Motivational Leadership

- Grundlæggende ledelse

Som leder er det afgørende, at man forstår at få det bedste ud af sine medarbejdere. Man bør kende den enkelte medarbejders styrker og udviklingspotentiale, og hvordan potentialet kan aktiveres. Samtidig må lederen lære, hvad der motiverer den ansatte, så man kan sætte klare og realistiske mål for hans/hendes arbejdsgang. Når lederen lærer at kommunikere målrettet og effektivt med sit team, vil han skabe motiverede medarbejdere, som vil løse deres opgaver med øget engagement. Hvad enten du er ny leder eller du har været i faget i lidt tid, vil kurset Motivational Leadership styrke din evne til at strukturere, prioritere og delegere arbejdsopgaverne, så virksomheden samlet set øger sin effektivitet.
Ledelseskurser - Motivational Leadership - Ledelse i praksis
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Aarhus Dato: 22/5 - 24/5   3 dage DKK 16.950
Værløse Dato: 30/8 - 1/9   3 dage DKK 16.950
Aarhus Dato: 11/12 - 13/12   3 dage DKK 16.950

Målgruppe

Kurset henvender sig både til nye ledere og ledere som har været i faget i en længere periode, men som endnu ikke er blevet trænet i den grundlæggende teori indenfor moderne ledelse. Typiske deltagere er afdelingsledere, bestyrere, kontorchefer, værkførere, driftschefer og ledere af interne afdelinger, som ønsker at udvikle deres lederevner i teori og praksis.

Er du endnu ikke tiltrådt en lederrolle, men ønsker du at forbedrede dig på din karriere som leder, så anbefaler vi dig kurset Lederaspiranten. Læs mere her

Dit udbytte

Du vil blive introduceret til nogle af de grundlæggende principper inden for moderne ledelse og få nogle praktiske værktøjer til løsning af daglige ledelsesopgaver. Der vil være særligt fokus på områder som lederrollen, målsætning, delegering, motivation og kommunikation. Ved deltagelse på kurset vil du endvidere få mulighed for at skabe et netværk til andre ledere, som kan være særligt gavnligt for dig, som er ny leder.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

 • Effektiviserer sin egen såvel som sine medarbejderes arbejdsgang
 • Har en klar plan for sin egen udvikling
 • Forstår at motivere og engagere sine medarbejdere
 • Skaber optimale resultater gennem, og sammen med sine medarbejdere

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer og derved få mulighed for at finde nye løsningsmuligheder. Som afslutning på kurset skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1.dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2.dag kl. 09.00 - kl. 16.30
3.dag kl. 09.00 - kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Er du endnu ikke tiltrådt en lederrolle, men ønsker du at forbedrede dig på din karriere som leder, så anbefaler vi dig kurset Lederaspiranten. Læs mere her

Indhold

Lederrollen
 • Forstå, hvad der forventes af dig
 • Kend og udfyld din rolle
 • Sæt klare mål, så du kender dine succeskriterier


Sådan fylder du rollen som leder

Den effektive leder
 • Sådan skaber du dig tid og plads til ledelse
 • Paretos princip
 • Tid og prioritering med overblik


Sådan når du effektivt i mål

Målsætning
 • Sådan sætter du mål og når dem
 • Sådan får du proaktive medarbejdere
 • SMART-ØF-modellen i praksis


Sådan sætter du personlige og overordnede mål

Den ligeværdige dialog
 • Effektiv kommunikation
 • Sådan kommunikerer du målrettet
 • Effektiv spørge- og lytteteknik


Kommunikationen med dine medarbejdere er afgørende for din succes som leder

Delegering
 • Delegering er en proces
 • Sådan sikrer du dig, at dine medarbejdere forstår og når deres opgaver
 • De fem sikre trin til effektiv delegering


Sådan arbejder du med delegering

Motivation
 • Motivation skal skabes individuelt
 • Forstå, hvad motiverer og demotiverer den enkelte
 • Sådan får du engagerede medarbejdere


Forstå, hvordan du motiverer den enkelte medarbejder

Medarbejderudvikling
 • Find potentialet i den enkelte
 • Introduktion til situationsbestemt ledelse
 • Forstå forventningerne til dig som leder


Sådan fastholder og støtter du den enkelte medarbejders udvikling

Forandringsledelse
 • Forandring er en konstant proces
 • Omstillingsparathed og medarbejderindstilling
 • Ingen udvikling er afvikling


Sådan forbliver din organisation omstillingsparat

Møder
 • Effektiv mødeledelse
 • Den gode mødestyring
 • Den gode forberedelse og effektive opfølgning


Effektive møder med optimalt udbytte

Konflikthåndtering
 • Lær, hvordan du tackler interne konflikter
 • Den gode konflikt
 • Transaktionsanalyse og indvendingsbehandling


Sådan tackler du konflikter på en god og effektiv måde

Oplevelsen af dig som leder
 • Mehrabians ”oplevelsen af dig”
 • Forstå, hvad du skal være opmærksom på
 • Udnyt din personlige gennemslagskraft


Forstå, hvordan du bliver opfattet – så du ved, hvad du skal forbedre

Din ledelsesprofil
 • Din autoritetsstil-profil
 • Din beslutningsstil-profil
 • Kend og udnyt dine styrker


Kend din ledelsesprofil – så du ved, hvad du skal udvikle

Din Personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem


Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved