Mindfulness

- Effektiv opmærksomhedstræning

En hverdag fyldt med mange forskellige opgaver kan nemt skabe forvirrig og i sidste ende lede til stress. I den type arbejdsdag er mindfulness et værdifuldt værktøj til at tømme hovedet for tanker, så de ikke løber løbsk. Den måde man forholder sig til sine opgaver, problemer og udfordringer – både på arbejdet, men også i privatlivet – har stor betydning for, hvordan man i sidste ende håndterer dem. Og her er mindfulness et unikt redskab at have i sin værktøjskasse. Mindfulness-træningen vil betyde, at man reagerer mere hensigtsmæssigt i pressede situationer, og i stedet stopper op og overvejer muligheder, før man handler. I tilspidsede situationer er denne evne guld værd. Et kendskab til mindfulness vil med det samme give overskud i hverdagen, og i sidste ende føre til målbare forbedringer i organisationen.
Kurser i personlig udvikling - Mindfulness - Effektiv opmærksomhedstræning
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Aarhus Dato: 15/9 - 16/9   2 dage DKK 12.950
Værløse Dato: 22/11 - 23/11   2 dage DKK 12.950

Målgruppe

Kurset Mindfulness er henvendt både ledere og medarbejdere, som gerne vil reducere deres stressniveau og opnå større tilstedeværelse i nuet. Mindfulness er for dig, der ønsker at tage styring over dit eget liv, således at du kan opnå indre ro og overskud og dermed mere empowerment og tydelighed bag dine beslutninger og handlinger.

Dit udbytte

Du vil som deltager på kurset i Mindfulness opnå større nærvær og indsigt gennem meditation, hvilket giver en øget koncentrationsevne samt bedre kontrol og balance. Rastløse tanker vil blive erstattet af klarhed samt indre retning, og du vil blive langt mere bevidst om dig selv, dine værdier og dine handlinger.

Træning i Mindfulness kan forbedre din personlige evne til at identificere og løse problemer, og det kan hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger, der kan gøre dit arbejde mere tilfredsstillende. Du vil blive bedre til at håndtere og minimere de bagvedliggende årsager til din egen stress, og du vil opleve en følelse af fysisk og mental veltilpashed.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Styrker sin evne til at træffe rationelle beslutninger
 • Arbejder mere effektivt i pressede situationer
 • Kommer i balance med sig selv og øger sin livs- og arbejdsglæde

Metode

Kurset i Mindfulness vil bestå af en vekslen mellem teori og praktisk træning i meditation, visualisering og åndedrætsøvelser. Kursets primære fokus er på dig selv, hvilket kræver mod og vilje fra din side til at turde være til stede i dig selv. En del af kurset vil foregå i stilhed; lad derfor din bærbare blive hjemme og sluk mobiltelefonen.

Form

Kurset afholdes som internat kursus over 2 dage.

Der undervises på følgende tidspunkter:
1. dag: 10.00-20.00*)
2. dag: 9.00-15.00

*) Undervisningen slutter kl. 17.30, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Personlig effektivitet og Stresshåndtering.

Indhold

Videnskabelig baggrund for Mindfulness
 • Hjernens funktioner og hjernebølger
 • Fra buddhistisk tilgang til teoretisk forskning
 • Mindfulness som værktøj i lægevidenskaben og i erhvervslivet


Meditationsøvelser
 • Fokus på åndedrættet, der hjælper dig til at tænke klarere
 • Fokus på opmærksomheden, der styrker din evne til at opfatte flere detaljer og dermed at vælge til og fra
 • Fokus på tanker, følelser og kropsfornemmelser, der gør det nemmere for dig at udtrykke dine ønsker og markere dine grænser


Stresshåndtering
 • Teknikker til at reducere stressniveauet, da du bliver bedre til at forholde dig til den aktuelle situation
 • Teknikker til at minimere de bagvedliggende årsager til stress, da du får fokus på fortid, nutid og fremtid
 • Teknikker til at skabe mere sammenhængende og effektive arbejdsmiljøer, da dit forhold til andre mennesker bliver mindre komplekst, når du kan skelne mellem, hvad der er dine følelser og tanker, og hvad der er de andres


Livs-og arbejdsglæde
 • Øget styring af dit eget liv
 • Indre ro, balance og overblik i hverdagen
 • Større selvværd og selvtillid


Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

No Texts

No Texts

Afholdelsesdatoer

© 2016 TACK International. All rights reserved