan sælgeren helt konkret tiltrækker og møder kunderne under messen, men også om, hvordan virksomheden får mest muligt ud af de nye kontakter efterfølgende.

Målgruppe

Alle der har til opgave at planlægge og repræsentere deres firma og produkter på en messestand. Kurset sigter mod alle former for messedeltagelse med direkte kundekontakt. Typiske deltagere er sælgere, konsulenter, salgschefer, marketingsmedarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende.

Udbytte

Som deltager på Messesalg vil du få inspiration og værktøjer til at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med din messedeltagelse. Du bliver i stand til at optimere dit messeresultat (ROI) ved at fokusere på målet med messen, kundens behov og interesse, samt måden hvorpå du håndtere kunden direkte på – og udenfor – standen, herunder bedst mulig tidsudnyttelse pr. besøg på standen.

Indholdseksempler

Kurset vil altid blive skræddersyet til din virksomhed og de udfordringer, I står overfor, men herunder kan du se eksempler på, hvad kurset bl.a. kan indebære.

Forberedelse af messedeltagelsen


 • Virksomhedens mål og forventninger til messen
 • Dine egne mål og forventninger til messen
 • Kundernes krav og forventninger til besøget på messen

Forlæg en klar målsætning, så du kender succeskriterierne for din messedeltagelse


Messeplan og forberedelse


 • Skab overensstemmelse mellem mål og midler
 • Fokus på planlægning og deadlines
 • Messestaben – antal, roller og ansvar

En god plan og forberedelse er dine vigtigste succeskriterier


Få de rigtige besøg på din stand


 • Målrettet og prioriteret kundesegmentering
 • Din egen salgsindsats før messen
 • Den sælgende invitation

Dit kundefokus er afgørende for din messesucces


Egen motivation og holdninger


 • Tro på det, du gør og vil, så du skaber tillid
 • Holdninger er vigtigere end kendsgerninger
 • Med en positiv indstilling opnår du mere i hver kundekontakt

Din personlige fremtræden og attitude er yderst vigtige elementer


Kontaktskabelsen på og udenfor standen


 • Din messesstil – agér bevidst og kvalificeret, og skab oplevelsen
 • Effektiv brug af gangbaner og frie arealer
 • Overdragelse af besøgende mellem kollegaer

Planlæg præcist, hvad du gør og hvornår

Kundekontakten – fra ”goddag” til ”farvel”


 • Sådan åbner du samtalen – effektiv start og forventningsafstemning
 • Fra small talk til salgsdialog – effektiv tid pr. kundekontakt
 • Afslut med en konkret aftale – din målrettede opfølgning

Få det optimale udbytte af enhver kundekontakt


Besøgsregistrering og messestatistik


 • Få de rigtige informationer til det videre salgsarbejde
 • Tal og prognoser til den daglige kick-off inden messen åbner
 • Hvem kom? Hvem kom ikke? Nåede du dit mål?

Kend din succesrate og return on investment


Målrettet opfølgning efter messen


 • Effektiv leadgenerering – optimér messeresultatet
 • Den skriftlige og personlige kontakt i opfølgningen
 • Hold kundefokus og øg salget

Udvis effektivitet og seriøsitet i kundekontakten


Menneskelige relationer


 • Forstå kemiens betydning for langvarige kunderelationer
 • Vær og agér bevidst og kvalificeret uanset situationen
 • Vanskelige kunder – effektiv og positiv håndtering af udfordrende kundebesøg

Forstå udviklingen, og undgå demotivation i dit messesalg


Din personlige handlingsplan


Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved