Præsentationsteknik

- Sikker formidling med et kursus i præsentationsteknik

Der stilles i dag store krav til præsentationsteknik. Et moderne publikum er utålmodigt og er vant til at blive underholdt. En formidler skal derfor trænge igennem og skabe opmærksomhed på et øjeblik og samtidig bevise, at man kan inspirere og berige – ofte ligefrem overbevise. Alle kan dog lære teknikkerne, der skaber gennemslagskraft, og en sikker indsats smitter på et øjeblik. På TACKs kursus i præsentationsteknik får du redskaberne til at skabe overbevisende og selvsikre præsentationer, som vil øge din troværdighed, og få dine ord vil veje tungere hos dine tilhørere.
Kurser i salg og personlig udvikling - Præsentationsteknik - Sikker formidling
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Aarhus Dato: 31/5 - 2/6   3 dage DKK 15.950
Værløse Dato: 23/8 - 25/8   3 dage DKK 15.950
Aarhus Dato: 20/11 - 22/11   3 dage DKK 15.950

Målgruppe

Hvem deltager typisk på et kursus i præsentationsteknik?

Alle, der lejlighedsvis skal præsentere ideer, projekter eller produkter/ydelser til en forsamling. Kurset henvender sig både til den erfarne og uerfarne taler, og de lærte teknikker kan både anvendes til store og små forsamlinger. Typiske deltagere er sælgere, salgsledere, sekretærer, indkøbschefer, produktchefer, ledere, konsulenter og alle andre, der ønsker at styrke deres personlige gennemslagskraft, når de skal tale for en forsamling. Kurset i præsentationsteknik vedrører dermed alle mennesker, der tjener i en funktion, hvor de skal præstere verbalt. Hvis du kun har én enkelt mulighed for at lykkedes med at trænge igennem med dit budskab, eller konsekvenserne, af at man fejler, er for store, så kan det kun gå for langsomt med at tilmelde sig kurset i præsentationsteknik.

Dit udbytte

Du bliver i stand til at forberede, strukturere og præsentere et emne eller en sag med overbevisning og derved få en forsamling til at lytte til dit budskab. Du vil opleve, at din personlige gennemslagskraft foran en gruppe mennesker vil blive styrket, og du vil få nogle gode, praktiske værktøjer og metoder, som kan benyttes med det samme. Herudover giver kurset i præsentationsteknik dig en selvsikkerhed, som du kan gå ud og udnytte til at igangsætte førnævnte positive spiral.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Kan fange og inspirere enhver forsamling med sine budskaber
 • Skaber værdi gennem virkningsfuld og troværdig kommunikation
 • Har en sikkerhed og et smittende overblik i forhold til sin præsentation

Metode

Du vil som deltager hele tiden være aktiv på kurset i præsentationsteknik. Bortset fra korte indlæg fra instruktøren, vil deltagerne hele tiden være ”på” - enten som den der præsenterer eller som aktivt lyttende tilskuer, der efterfølgende giver feedback. Alle øvelserne optages, så deltagerne efterfølgende kan se deres præstationer. Deltagerne får personlig feedback om styrker og svagheder, samt gode råd til den fortsatte personlige udvikling med henblik på at gøre alle deltagere så stærke som overhovedet muligt i præsentationsteknik. TACKs kurser kræver aktiv meddeltagelse fra alle involverede parter, så mød op med en åben indstilling, og hold dig ikke tilbage. Vores mål er at skubbe deltagernes grænser og formåen for at forbedre kompetencer og i sidste ende deltagernes resultater.

Form

Kurset i præsentationsteknik afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

Kurset i præsentationsteknik afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Øvrige kurser i præsentationsteknik

Dramatisk kommunikation - Kroppens og stemmens virkemidler
Business storytelling - Styrk dine budskaber gennem inspirerende fortællinger

Indhold

Forberedelse af en præsentation
 • Lav din egen personlige tjekliste
 • Praktiske forhold i lokalet
 • Målgruppe og motivation


Find roen og overblikket gennem grundig forberedelse

Kreativitet
 • Kunsten at være kreativ
 • Skab variation, og få opmærksomhed
 • Værdien af Mindmapping


