Personalesamtaler

- Fra monolog til dialog

At lede andre mennesker og bevæge dem i en gunstig retning kræver effektiv kommunikation. Der er mange typer af medarbejdersamtaler og som leder er det vigtigt, at ramme dem rigtigt, så alle samtaler – formelle såvel som de uformelle – kan bidrage til en gunstig udvikling for medarbejderen og hele virksomheden. Ved at styrke lederens selvsikkerhed og evne til at lytte og motivere, vil hver enkelt personalesamtale blive en bedre oplevelse for medarbejderne såvel som for ledelsen. I sidste ende vil det bidrage til virksomhedens samlede performance.
Ledelseskurser - Personalesamtaler - Fra monolog til dialog
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 30/5 - 31/5   2 dage DKK 13.500
Aarhus Dato: 5/10 - 6/10   2 dage DKK 13.500

Målgruppe

Alle ledere med direkte personaleansvar. Typiske deltagere vil være direktører, afdelingschefer, bestyrere, kontorchefer, værkførere, driftschefer og ledere af interne afdelinger.

Dit udbytte

Du vil blive bedre rustet til at gennemføre de forskellige typer af personalesamtaler, du som leder typisk kan komme ud for. På kurset vil du lære om hvilke faldgruber og udfordringer, der kan være fra første ansættelsesinterview til fratrædelsessamtalen. Du vil også lære mere om, hvordan du kan afholde de årlige udviklingssamtaler, så begge parter er aktive i samtalen. Endvidere vil du blive trænet i at afholde ”den vanskelige samtale” – ofte samtaler med et mere konfronterende indhold (typisk kritik). Ved at blive trænet i nogle konkrete samtaleteknikker, vil du opleve, at du bliver bedre til at styre samtalen, og får medarbejderen til at tage mere ansvar og handle mere selvstændigt.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

 • Er komfortabel med at gennemføre alle de nødvendige samtaleformer
 • Kender sin egen rolle i samtalerne og hermed styrker sit lederskab
 • Gennemfører effektive samtaler med medarbejderne og herigennem sikrer, at virksomheden oplever den rette udvikling

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ”medarbejdersituationer”, og vil derved blive inspireret til at finde nogle nye løsningsmuligheder. Som afslutning på kurset skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag fra kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag fra kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Indhold

Personalesamtaler og udvikling
 • Udvikling af organisation og forretning via samtale
 • Lær, hvad der gør en personalesamtale effektiv
 • Kom tættere på dine medarbejdere


Forståelse af samtalen som værktøj til udvikling skaber klarhed og retning

De forskellige typer personalesamtaler
 • Typer af samtaler fra ansættelse til afskedigelse
 • Muligheder og faldgruber i samtalerne
 • Det skal du huske i din lederrolle


Lær at skelne mellem samtaletyperne, så du kan tilpasse din tilgang herefter

Spørge- og lytteteknik
 • Lytteteknikker
 • Effektive spørgsmål i den enkelte situation
 • Din egen fleksibilitet


Effektiv spørge- og lytteteknik er med til at sikre en konstruktiv samtale

Feedback og motivation
 • Forstå, hvad der motiverer den enkelte
 • Sådan gives motiverende feedback
 • Forstå at modtage feedback


Styrk dine medarbejderes udvikling gennem motiverende feedback

Den vanskelige samtale – fra A til Z
 • Forstå, hvornår der er behov for den vanskelige samtale
 • Din forberedelse forud for samtalen
 • Typiske reaktionsmønstre og håndtering af disse
 • Handlings- og sanktionsplaner


Styrk dine lederegenskaber ved at lære at håndtere den vanskelige samtale

Konflikthåndtering
 • Se muligheder i dine konflikter – konstruktiv problemløsning
 • Konfliktens typiske faser
 • Sådan løser du konflikten, inden den eskalerer
 • Strategier til at forebygge konflikter


Undgå, at konflikter bliver til ødelæggende hårdknuder

Medarbejderudviklingssamtalen – fra A til Z
 • Forberedelsen
 • Gennemførelsen; fra monolog til dialog
 • Efter samtalen – opfølgning.


Forstå, hvordan du får det bedste frem i medarbejderen

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved