Præsentationsteknik

- Sikker formidling med et kursus i præsentationsteknik

Der stilles i dag store krav til præsentationsteknik. Et moderne publikum er utålmodigt og er vant til at blive underholdt. En formidler skal derfor trænge igennem og skabe opmærksomhed på et øjeblik og samtidig bevise, at man kan inspirere og berige – ofte ligefrem overbevise. Alle kan dog lære teknikkerne, der skaber gennemslagskraft, og en sikker indsats smitter på et øjeblik. På TACKs kursus i præsentationsteknik får du redskaberne til at skabe overbevisende og selvsikre præsentationer, som vil øge din troværdighed, og få dine ord vil veje tungere hos dine tilhørere.
Kurser i salg og personlig udvikling - Præsentationsteknik - Sikker formidling
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Aarhus Dato: 31/5 - 2/6   3 dage DKK 15.950
Værløse Dato: 23/8 - 25/8   3 dage DKK 15.950
Aarhus Dato: 20/11 - 22/11   3 dage DKK 15.950

Målgruppe

Hvem deltager typisk på et kursus i præsentationsteknik?

Alle, der lejlighedsvis skal præsentere ideer, projekter eller produkter/ydelser til en forsamling. Kurset henvender sig både til den erfarne og uerfarne taler, og de lærte teknikker kan både anvendes til store og små forsamlinger. Typiske deltagere er sælgere, salgsledere, sekretærer, indkøbschefer, produktchefer, ledere, konsulenter og alle andre, der ønsker at styrke deres personlige gennemslagskraft, når de skal tale for en forsamling. Kurset i præsentationsteknik vedrører dermed alle mennesker, der tjener i en funktion, hvor de skal præstere verbalt. Hvis du kun har én enkelt mulighed for at lykkedes med at trænge igennem med dit budskab, eller konsekvenserne, af at man fejler, er for store, så kan det kun gå for langsomt med at tilmelde sig kurset i præsentationsteknik.

Dit udbytte

Du bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket, og du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme. Herudover giver kurset i præsentationsteknik dig en selvsikkerhed, som du kan gå ud og udnytte til at igangsætte førnævnte positive spiral.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Kan fange og inspirere enhver forsamling med sine budskaber
 • Skaber værdi gennem virkningsfuld og troværdig kommunikation
 • Har en sikkerhed og et smittende overblik i forhold til sin præsentation

Metode

Du vil som deltager hele tiden være aktiv på kurset i præsentationsteknik. Bortset fra korte indlæg fra instruktøren, vil deltagerne hele tiden være ”på” - enten som den der præsenterer eller som aktivt lyttende tilskuer, der efterfølgende giver feedback. Alle øvelserne optages, så deltagerne efterfølgende kan se deres præstationer. Deltagerne får personlig feedback om styrker og svagheder, samt gode råd til den fortsatte personlige udvikling med henblik på at gøre alle deltagere så stærke som overhovedet muligt i præsentationsteknik. TACKs kurser kræver aktiv meddeltagelse fra alle involverede parter, så mød op med en åben indstilling, og hold dig ikke tilbage. Vores mål er at skubbe deltagernes grænser og formåen for at forbedre kompetencer og i sidste ende deltagernes resultater.

Form

Kurset i præsentationsteknik afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

Kurset i præsentationsteknik afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Øvrige kurser i præsentationsteknik

Dramatisk kommunikation - Kroppens og stemmens virkemidler
Business storytelling - Styrk dine budskaber gennem inspirerende fortællinger

Indhold

Forberedelse af en præsentation
 • Lav din egen personlige tjekliste
 • Praktiske forhold i lokalet
 • Målgruppe og motivation


Find roen og overblikket gennem grundig forberedelse

Kreativitet
 • Kunsten at være kreativ
 • Skab variation, og få opmærksomhed
 • Værdien af Mindmapping


Vis overskud, og hav modet til at skabe variation og improvisation

Motivation af dine tilhørere
 • Lær at tale med du-appel
 • Aktivér dine tilhørere
 • Spørgeteknikker


Forstå og ram tilhørernes behov – så hører de efter

Disposition
 • Opbygningen af præsentationen – fra indledning til afslutning
 • Kom godt fra start, og få en sikker landing
 • Nøglekort – vejen til overblik og håndtering af afbrydelser


Udvis overblik, så du fremstår overbevisende, kompetent og selvsikker

Visuelle virkemidler
 • Brugen af tavler, PowerPoint, flipchart mv.
 • Skriv pænt og overskueligt
 • Brug dig selv som visuelt virkemiddel


Udnyt de visuelle virkemidler til at styrke tilhørernes indlæring

Kropssprog, stemme og øjenkontakt
 • Lær at bruge det grundlæggende kropssprog
 • Stemmens mange muligheder
 • Fasthold øjenkontakten – også under pres.


Bliv bevidst om dit kropssprog og din stemme, så du lærer, hvad du kan forbedre

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen
© 2016 TACK International. All rights reserved