Vis overskud, og hav modet til at skabe variation og improvisation

Motivation af dine tilhørere
 • Lær at tale med du-appel
 • Aktivér dine tilhørere
 • Spørgeteknikker


Forstå og ram tilhørernes behov – så hører de efter

Disposition
 • Opbygningen af præsentationen – fra indledning til afslutning
 • Kom godt fra start, og få en sikker landing
 • Nøglekort – vejen til overblik og håndtering af afbrydelser


Udvis overblik, så du fremstår overbevisende, kompetent og selvsikker

Visuelle virkemidler
 • Brugen af tavler, PowerPoint, flipchart mv.
 • Skriv pænt og overskueligt
 • Brug dig selv som visuelt virkemiddel


Udnyt de visuelle virkemidler til at styrke tilhørernes indlæring

Kropssprog, stemme og øjenkontakt
 • Lær at bruge det grundlæggende kropssprog
 • Stemmens mange muligheder
 • Fasthold øjenkontakten – også under pres.


Bliv bevidst om dit kropssprog og din stemme, så du lærer, hvad du kan forbedre

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Hvorfor tage på kursus i præsentationsteknik?


Der er et væld af gode grunde til at tage på kursus i præsentationsteknik, og i det følgende vil vi lægge vægt på 2 faktorer: Dels vil kurser i præsentationsteknik lade dig både give og få bedre oplevelser, og dels vil du gøre både dig selv og andre en tjeneste ved at blive bedre på dette område.

Forstår du at anvende hensigtsmæssig præsentationsteknik, vil du være mere behagelig at lytte til, og du vil herved give dit publikum en bedre oplevelse. I forlængelse heraf vil du i kraft af en mere positiv modtagelse af din præsentation selv få en bedre oplevelse ud af det, hvilket vil gøre dig endnu mere sikker og komfortabel i din næste præsentation. Med en habil præsentationsteknik vil du således kunne blive mere selvsikker og troværdig i din præsentation, samtidig med at du øger din egen såvel som dine tilhøreres motivation: Din egen motivation til at holde flere engagerede præsentationer og tilhøreres motivation til at lytte efter, hvad du har sagt sige. Med et kursus i præsentationsteknik vil du således kunne sætte gang i en positiv, selvforstærkende tendens, hvor du bliver mere sikker i din teknik og herigennem leverer bedre præsentationer, som endvidere gør dig endnu mere selvsikker, hvilket lader dig holde endnu bedre præsentationer.


En anden god grund til at vælge at bruge tid på at skærpe sin præsentationsteknik er, at du gør både dig selv og andre en tjeneste. De fleste mennesker ønsker rent faktisk at høre på gode fortællere. De vil gerne have fortalt gode historier på en engagerende måde, og de vil ligeledes gerne have forklaret komplekse emner på en overskuelig og grundig måde. For at være sikker på at kunne leve op til det i din præsentation er du nødt til at have kendskab til de fundamentale principper og mekanismer, der gør sig gældende i præsentationssammenhænge, og de metoder du med fordel kan anvende til at tæmme disse kræfter og skabe det bedst mulige resultat. Denne viden tilegner du dig på bedste og nemmeste vis ved hjælp af kurser i præsentationsteknik.

Hvem kan have gavn af et kursus i præsentationsteknik?


Præsentationsteknik finder bred anvendelse i den professionelle verden i dag, og i kraft af sin natur som et kommunikativt, men samtidig også salgspræget, emne vil langt de fleste mennesker have gavn af at udbygge deres præsentationskompetencer. Så snart ens job indbefatter et kommunikativt element, vil det være relevant at se nærmere på sin præsentationsteknik og tage stilling til, hvorvidt det vil være gavnligt at fokusere på og styrke dén del af sine færdigheder. Herudover vil det i tilfælde, hvor dit job består i at skulle præstere verbalt inden for en afgrænset mængde tid, være særligt fordelagtigt at studere præsentationsteknik indgående for herved at kunne foretage de nødvendige ændringer til din egen måde at præsentere materiale på, hvilket kan lede til bedre engagement, motivering og overbevisning af dine tilhørere.

Præsentationsteknik - Kursus

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved