NLP Effektiv kommunikation 1

- Målrettet kommunikation og styrket indsigt

Succes afhænger i høj grad af evnen til at udtrykke sig klart og tydeligt i forhold til sine medmennesker. Budskabet skal leveres enkelt, men det skal også tilpasses i forhold til dem, man ønsker at influere. Gennem NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) får man et unikt indblik i, hvordan meningen af ord og budskaber formes i den enkelte modtagers bevidsthed. Herigennem bliver man i stand til at tilpasse sine budskaber, så man får skabt den ønskede mening hos de rette personer. Det vil øge gennemslagskraften væsentligt og dermed også chancerne for at få budskaber og målsætninger ført igennem. Kendskab til NLP hos ledere eller medarbejdere vil med det samme føre til færre misforståelser og øget effektivitet i organisationen.
Kurser i personlig udvikling - NLP Effektiv kommunikation 1 - Målrettet kommunikation og styrket indsigt
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 8/3 - 10/3   3 dage DKK 15.500
Aarhus Dato: 10/5 - 12/5   3 dage DKK 15.500
Værløse Dato: 20/9 - 22/9   3 dage DKK 15.500
Aarhus Dato: 15/11 - 17/11   3 dage DKK 15.500

Målgruppe

Medarbejdere og ledere på alle niveauer, der ønsker at kunne kommunikere bedre med andre.

Dit udbytte

Som deltager på NLP1 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til

 • At få det du gerne vil have.
 • At kommunikere præcist.
 • At styre dine følelser.
 • At gennemføre vanskelige samtaler.
 • At gennemføre coachende samtaler.
 • At se vanskeligheder og problemer i nyt og positivt lys.
 • At sætte realistiske og holdbare mål.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder/medarbejder, der:

 • Kommunikerer mere målrettet og opfylder sine arbejdsopgaver mere effektivt
 • Har styrkede egenskaber inden for samarbejde og konflikthåndtering
 • Har større forståelse for andre mennesker og forstår at bruge denne indsigt til at skabe bedre resultater

Metode

Undervisning og træning foregår som oplæg og dialog og som træning og afprøvning i 2 – eller 3 personers supervisionsgrupper. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag og i de forhold som deltagerne vil gøre noget ved her.

Form

Kurset afholdes som internatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 10.00 - kl. 20.00*)
2. dag kl. 09.00 - kl. 20.00*)
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt dette kursus interessant: NLP Effektiv kommunikation 2.

Indhold

Neuro Lingvistisk Programmering
 • Hvad er NLP, og hvordan startede det?
 • Teorirammerne og udviklingen frem til i dag
 • Kommunikationens struktur


Budskabets betydning skabes i modtagerens bevidsthed

Model af verden
 • Sansernes betydning i sproget
 • Betydningen af filtre som generalisering, udeladelse og forvridning
 • NLP-test


Sansernes betydning for dannelsen og forståelsen af vores virkelighed

Rapport – skabelsen af sympatisk kontakt
 • Matching og mismatching i samtaler
 • Kalibreringens faser og deres betydning for kommunikationen
 • Verbal og nonverbal kommunikation


Skabelsen af sympatisk kontakt er det bedste udgangspunkt for god kommunikation

Menneskekendskab
 • Lær at forstå strukturen bag subjektive oplevelser
 • Forskellighed og forståelseskløfter
 • Introduktion til Enneagrammet


Kend dig selv, og forstå andre omkring dig.

Spørgeteknik
 • Sådan får du succes med dine samtaler
 • Forstå andres oplevelse af verden
 • Coaching som redskab


De gode spørgsmål udspringer af din forståelse af modtageren

Reframing
 • Positiv tænkning
 • Se vanskeligheder, problemer og dine egne begrænsninger i nyt og positivt lys
 • Forskellige kommunikationsrammer og deres betydning


En positiv indstilling er det bedste fundament for at opnå positive resultater

At sige ”FRAH”
 • Inden du giver svar på tiltale, bør du overveje hensigten bag
 • Benyttelse af FRAH-modellen: Lær sige fra over for uhensigtsmæssig adfærd
 • Forståelse af hensigt og adfærd


Bag al adfærd er der en hensigt

Tilstandsmeteret
 • Hvordan smerte og glæde påvirker vores oplevelser, tanker og adfærd
 • Hvordan kommunikerer man, når man henholdsvis er i rød, gul eller grøn zone?
 • Hvordan kommunikerer man med andre, som er i en anden følelsestilstand?


Lær at tilpasse din kommunikation efter modtagerens følelsestilstand

Anerkendelse og kritik
 • Hvordan er min egen anerkendelses- og kritikprofil?
 • Betydningen af anerkendelse (belønning) og kritik (straf)
 • Filtre i forbindelse med anerkendelse


Måden, som du håndterer anerkendelse og kritik på, har stor indflydelse på andres opfattelse af dig

Mental træning
 • Forståelse for hvordan hjernen virker og kan programmeres
 • Hjernebølger og deres betydning
 • Forberedelse gennem visualisering af samtalen


Størstedelen af arbejdet med dig selv er mentalt

Målsætning med MAGNET-modellen
 • Uden mål kan fremskridt ikke vurderes
 • Opsætning af motiverende mål
 • Personlig handlingsplan


Lær at fastholde dine målsætninger, så du når de ønskede resultater

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved