Personlig Power 1

- Større overskud og gennemslagskraft

Gennemslagskraft, energi og positiv udstråling er blandt de vigtigste egenskaber, hvis man vil styre sin hverdag og nå sine mål. Både på arbejdspladsen og i det private. Personlig power giver det enkelte menneske konkrete værktøjer til at opnå større selvindsigt, nedbryde negative tanker og udnytte sine ressourcer fuldt ud. Med personlig power vil man med det samme opleve øget livsenergi og en bedre evne til at finde nye motiverende mål.
Kursus i personlig udvikling - Personlig Power 1 - Større overskud og gennemslagskraft
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 6/9 - 8/9   3 dage DKK 15.500
Aarhus Dato: 1/11 - 3/11   3 dage DKK 15.500

Målgruppe

Den, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine ressourcer, overvinde blokeringer og blive bedre til at opstille og gennemføre nye mål.

Dit udbytte

Som deltager på Personlig Power 1 vil du opnå større bevidsthed om egne styrker og svagheder. Deltagerne lærer redskaber som man individuelt kan arbejde videre med i forhold til ens egen personlige udvikling, men også kan bruge i team-/organisationssammenhæng.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder/medarbejder, med:

 • Større handlekraft, overskud og gennemslagskraft
 • Øget indsigt i andres handlemåder
 • Større motivation og overskud til at udføre sit arbejde
 • Øget selvindsigt og evnerne til at udnytte sit fulde potentiale

Metode

Kurset er kursist orienteret – forstået på den måde at kursisternes egne erfaringer og behov vil blive integreret i kurset. Kurset tager sit udgangspunkt i en OK-profil (overlevelseskvotient) som er baseret på en test. OK-profilen viser hvor god du er til forandringer og til at ”overleve”. Der er en vekslen mellem instruktør oplæg, individuelle opgaver og gruppe opgaver, samt plenum refleksion.

Form

Kurset afholdes som internatnatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 10:00 – kl. 20:00*)
2. dag kl. 09:00 – kl. 20:00*)
3. dag kl. 09:00 – kl. 15:00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Personlig Power 2 og Personlig Power 3.

Indhold

Teoretisk baggrund
 • Indføring i de psykologiske teorirammer
 • Forståelse for læring af ny adfærd og tanker
 • Spændingsfeltet mellem aktuel og ønsket tilstand


Vær bevidst omkring, hvilke begrænsninger du selv sætter for dine drømme og ambitioner


De tre briller
 • Hvordan møder du omverdenen, og hvordan opfatter du dig selv?
 • Er du mest i kritik, komfort eller udfordring?
 • Gør op med dine opsparede følelser


Din forståelse af verden omkring dig afhænger af din forståelse af dig selv

KRAV-profil
 • Hvor placerer du dig på parametre som Kontrol, Reframing, Ansvar og Vilje?
 • Bevidstgørelse af dit potentiale
 • Selvindsigt og selverkendelse


Bevidstgørelse af dit potentiale er en forudsætning for din udnyttelse af det


Bliv aktør i stedet for offer
 • Vær proaktiv og ikke reaktiv
 • Forskellen mellem indflydelse og interesse
 • Livet er din beslutning – forstå, hvordan du når dine mål


Tag aktiv kontrol over dit liv og dine målsætninger

Positiv tænkning
 • Nye fortolkninger – mere power – nye handlemuligheder
 • Bevidsthed om positive tanker
 • Mental træning


En positiv tilgang er det bedste udgangspunkt for at nå dine mål


Escape-knapper
 • Træning i nedbrydning af negative generaliseringer
 • Forstå, hvad der udløser de negative tankemønstre
 • Lær at installere nye tankesæt


Se muligheder frem for begrænsninger

Menneskets følelsesmæssige tilstande
 • Forstå, hvordan smerte og glæde påvirker os
 • Akut, kronisk og tilsyneladende tilstande
 • Rød, gul og grøn zone-adfærd


Vær bevidst om dine følelsers påvirkningskraft, så du kan lære at kontrollere dem


Målsætning
 • Lær, hvordan du øger din livsenergi
 • Find nye motiverende mål
 • Skarpe billeder er lig med skarpe mål


De bedste resultater nås via positiv indstilling og klare målsætninger
© 2016 TACK International. All rights reserved