People Management

- Ledelsespsykologi

Opgaven med at lede andre mennesker til at skabe virksomhedens resultater stiller store krav til den enkelte leder. God ledelse sikrer, at hver enkelt medarbejder og teamet som en samlet enhed, yder den optimale indsats. Personlig indsigt i sig selv samt i den enkelte medarbejder er derfor af afgørende for at sikre bedst mulig kommunikation, motivation og indsatsstyring i hele organisationen. People Management udstyrer lederen med dyb forståelse for ledelsespsykologi på et niveau, der kan føre til øget motivation og effektivitet i hele virksomheden.
Ledelseskurser - People Management - Ledelsespsykologi
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Holte Dato: 15/11 - 16/11

Modul 1: 15.-16/11
Modul 2: 15.-16/1 2018

2 x 2 dage DKK 19.950  
Aarhus Dato: 30/1 - 31/1

Modul 1: 30.-31/1
Modul 2: 19.-20/3

2 x 2 dage DKK 19.950  
Holte Dato: 9/4 - 10/4

Modul 1: 9.-10/4
Modul 2: 11.-12/6

2 x 2 dage DKK 19.950  

Målgruppe

Alle som har ledelsesansvar i deres daglige arbejde og som ønsker at få udviklet deres lederevner på et dybere psykologisk plan. Deltagerne har et ønske om at opnå større selvindsigt, samt ønsker at få mere viden og forståelse for andres behov og motiver.

Dit udbytte

Du vil få kendskab til en adfærdspsykologisk model, der vil give dig mulighed for at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse. Du vil blive endnu mere opmærksom på dine egne reaktionsmønstrer og behov, samt blive endnu bedre til at forstå dine medarbejderes reaktionsmønstre og behov. I løbet af kurset vil du lære hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer og delegerer overfor de forskellige medarbejdertyper. Du vil også opnå større indsigt i din egen ledelsesstil, og dennes styrker og begrænsninger. Endvidere vil du få et indblik i hvordan andre opfatter dig gennem en psykologisk 360-graders feedback.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

  • Er bedre til at lede og motivere sit team
  • Kender sine egne styrker og svagheder som leder og udnytter sine ressourcer bedst muligt
  • Kan aflæse og forstå sine medarbejdere og dermed skabe en stærkere kommunikation i teamet
  • Er bedre til at håndtere og løse medarbejderkonflikter

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer, herunder konkrete medarbejdercases. Deltagerne arbejder gennem hele forløbet, med den samme adfærdspsykologiske grundmodel. Efter hvert modul skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus fordelt på 2 moduler af 2 dage (2 x 2 dage). Der undervises på følgende tidspunkter:

Modul 1:
1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Modul 2:
1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland i Holte og i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Hvis du fandt dette kursus interessant, kan du også tage et kig på vores kurser i forandrings ledelse, ledelse og salgspsykologi.

Indhold

Adfærdspsykologi og ledelse – styrkede lederegenskaber gennem øget forståelse af dig selv og andre
Din egen personlige adfærdsprofil – få et klart billede af din lederstil og dit udviklingspotentiale
Sådan læser du andre – aflæs og forstå andre for at udnytte dine ressourcer optimalt
Motivation og ledelse af de fire arketyper – effektiv kommunikation, feedback og delegering
Medarbejderprofilen – personens styrker, svagheder og udviklingspotentiale
Analyse af en ”vanskelig medarbejder” – reaktionsmønstre, forsvarsmekanismer og konfliktadfærd
360° ledervurdering af dig – det bedste udgangspunkt for din personlige udvikling
Psykologisk profil på en jobfunktion eller stilling – forstå hvem der passer bedst til jobbet
Den praktiske anvendelse – træning i konkrete ledelsessituationer og medarbejdersamtaler
Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved